Tyskland leverer selvdrevne haubitsere til Ukraina, for krig mot Russland

Bare dager etter den tyske regjeringens offisielle beslutning om å levere «tunge våpen» til Ukraina, utvider Tyskland massivt sin støtte til krigen.

Forsvarsdepartementet meldte på fredag via Twitter at Tyskland skal levere Kiev syv enhet av selvdrevne haubitsere av modellen 2000. Dette ble «bestemt» av forsvarsminister Christine Lambrecht (SPD). Med tillegg av fem nederlandske selvdrevne haubitsere vil den totale leveransen utgjøre et dusin enheter. Departementet bekreftet at opplæring i bruken av disse våpnene, som skal utføres i Tyskland, også er «klar», og skal begynne «neste uke».

Den sevdrevne haubitseren er et ekstremt destruktivt våpen. «Ingen overlever innen 50 meter» fra granatenes nedslagspunkt, skriver Süddeutsche Zeitung i en artikkel med den militaristiske headingen «Knuttneven som forslår».

Flere tusen fragmenter «vil ødelegge alt», og soldatene kan «innstille prosjektilene til å eksplodere over fiendens hoder».

«Mannskapene kan bruke spesiell ammunisjon» mot fiendtlige stridsvogner, der missilene «automatisk oppdager kjøretøyene med deres sensorer, og er i stand til å bryte gjennom deres panservern».

Med leveringen av haubitsere og opplæringen av ukrainske soldater i Tyskland, er Berlin nå åpenbart en aggressiv part i USA-NATO-krigen mot Russland.

Ifølge en uttalelse avlevert den 16. mars av Vitenskapsrådet for det tyske parlamentet, Bundestag, utgjør opplæring av ukrainske soldater på tysk jord deltakelse i krigen, i henhold til folkeretten. «Bare dersom det også er på tale, i tillegg til våpenleveransen, en orientering av konfliktparten eller opplæring i bruken av slike våpen, da vil man forlate den trygge grunn for ikke-deltakelse,» het det.

Med andre ord, 81 år etter den tyske utryddelseskrigen mot Sovjetunionen, der nesten 30 millioner mennesker døde, fører styringsklassen igjen krig mot Russland. Putins reaksjonære invasjon av Ukraina, og den offisielle propagandaen, endrer ikke det faktum at tysk utenrikspolitikk igjen utvikler seg langs lignende linjer som i 1941.

Bemerkelsesverdig er at styringsklassen ikke anvender årsmarkeringen for Wehrmachts overgivelse, den 8. og 9. mai 1945, til å minnes dens forferdelige forbrytelser, men til igjen å sende stridsvogner og tunge våpen østover. Den forfølger nå det erklærte mål å beseire den russiske hæren militært.

Kansler Olaf Scholz (SPD) kunngjorde onsdag i forrige uke, etter en regjeringskonferanse på Schloss Meseberg, at anliggendet nå måtte være å slå tilbake den russiske offensiven i Donbas, og utruste den ukrainske hæren deretter. «Derfor ble det sagt at vi leverer opptil 50 relevante Cheetah-tanks. Vi har også sagt vi sammen med våre allierte ønsker å gi støtte til bruken av artilleri.»

Siden da har den ene kunngjøringen fulgt den forrige. Torsdag kunngjorde Scholz, på en felles pressekonferanse med den tsjekkiske statsministeren Petr Fiala, en såkalt «ringutveksling» av tunge våpen. Konkret betyr det at Tsjekkia leverer Ukraina våpen av sovjetisk design, inkludert stridsvogner. Til gjengjeld forplikter Tyskland seg til å erstatte den tsjekkiske hæren med tilsvarende moderne vestlige våpentyper.

Scholz sa at hva angår våpenstøtte «vil vi jobbe tett sammen og samarbeide». Han la til: «Tsjekkia kan tilby våpen som har sin opprinnelse fra russisk produksjon og er med det umiddelbart nyttige for Ukraina. Vi kan bidra til at den tsjekkiske hæren beholder den nødvendige styrken den trenger.»

En lignende «ringutveksling» er under forberedelse mellom Tyskland og Slovakia. Det bekreftet forsvarsminister Christine Lambrecht under hennes besøk på den slovakiske flybasen Sliac sist fredag. Basen ligger mindre enn 300 kilometer fra den ukrainske grensa og gjennomgår for tiden store oppgraderinger utført av den tyske hæren.

Ifølge en rapport på forsvarsdepartementets offisielle nettside har Tyskland flyttet Patriot-luftvernsystemer til basen, med FlaRak Group 1 fra Husum «i løpet av svært kort tid».

«Sammen med USA og Nederland», heter det i rapporten på nettsiden, «overtar Tyskland nå beskyttelsen av slovakisk luftrom, på invitasjon fra Slovakia, innenfor rammeverket av NATOs integrerte luftforsvar». Tyskland er «ledernasjonen» i denne operasjonen.

For tiden er 240 tyske soldater stasjonert i Slovakia. Men det er bare begynnelsen. «Den 4. mai godkjente det slovakiske parlamentet en midlertidig økning av NATO-tropper fra 2 100 til 3 000», heter det i forsvarsdepartementets rapport. «Totalt opptil 1 200 tyske tropper kan nå overføres til Slovakia. Dette gjør Tyskland til landet med flest tropper utplassert i landet.»

Tyske stridsvogner ankommer togstasjonen Sestokai i Litauen, 24. februar 2017, for utplasseringen av den Tyskland-ledede NATO-kampgruppa [Foto: AP Photo/Mindaugas Kulbis]

Tyskland har ledet den utplasserte enheten NATO Battlegroup i Litauen siden 2017, som opprinnelig bestod av 1 000 soldater. I mars ankom ytterligere 350 tyske soldater Litauen, med tungt militært utstyr. Med overføringen av flere soldater og dannelsen av en ny NATO-kampgruppe i Slovakia, vil Tyskland bli av NATO-landene med flest tropper utplassert i Øst-Europa, etter USA.

Den føderale regjeringen er vel inneforstått med at ansamlingen av tyske tropper i Øst-Europa og leveringen av tunge våpen, i tillegg til opplæringen av ukrainske soldater i Tyskland, høyner risikoen for en tredje verdenskrig. Så sent som den 22. april uttalte Scholz i et intervju med ukenyhetsmagasinet Der Spiegel at alt måtte gjøres «for å unngå en direkte militær konfrontasjon mellom NATO og en høyt bevæpnet supermakt som Russland, en atomvåpenmakt». Anliggendet er «å forhindre en eskalering som fører til en tredje verdenskrig».

Disse advarslene ignorert nå regjeringen. Robert Habeck, økonomiministeren fra De Grønne, svarte i et nylig intervju med ukeavisa Die Zeit avvisende på spørsmålet om han «faktisk ikke var redd for en tredje verdenskrig».

«Nei, det er jeg ikke,» sa han. «Vi er i en tid hvor man kan ha mange bekymringer. Men denne frykten for en tredje verdenskrig, som hjemsøker noen, den er drevet av frykten for at Tyskland skal bli en krigsdeltaker.»

Tyskland er faktisk en krigsdeltaker, og Habeck og De Grønne er blant de ledende krigshisserne. Han forsvarte den tyske regjeringens leveranse av dødelige våpen med kommentaren: «Med våpnene som jeg, Robert Habeck, har sendt til Ukraina ... vil folk med stor sannsynlighet bli drept.» Avgjørelsen var «likevel nødvendig, sammenlignet med alternativene».

De neste våpenleveransene forberedes allerede, bak befolkningens rygg. Anton Hofreiter (De Grønne), styreleder for den parlamentariske komitéen for EU-affærer, forlangte på fjernsynsstasjonen Welt at Tyskland nå etter haubitserne «også må levere Leopard 1, og Marder stridsvogner». Industrisøknader for dette må «godkjennes raskt».

Loading