Polski
Latest articles

Ukraiński rząd zakazuje World Socialist Web Site

W poniedziałek, 3 czerwca, ukraiński rząd zdelegalizował World Socialist Web Site w całym kraju, wydając nakaz wszystkim dostawcom usług internetowych zablokowania dostępu do WSWS na czas nieokreślony.

Eric London

Oświadczenie w sprawie aresztowania Bogdana Syrotiuka przez ukraińską SBU

W czwartek 25 kwietnia Bogdan Syrotiuk - socjalistyczny przeciwnik prawicowego reżimu Zełenskiego i podsycanej przez NATO wojny między Ukrainą a Rosją - został aresztowany przez ukraińską służbę bezpieczeństwa SBU w swoim rodzinnym mieście Pierwomajsk na południu Ukrainy.

David North

Znaczące przemówienie bankiera centralnego

Prezes włoskiego banku centralnego wygłosił w zeszłym tygodniu ważne przemówienie, w którym wskazał na siły gospodarcze i napięcia geopolityczne, które stwarzają warunki do powrotu do rodzaju konfliktów z lat trzydziestych XX wieku, które doprowadziły do II wojny światowej.

Nick Beams

Filozofia i polityka w czasach wojny i rewolucji

David North wygłosił ten wykład 22 października 2016 r. na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Krytycznie spojrzał na koncepcje Szkoły Frankfurckiej i postmodernizmu.

David North

Berlińska policja przerywa Kongres Palestyński

W piątek po południu Berlin był świadkiem scen przypominających nazistowski reżim. Setki policjantów sterroryzowało Kongres Palestyński, który był skierowany przeciwko izraelskiemu ludobójstwu w Strefie Gazy, zanim w końcu całkowicie go zakazano.

Tamino Dreisam, Peter Schwarz

Wybory dla miliarderów

Prawdziwymi decydentami w amerykańskim kapitalizmie są szefowie funduszy hedgingowych, bankierzy i potentaci korporacyjni, których wsparcie finansowe i wpływy polityczne w dużej mierze zadecydują o wyniku wyborów w 2024 roku.

Patrick Martin

Imperializm i ekonomia polityczna Holokaustu

Niniejszy wykład został wygłoszony na Uniwersytecie Stanowym w San Diego 29 kwietnia 2010 roku. Był to ósmy z serii zatytułowanej „Zabijanie dla wyższej sprawy: Przemoc polityczna w świecie pogrążonym w kryzysie” sponsorowanej przez Instytut Spraw Światowych na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Stanowego w San Diego. Wykład nabiera nowego znaczenia w świetle ludobójstwa Palestyńczyków, którego Izrael dopuszcza się przy aktywnym udziale imperialistycznych supermocarstw.

Nick Beams

List do trockistów na całym świecie — w 1953 roku

16 listopada 1953 r. Socialist Workers Party (SWP) w Stanach Zjednoczonych opublikowała „List otwarty” do trockistów na całym świecie. List, napisany przez sekretarza krajowego SWP Jamesa P. Cannona, stanowił podstawę programową dla utworzenia Międzynarodowego Komitetu Czwartej Międzynarodówki (ICFI). SWP była wówczas amerykańską sekcją światowego ruchu trockistowskiego.

James P. Cannon

Wybory prezydenckie w Rosji i zadania klasy robotniczej

Piąta kadencja Władimira Putina będzie charakteryzować się rozszerzającą się wojną i coraz większym kryzysem społecznym i politycznym, na który jego reżim nie ma i nie może mieć odpowiedzi.

Young Guard of Bolshevik-Leninists

Teoretyczne i historyczne początki pseudolewicy

Poniższy raport, którym David North otworzył drugą Krajową Konferencję Socialist Equality Party (SEP) w USA w lipcu 2012 r., oferuje klucz do politycznego i teoretycznego zrozumienia charakteru pseudolewicowych partii na całym świecie. Należą do nich partie i organizacje takie jak Syriza w Grecji, Partia Lewicy w Niemczech, Podemos w Hiszpanii, Demokratyczni Socjaliści w USA i wiele innych.

David North

Dlaczego związki zawodowe są wrogo nastawione do socjalizmu?

Transformacja związków zawodowych jest częścią uniwersalnego procesu. Na całym świecie związki zawodowe, w tym te, które powstały w wyniku zaciekłych walk prowadzonych przez socjalistycznie nastawionych robotników, odgrywają obecnie wiodącą rolę w egzekwowaniu dyktatu zarządów. Tak głęboką transformację można wyjaśnić jedynie poprzez historyczną analizę samych związków zawodowych.

David North

150 lat Róży Luksemburg

Róża Luksemburg, która urodziła się 5 marca 1871 r., jest jedną z najważniejszych rewolucyjnych marksistek XX wieku, której prace są dziś ponownie niezwykle aktualne.

Peter Schwarz

US-NATO ryzykuje wojnę nuklearną, planując ataki na Rosję

W obliczu pogarszającej się pozycji militarnej Ukrainy i znaczących postępów sił rosyjskich, mocarstwa NATO publicznie grożą masową eskalacją wojny, obejmującą bezpośrednie rozmieszczenie wojsk NATO na terytorium Ukrainy oraz ataki na rosyjską infrastrukturę i miasta.

Statement of the WSWS Editorial Board

Ukraińska młodzież mówi o 10 latach od puczu w Kijowie w 2014 r.

Oba wydarzenia — pucz i początek otwartej wojny między NATO a Rosją — są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Ostatecznie oba są wynikiem stalinowskiego zniszczenia Związku Radzieckiego, które doprowadziło do przywrócenia kapitalizmu i rządów przestępczych oligarchii, otwierając cały region na interwencję imperializmu.

Clara Weiss

Ludobójstwo w Gazie: Imperializm schodzi w otchłań

Rozwijające się ludobójstwo w Strefie Gazy jest urzeczywistnieniem „zejścia w otchłań”, przed którym ostrzegał James P. Cannon w swoim Liście otwartym, opublikowanym 70 lat temu.

David North

Zmobilizujcie klasę robotniczą przeciwko wojnie USA-NATO z Rosją i faszystowskiej reakcji!

Ujawnienie trwającego od dziesięcioleci sojuszu między państwem kanadyjskim a ukraińskimi skrajnie prawicowymi oddziałami uderzeniowymi, które Ottawa i Waszyngton wykorzystały do przygotowania, podżegania, a teraz prowadzenia wojny z Rosją — faszystowskimi przyjaciółmi kanadyjskiego imperializmu — ma zasadnicze znaczenie dla ujawnienia prawdziwego imperialistycznego charakteru obecnego konfliktu i zmobilizowania międzynarodowej klasy robotniczej do jego powstrzymania.

James Clayton, Roger Jordan, Keith Jones

W jaki sposób Ottawa udzieliła schronienia ukraińskim faszystom, a także przyczyniła się do rozwoju i promocji skrajnie prawicowego nacjonalizmu ukraińskiego

Kanadyjska klasa rządząca zapewniła bezpieczną przystań ukraińskim wspólnikom nazistów, pomogła im w wybieleniu ich zbrodni, a także zainicjowała i wypromowała skrajnie prawicowy nacjonalizm ukraiński, który posłużył jako polityczno-ideologiczna siła napędowa dążenia do przekształcenia „niepodległej” Ukrainy w instrument mocarstw NATO.

James Clayton, Roger Jordan, Keith Jones

Rola OUN i Ukraińskiej Powstańczej Armii w nazistowskiej wojnie z ZSRR i w Holokauście

Ukraiński Kongres Kanadyjski, inni współcześni prawicowi i skrajnie prawicowi ukraińscy nacjonaliści oraz ich imperialistyczni sponsorzy w Ottawie, Waszyngtonie i Berlinie wysuwają szereg samolubnych, całkowicie fantastycznych twierdzeń na temat historii OUN w czasie II wojny światowej i Holokaustu. Wszystkie one są stekiem kłamstw.

James Clayton, Roger Jordan, Keith Jones

Niemieckie żądanie bomby

Zapowiedź Donalda Trumpa, że nie będzie już wspierał europejskich państw NATO, jeśli ponownie zostanie prezydentem, chyba że zostaną one wystarczająco uzbrojone, jest wykorzystywana przez klasę rządzącą w Niemczech do agresywnej kampanii na rzecz własnej broni nuklearnej.

Johannes Stern

Wspólnicy Hitlera, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów

Polityczno-ideologiczne źródło sił faszystowskich, które odgrywają tak znaczącą i reakcyjną rolę na współczesnej Ukrainie, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, wspierała nazistowską wojnę zagłady przeciwko Związkowi Radzieckiemu.

James Clayton, Roger Jordan, Keith Jones

Trwający od dziesięcioleci sojusz Ottawy z ukraińską skrajną prawicą i wojna NATO z Rosją

Sojusz między kanadyjskim imperializmem a ukraińskim faszyzmem najdobitniej uosabia osoba Chrystii Freeland, wicepremier Kanady. Jako wnuczka znanego ukraińskiego nazistowskiego kolaboranta, który po upadku III Rzeszy znalazł schronienie w Kanadzie, jest ona głównym antyrosyjskim jastrzębiem wojennym w liberalnym rządzie Trudeau.

James Clayton, Roger Jordan, Keith Jones

Ludobójstwo w Gazie: USA przygotowują się do eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie

Podczas gdy Izrael kontynuuje masakrę setek ludzi dziennie w Strefie Gazy i głodzi całą populację liczącą 2,2 miliona ludzi, wysocy rangą urzędnicy USA podróżują do Izraela, aby koordynować amerykańskie wsparcie dla ludobójstwa i przygotować się do eskalacji militarnej na Bliskim Wschodzie.

Andre Damon

Socjalistyczny internacjonalizm a walka z syjonizmem i imperializmem

Wykład ten oferuje polityczną i historyczną analizę ludobójczej wojny, którą syjonistyczny reżim w Izraelu prowadzi obecnie przeciwko Palestyńczykom. Wyjaśnia, w jaki sposób dzisiejsza walka z imperializmem jest powiązana z międzynarodowym socjalistycznym programem Lewicowej Opozycji, założonej 100 lat temu w październiku 1923 r. przez Lwa Trockiego.

David North

Zbliża się zmiana rządu w Polsce

Partie opozycyjne wygrały niedzielne wybory parlamentarne w Polsce, a teraz szykują się zacięte walki o władzę.

Martin Nowak, Peter Schwarz

Ukryta fala koronawirusa i zniszczenie systemu opieki zdrowotnej

Fala zakażeń koronawirusem, ponownych zakażeń i hospitalizacji przetacza się praktycznie bez świadomości społecznej, doniesień w mediach lub komunikacji ze strony urzędników państwowych, przez USA, Włochy, Japonię, Wielką Brytanię, Hiszpanię i inne kraje.

Evan Blake, Benjamin Mateus

Hiszpańskie wybory, Podemos/Sumar i powrót frankizmu

W całej Europie raz po raz można zaobserwować niebezpieczny schemat, w którym masowe przesunięcie w lewo prowadzi do powstania partii „szerokiej lewicy“, które następnie zdradzają ten ruch i przekazują inicjatywę skrajnej prawicy.

Alejandro López

Wileński szczyt NATO ujawnia plany globalnej dominacji

W deklaracji ze szczytu szefowie państw i rządów 31 członków NATO zadeklarowali zamiar narzucenia swojej woli całemu światu. Żaden kontynent i prawie żaden region nie został pominięty.

Statement of the WSWS International Editorial Board

Surowce krytyczne, imperializm oraz wojna z Rosją

Rosja posiada ogromne złoża minerałów krytycznych, do których rozwoju amerykańska klasa rządząca przywiązuje kluczową wagę na obecnym etapie rozwoju kapitalistycznego.

Gabriel Black

USA dają Ukrainie czek in blanco na ataki na terytorium Rosji

Ledwie wyschnął atrament na podpisanym 21 maja przez administrację prezydenta Bidena pakiecie pomocy i broni o wartości 40 miliardów dolarów, a Stany Zjednoczone jeszcze bardziej rozszerzają zakres broni dalekiego zasięgu, która trafia na Ukrainę, znacznie powiększając teren, na którym toczy się wojna.

Andre Damon

Historyk Timothy Snyder wybiela zbrodnie ukraińskiej skrajnej prawicy

Przez ostatnią dekadę — zgodnie z politycznymi imperatywami inspirowanego przez USA puczu na Majdanie w 2014 r., który obalił wybrany prorosyjski rząd — Snyder starał się stworzyć różową narrację o ukraińskim nacjonalizmie jako heroicznej walce o demokrację.

David North

Wielka Brytania planuje interwencję morską przeciwko Rosji na Morzu Czarnym

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis wyjaśnił, że kraje uczestniczące w projekcie „mogłyby dostarczyć statki lub samoloty, które stacjonowałyby na Morzu Czarnym i zapewniałyby przejście morskie dla statków ze zbożem, które opuszczałyby port w Odessie i docierały do Bosforu w Turcji”.

Thomas Scripps

Kto jest odpowiedzialny za głód i wzrost cen żywności?

Udawana troska klasy kapitalistycznej o masowy głód jest karygodną hipokryzją pierwszego stopnia. W rzeczywistości architekci wojny zastępczej USA-NATO przeciwko Rosji są gotowi poświęcić życie miliardów ludzi pracy — zarówno z powodu głodu, jak i katastrofy nuklearnej.

Eric London

Imperializm a kłamstwo w duszy

Gideon Rachman z Financial Times napisał kolumnę, która w sposób niezamierzony, a przez to tym bardziej druzgocący, obnaża intelektualną i moralną zgniliznę burżuazyjnego dziennikarstwa oraz systemu politycznego i społecznego, którego broni.

David North

Podróż Bidena do Azji przygotowuje do militarnej konfrontacji z Chinami

Podróż Bidena do Azji podkreśla fakt, że amerykański imperializm bezmyślnie realizuje strategię mającą na celu zapewnienie sobie kontroli nad strategicznym obszarem euroazjatyckim i jego zasobami oraz uniemożliwienie Rosji lub Chinom podważenia jego globalnej hegemonii.

Peter Symonds

George W. Bush niechcący mówi prawdę o wojnie w Iraku

Słowne „potknięcie” George'a W. Busha w komentarzu na temat wojny na Ukrainie zwróciło uwagę na o wiele większe zbrodnie amerykańskiego imperializmu w wojnach rozpoczętych przez Busha i jego ojca.

Patrick Martin
  • Latest articles
  • Browse by month: