Polski

Broń praw imigranckich robotników! Robotnicy Północnej, Środkowej i Południowej Ameryki, łączcie się!

1. Socjalistyczna Partia Równości zdecydowanie broni praw robotników-imigrantów zarówno przed dotkliwym wyzyskiem przez kapitalistycznych pracodawców, jak i przed represjami policji i władz imigracyjnych. 

2. Z pogardą odrzucamy wysiłki obu głównych partii i korporacyjnych mediów mające na celu podsycanie antyimigracyjnego szowinizmu twierdzeniami, jakoby USA stało przed problemem „załamania się kontroli” na granicy i fali nieudokumentowanych imigrantów. W rzeczywistości, w ciągu ostatnich czterech lat, więcej imigrantów wróciło do Meksyku i innych krajów Ameryki Łacińskiej, niż przybyło do Stanów Zjednoczonych, ponieważ miejsca ich pracy, tak samo jak w przypadku robotników urodzonych w USA, zostały zmiecione przez falę kryzysu finansowego, który rozpoczął się w 2008 roku.

3. Mimo to politycy reprezentujący interesy wielkiego biznesu oraz media nieustannie robią z imigrantów kozły ofiarne, winiąc tę uciskaną grupę robotników za nagły wzrost bezrobocia, za obniżenie standardu życia, a także za ataki na przywileje społeczne, które są skutkiem kryzysu kapitalistycznego i próbą złożenia pełnego ich ciężaru na barki całej klasy robotniczej.

4. Agitacja tego typu ma w Stanach Zjednoczonych długą i niechlubną historię. Była ona używana przeciwko robotnikom irlandzkim i niemieckim w 19. wieku oraz robotnikom włoskim, wschodnioeuropejskim i chińskim na początku 20. wieku w celu wprowadzenia podziałów w obrębie klasy robotniczej i zdławienia jej najbardziej bojowo nastawionych warstw. Ta sama taktyka jest dziś w użyciu w Europie, Australii, Afryce Południowej i w innych miejscach świata.

5. Administracja Obamy prowadzi najbardziej brutalną politykę antyimigracyjną ze wszystkich dotychczasowych rządów USA, deportując już ponad dwa miliony imigrantów – więcej niż administracja George'a W. Busha w ciągu całych ośmiu lat jego prezydentury. Zaproponowana przez nią „kompleksowa reforma imigracyjna” sprowadza się do militaryzacji granicy Stanów Zjednoczonych - podwojenia liczby agentów straży granicznej, wzniesienia setek mil nowych ogrodzeń i rozmieszczenia oddziałów straży narodowej i dronów. Wynikiem tej reformy jest wypchnięcie tych, którzy przekraczają granicę, na teren pustyni, gdzie wielu z nich co roku ginie.

6. Niedawne przybycie dziesiątek tysięcy dzieci z Ameryki Środkowej na granicę USA jest owocem makabrycznych warunków powstałych wskutek dziesięcioleci imperialistycznego interwencjonizmu Stanów Zjednoczonych. Waszyngton stał za sukcesją krwiożerczych dyktatur i popierał niemal ludobójcze, antypowstańcze wojny, które pochłonęły życie ponad 200,000 Gwatemalczyków i 75,000 Salwadorczyków. Ostatnio w Hondurasie, administracja Obamy udzieliła pełnego poparcia zamachowi stanu w 2009 roku przeciwko demokratycznie wybranemu rządowi Manuela Zelayi.

7. Zdziesiątkowanie tych społeczeństw przez amerykańskie interwencje militarne i wspierane przez USA dyktatury i przewroty przyczyniło się do powstania warunków sprzyjających nieustannym wybuchom nieopisanej przemocy związanej z amerykańską „wojną narkotykową”, jaka już wielu zmusiła do ucieczki na północ.

8. Zamiast, jak nakazuje prawo międzynarodowe, nadać tym młodym ludziom status uchodźców, administracja Obamy podjęła starania, by zamknąć ich w tymczasowych więzieniach i przyspieszyć ich deportację, odmawiając im prawa do właściwej procedury prawnej.

9. SEP popiera prawo każdego robotnika z każdego zakątka świata do osiedlenia się i podjęcia pracy w którymkolwiek kraju, w jakim wybierze sobie żyć, ciesząc się pełnią praw obywatelskich, łącznie z prawem powrotu do kraju rodzinnego bez groźby zakazu powrotu do USA i oddzielenia od własnej rodziny. SEP walczy o zniesienie wszystkich praw antyimigracyjnych i rozwiązanie Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE)oraz Służby Granicznej.

Budujcie ICFI w Ameryce Łacińskiej!

10. Obrona robotników-imigrantów jest nierozłącznie związana z walką o zjednoczenie robotników Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej w walce ze wspólnym wrogiem – amerykańskim imperializmem i systemem kapitalistycznym.

11. Socjalistyczna Partia Równości w USA musi zwrócić jak największą uwagę na zmagania robotników na południe od Rio Grande, walcząc o dostarczenie im marksistowskiej analizy tych wydarzeń i pomocy w tworzeniu nowego, rewolucyjnego przywództwa w Meksyku i wszystkich innych krajach Ameryki Środkowej i Południowej oraz Wysp Karaibskich.

12. Region ten pozostaje jednym z najbardziej społecznie spolaryzowanych i politycznie zagrożonych wybuchem na świecie. Stał się on też areną międzynarodowej walki o hegemonię prowadzoną przez imperializm amerykański. W ostatnim okresie Waszyngton doświadczył relatywnego spadku swego znaczenia w tym rejonie, który zwykł on uważać za "własne podwórko", a z którego, pod względem handlu i inwestycji, jest coraz bardziej wypierany przez Unię Europejską i Chiny.

13. Utworzenie nowego rewolucyjnego przywództwa w Ameryce Łacińskiej wymaga uwzględnienia gorzkich lekcji 20. wieku, w którym fala walk rewolucyjnych, jaka ogarnęła ten rejon świata, stała się ofiarą zdrady zapoczątkowującej dziesięciolecia wojskowych dyktatur.

14. Krytyczną rolę w tej zdradzie odegrał pabloicki rewizjonizm, łącznie z jego morenoickim wariantem w Argentynie. Pabloici odrzucili koncepcję rewolucyjnej roli klasy robotniczej na rzecz kastroizmu, drobnomieszczańskego nacjonalizmu i ruchów partyzanckich, a konsekwencje tego okazały się katastrofalne.

15. Dziś te same siły wciąż próbują podporządkować klasę robotniczą narodowej burżuazji, począwszy od udziału brazylijskich pabloitów w rządzie Partii Pracy (PT) w Brazylii, do propagowania złudnych nadziei pokładanych w burżuazyjnym, nacjonalistycznym reżimie Chaveza-Maduro w Wenezueli, jak teżburżuazyjnych i nacjonalistycznych politykach takich jak López Obrador w Meksyku.

16. Decydującą kwestią w przygotowaniach do nowej fali rewolucyjnych przewrotów w Ameryce Łacińskiej jest budowa socjalistycznego i międzynarodowego przywództwa klasy robotniczej - to jest sekcji Międzynarodowego Komitetu Czwartej Międzynarodówki w każdym państwie walczących o wspólną perspektywę Socjalistycznych Stanów Zjednoczonych Ameryk. SEP w USA musi udzielić wszelkiego możliwego wsparcia w wyjaśnianiu sytuacji politycznej, niezbędnej do powstania tych nowych, rewolucyjnych partii.

14 sierpień 2014

Loading