Den politiske betydningen av maidag-nettstevnet 2024

Det følgende er teksten av talen holdt av Johannes Stern, redaktør for WSWS’ tyskspråklige utgave, som oppsummeringen av Det internasjonale maidag-nettstevnet 2024, avholdt lørdag 4. mai.

Det internasjonale Maidag-nettstevnet 2024

Årets maidag-nettstevne har vært en kraftfull demonstrasjon av den internasjonale arbeiderklassens revolusjonære rolle. Vi har gitt uttrykk for det moderne samfunnets globalt integrerte karakter, med arbeidere som lytter fra dusinvis av land over alle beboelige kontinenter.

Vi har i dag hørt taler fra 12 land, som spenner over fem kontinenter, holdt på 8 forskjellige språk, tekstet på 10 språk, som alle presenterer et enhetlig revolusjonært sosialistisk perspektiv.

Det sentrale fokuset for dette stevnet har vært genocidet i Gaza og krigen i Ukraina, som markerer åpningsfasen av en tredje verdenskrig. Alle katastrofene som plaget menneskeheten i det 20. århundre – verdenskrig, genocid, atomvåpen, fascisme, økonomiske kriser, pandemier – har i stort monn kommet tilbake i det 21. århundre.

Disse problemenes kilde ligger i kapitalismens karakter, et sosialt system basert på privat eierskap av produksjonsmidlene og oppdelingen av verden i rivaliserende nasjon-stater.

Folk marsjerer under en protest i Barcelona til støtte for palestinerne, som oppfordrer til en umiddelbar våpenhvile i Gaza, lørdag 20. januar 2024. [AP Photo/Emilio Morenatti]

Verdenskapitalismens objektive krise radikaliserer millioner av arbeidere, ungdommer og intellektuelle over hele verden. Vi har i dag hørt rapporter om den kraftige bølga av antikrigprotester mot genocidet i Gaza som siden oktober i fjor har skylt over hele verden. Masser av arbeidere og ungdommer er forferdet over de daglige grusomhetene som blir begått av sioniststaten Israel, støttet til skaftet av alle imperialistmaktene. Det er en voksende besluttsomhet for å slåss og sikre selve menneskehetens overlevelse.

Dette stevnet har lagt sentral vekt på den marxistiske oppfatningen at den internasjonale arbeiderklassen er den sosiale kraften som kan sette en stopper for imperialistkrig, genocid, fascisme og den breiere nedstigningen til kapitalistbarbari. Men for å oppfylle sin revolusjonære oppgave trenger den et bevisst politisk lederskap.

I Overgangsprogrammet, Den fjerde internasjonales stiftelsesdokument skrevet i 1938, skrev Leo Trotskij så berømt: «Den verdenspolitiske situasjonen som helhet er hovedsakelig karakterisert av ei historisk krise for proletariatets lederskap.»

Leo Trotskij

I dag, med trusselen om atomkrig større enn på noe tidspunkt i historien, antar oppgaven med å løse den historiske krisa for proletariatets lederskap den mest brennende hast. Foruten en sosialistisk revolusjon står menneskeheten overfor trusselen om kjernefysisk utslettelse.

Derfor, der vi trekker årets maidagstevne til en konklusjon, oppfordrer jeg dere til i dag å ta beslutningen om å bli med i ICFI og Socialist Equality Party i deres land. Dersom dere bor i et land der det enda ikke finnes en seksjon av ICFI, fyll ut skjemaet på wsws.org/join for å komme i kontakt med oss. Ta på dere å studere trotskismens historie, lær vårt program og legg grunnlaget for å bygge ei ny sympatiserende gruppe av ICFI, som til slutt vil bli en ny seksjon av verdens trotskistbevegelse.

I denne prosessen er det ingen mer verdifull ressurs enn Mehring Books og forlagets motstykker internasjonalt, som publiserer verkene av klassisk marxisme og ICFI. Disse kan nås på mehring.com.

Om dere ikke allerede har gjort det, vennligst bidra med en sjenerøs donasjon i dag, for å støtte arbeidet til WSWS og ICFI på wsws.org/donate og sett opp en månedlig gjentakende donasjon for å opprettholde vårt arbeid framover.

Del videoen av dette stevnet så breit som mulig på sosiale medier og med deres kolleger, venner og familie.

For å minnes denne maidagen, dagen for den internasjonal arbeiderklassens solidaritet, lov å fornye og utdype kampen for verdens sosialistiske revolusjon.

Mobiliser arbeiderklassen mot imperialistkrig!

Stopp genocidet i Gaza!

Sett en stopper for trusselen om atomkrig!

Opponer mot fascisme og autoritarisme!

Kjemp for et sosialistisk folkehelseprogram mot Covid og framtidige pandemier!

Sikre friheten til kamerat Bogdan Syrotiuk!

Studenter og ungdom, bygg IYSSE på deres campus eller by!

Og til alle som deltar i dag, bli med og bidra til å bygge Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale, Verdenspartiet for sosialistisk revolusjon!

Loading