Polski

Top Stories

W poniedziałek, 3 czerwca, ukraiński rząd zdelegalizował World Socialist Web Site w całym kraju, wydając nakaz wszystkim dostawcom usług internetowych zablokowania dostępu do WSWS na czas nieokreślony.

Eric London

Prezes włoskiego banku centralnego wygłosił w zeszłym tygodniu ważne przemówienie, w którym wskazał na siły gospodarcze i napięcia geopolityczne, które stwarzają warunki do powrotu do rodzaju konfliktów z lat trzydziestych XX wieku, które doprowadziły do II wojny światowej.

Nick Beams

W piątek po południu Berlin był świadkiem scen przypominających nazistowski reżim. Setki policjantów sterroryzowało Kongres Palestyński, który był skierowany przeciwko izraelskiemu ludobójstwu w Strefie Gazy, zanim w końcu całkowicie go zakazano.

Tamino Dreisam, Peter Schwarz
Perspective

Z archiwum World Socialist Web Site

Filozofia i polityka w czasach wojny i rewolucji

David North wygłosił ten wykład 22 października 2016 r. na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Krytycznie spojrzał na koncepcje Szkoły Frankfurckiej i postmodernizmu.

Ukraiński rząd zakazuje World Socialist Web Site

W poniedziałek, 3 czerwca, ukraiński rząd zdelegalizował World Socialist Web Site w całym kraju, wydając nakaz wszystkim dostawcom usług internetowych zablokowania dostępu do WSWS na czas nieokreślony.

Eric London

Ludobójstwo w Gazie: Imperializm schodzi w otchłań

Rozwijające się ludobójstwo w Strefie Gazy jest urzeczywistnieniem „zejścia w otchłań”, przed którym ostrzegał James P. Cannon w swoim Liście otwartym, opublikowanym 70 lat temu.

David North

Z archiwum World Socialist Web Site

Dlaczego związki zawodowe są wrogo nastawione do socjalizmu?

Transformacja związków zawodowych jest częścią uniwersalnego procesu. Na całym świecie związki zawodowe, w tym te, które powstały w wyniku zaciekłych walk prowadzonych przez socjalistycznie nastawionych robotników, odgrywają obecnie wiodącą rolę w egzekwowaniu dyktatu zarządów. Tak głęboką transformację można wyjaśnić jedynie poprzez historyczną analizę samych związków zawodowych.

David North

Z archiwum World Socialist Web Site

Filozofia i polityka w czasach wojny i rewolucji

David North wygłosił ten wykład 22 października 2016 r. na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Krytycznie spojrzał na koncepcje Szkoły Frankfurckiej i postmodernizmu.

David North

Berlińska policja przerywa Kongres Palestyński

W piątek po południu Berlin był świadkiem scen przypominających nazistowski reżim. Setki policjantów sterroryzowało Kongres Palestyński, który był skierowany przeciwko izraelskiemu ludobójstwu w Strefie Gazy, zanim w końcu całkowicie go zakazano.

Tamino Dreisam, Peter Schwarz

Węgry: zwycięstwo premiera Orbána w wyborach

Wojna na Ukrainie była czynnikiem decydującym o zdecydowanym zwycięstwie Orbána w wyborach. Podczas gdy opozycyjny sojusz bez zastrzeżeń popierał NATO, Orbán nie przyłączył się do jego wojennych okrzyków.

Markus Salzmann

Ukryta fala koronawirusa i zniszczenie systemu opieki zdrowotnej

Fala zakażeń koronawirusem, ponownych zakażeń i hospitalizacji przetacza się praktycznie bez świadomości społecznej, doniesień w mediach lub komunikacji ze strony urzędników państwowych, przez USA, Włochy, Japonię, Wielką Brytanię, Hiszpanię i inne kraje.

Evan Blake, Benjamin Mateus

Teoretyczne i historyczne początki pseudolewicy

Poniższy raport, którym David North otworzył drugą Krajową Konferencję Socialist Equality Party (SEP) w USA w lipcu 2012 r., oferuje klucz do politycznego i teoretycznego zrozumienia charakteru pseudolewicowych partii na całym świecie. Należą do nich partie i organizacje takie jak Syriza w Grecji, Partia Lewicy w Niemczech, Podemos w Hiszpanii, Demokratyczni Socjaliści w USA i wiele innych.

David North

Hiszpańskie wybory, Podemos/Sumar i powrót frankizmu

W całej Europie raz po raz można zaobserwować niebezpieczny schemat, w którym masowe przesunięcie w lewo prowadzi do powstania partii „szerokiej lewicy“, które następnie zdradzają ten ruch i przekazują inicjatywę skrajnej prawicy.

Alejandro López

Z archiwum World Socialist Web Site

Imperializm i ekonomia polityczna Holokaustu

Niniejszy wykład został wygłoszony na Uniwersytecie Stanowym w San Diego 29 kwietnia 2010 roku. Był to ósmy z serii zatytułowanej „Zabijanie dla wyższej sprawy: Przemoc polityczna w świecie pogrążonym w kryzysie” sponsorowanej przez Instytut Spraw Światowych na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Stanowego w San Diego. Wykład nabiera nowego znaczenia w świetle ludobójstwa Palestyńczyków, którego Izrael dopuszcza się przy aktywnym udziale imperialistycznych supermocarstw.

Nick Beams

Z archiwum World Socialist Web Site

List do trockistów na całym świecie — w 1953 roku

16 listopada 1953 r. Socialist Workers Party (SWP) w Stanach Zjednoczonych opublikowała „List otwarty” do trockistów na całym świecie. List, napisany przez sekretarza krajowego SWP Jamesa P. Cannona, stanowił podstawę programową dla utworzenia Międzynarodowego Komitetu Czwartej Międzynarodówki (ICFI). SWP była wówczas amerykańską sekcją światowego ruchu trockistowskiego.

James P. Cannon

Z archiwum World Socialist Web Site

Dlaczego związki zawodowe są wrogo nastawione do socjalizmu?

Transformacja związków zawodowych jest częścią uniwersalnego procesu. Na całym świecie związki zawodowe, w tym te, które powstały w wyniku zaciekłych walk prowadzonych przez socjalistycznie nastawionych robotników, odgrywają obecnie wiodącą rolę w egzekwowaniu dyktatu zarządów. Tak głęboką transformację można wyjaśnić jedynie poprzez historyczną analizę samych związków zawodowych.

David North