Polski

Proimperialistyczna pseudolewicowa impreza o Ukrainie kończy się fiaskiem organizatorów

W niedzielę 13 marca przedstawiciele kilku proimperialistycznych nurtów pseudolewicy zorganizowali internetowe wydarzenie, aby wyjaśnić swoje poparcie dla wojennego kursu USA i NATO oraz jeszcze bardziej podsycić związaną z tym propagandę.

Wydarzenie nosiło tytuł „Przeciwko wojnie imperialistycznej: Ukraina, Rosja, NATO i USA“. (Against Imperialist War: Ukraine, Russia, NATO and the US). Została ona zorganizowana przez Tempest Collective, który jest blisko związany z Demokratycznymi Socjalistami Ameryki (DSA - Democratic Socialists of America). Otrzymała ona wsparcie od kilku pseudolewicowych agencji: Against the Current, Haymarket Books (wydawcy nieistniejącej już Międzynarodowej Organizacji Socjalistycznej, ISO), New Politics (odłam DSA w Madison, Wisconsin) oraz amerykańskiej grupy zbliżonej do niemieckiej organizacji Marx21. Moderatorem był były członek ISO Lee Wengraf, a wśród prelegentów znaleźli się Gilbert Achcar, Ilja Budraickis (Rosyjski Ruch Socjalistyczny, RSM), profesor Ho-Fung Hung (Uniwersytet Johnsa Hopkinsa) i Erin Cass (DSA, wcześniej ISO).

Gilbert Achcar w 2014 r. (Wikimedia Commons)

Głównym mówcą był Achcar. Ten wieloletni pablista jest nie tylko profesorem w Londyńskiej Szkole Studiów Afrykańskich i Orientalnych, ale także płatnym doradcą brytyjskiego wojska.

Przemówienie Achcara nadało ton dyskusji, która nastąpiła potem. Zignorował rolę imperializmu amerykańskiego i europejskich potęg imperialistycznych, a skupił się niemal wyłącznie na prawicowej roli rządu Putina. Jeśli w ogóle wspominał o USA i NATO, to tylko po to, by przypisać im część winy za wzrost znaczenia Putina. – Imperialistyczny charakter dzisiejszej Rosji nie może podlegać dyskusji –Achcar oświadczył, nie krytykując USA ani mocarstw europejskich.

Achcar zrównał wszelki opór wobec amerykańskiego imperializmu z poparciem dla Putina.

–Są takie odruchowe reakcje, że każdy wróg rządu USA zasługuje na wsparcie. Postawę tę widać szczególnie wyraźnie w Syrii. Część lewicy poparła tę straszliwą wojnę na wyniszczenie, którą rosyjski imperializm rozpętał w Syrii, aby wesprzeć jedną z najgorszych dyktatur na świecie –oświadczył.

Sam Achcar od ponad dekady „odruchowo“ popiera imperialistyczne wojny: amerykańskie ataki powietrzne na Libię, w których zginęło 30 tys. osób, a także wojnę domową w Syrii, napędzaną przez amerykański imperializm.

Wcześniej w tym miesiącu Achcar wezwał mocarstwa imperialistyczne do wysłania dodatkowej broni na Ukrainę, pisząc: „Popieramy, bez żadnych wątpliwości, dostarczenie broni defensywnej ofiarom agresji“.

To, co Achcar nazywa „odruchowym“ oporem wobec imperializmu USA i NATO, jest w rzeczywistości zasadą marksizmu opartą na analizie obiektywnych warunków społecznych i odrzuceniu prób „demokratycznych“ mocarstw imperialistycznych usprawiedliwiania swoich działań fałszywymi pretekstami humanitarnymi. Achcar posługuje się retoryką oczyszczonego politycznego renegata, który doznał objawienia, aby pozbawić marksizm wiarygodnych podstaw intelektualnych. Zgodnie z tą samą logiką Achcar mógłby potępić pacjenta w szpitalu za jego „odruchową“ wiarę w medycynę lub naukowca za jego „odruchową“ wiarę w biologię i fizykę. Mówienie przez Achcara o „odruchowym antyimperializmie“ jest jedynie próbą usprawiedliwienia jego własnej kapitulacji wobec imperializmu.

Następnie głos zabrał Ilja Budrajckis z Rosyjskiego Ruchu Socjalistycznego (RSD), który w 2014 r. poparł sponsorowany przez USA pucz na Ukrainie i wezwał do czerwono-brunatnego sojuszu z faszystowskimi przeciwnikami Rosji. Zgodził się z atakiem Achcara na lewicowych przeciwników kursu wojennego NATO. – Zachodnia lewica nie powinna usprawiedliwiać reakcyjnej, krwawej i zbrodniczej dyktatury Władimira Putina w Rosji – oświadczył. Przedstawił Rosję jako jedyną stronę szerzącą propagandę i dezinformację oraz wezwał do „międzynarodowej solidarności z narodem ukraińskim“.

Ho-Fung Hung przestrzegł następnie przed niewystarczająco agresywną odpowiedzią wobec Rosji, która mogłaby jedynie ośmielić Chiny. Określił oba kraje jako „współczesne imperia“ i stwierdził, że gdyby Putin przejął kontrolę nad Ukrainą, Chiny „czułyby się znacznie silniejsze, bardziej komfortowe i bezpieczne, robiąc coś podobnego z Tajwanem“.

Na koniec Erin Cass z DSA stwierdziła, że socjaliści nie powinni sprzeciwiać się żądaniom ukraińskich nacjonalistów dotyczącym wojny podczas demonstracji przeciwko inwazji Putina. W odpowiedzi na fakt, że protesty wzywały do „sankcji, ustanowienia strefy zakazu lotów i interwencji Zachodu w ogóle“, Cass dodała: „Tam, gdzie socjaliści rzeczywiście pojawili się na tych akcjach, zajęli niestety negatywne stanowisko i opowiedzieli się przeciwko tym żądaniom“.

–Chcę jasno powiedzieć, że moim zdaniem socjalistów w USA powinno obecnie łączyć tylko jedno podstawowe stanowisko: absolutne poparcie dla prawa Ukraińców do obrony przed rosyjskim imperializmem –podsumowała Erin Cass.

Zaraz po Cassie odezwał się Achcar. – Chcę podkreślić to, co powiedziała Erin. Erin bardzo jasno wyraziła, jakie powinno być stanowisko socjalistycznej międzynarodówki w USA i na całym świecie – wyjaśnił. – Opór narodu ukraińskiego przeciwko rosyjskiemu imperializmowi jest momentem przełomowym dla nas wszystkich –kontynuował. – Trzeba by być całkowicie ślepym, żeby przyklaskiwać Władimirowi Putinowi w imię antyimperializmu. To jest, przepraszam za określenie, kompletny idiotyzm – dodał.

Po około 45 minutach dyskusji, po wystąpieniach Achcara i Budrajckisa, przewodniczący redakcji międzynarodowej WSWSDavid North zamieścił komentarz na czacie publicznym, do którego wykorzystania moderator zaprosił wszystkich uczestników. North, który zarejestrował się na imprezie publicznej i przedstawił się z imienia i nazwiska, napisał:

„To szachtmanowszczyzna na sterydach. W ciągu 40 minut prawicowi socjaldemokraci podczas tego webinarium nie wypowiedzieli ani jednego słowa krytyki imperializmu USA i NATO. Nie widzą związku między wojnami prowadzonymi przez USA i NATO przez ostatnie 31 lat na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej i Afryce a tą wojną zastępczą.“

W dalszej części wydarzenia North zamieścił na publicznym czacie kolejne komentarze, m.in: „To nie jest opór lewicy wobec Putina. Rosyjskiej klasie robotniczej nie proponuje się żadnej perspektywy. Prawdziwi socjaliści podkreśliliby, że ta wojna jest tragicznym i katastrofalnym skutkiem rozbicia Związku Radzieckiego przez stalinistów“.

W innym komentarzu North stwierdził: „Rozpad ZSRR opierał się na trzech błędnych koncepcjach: 1. że ponowne wprowadzenie kapitalizmu przyniesie Rosji bogactwo, 2. że doprowadzi do rozkwitu demokracji i 3. że Zachód zaakceptuje Rosję. W tamtym czasie kompletnie zdezorientowana inteligencja i inni z otoczenia nomenklatury śmiali się, gdy mówiłeś o imperializmie, który uważali za widmo bolszewików“.

Gdy uczestnicy zgadzali się z argumentami Northa, moderator Wengraf nerwowo prosił komentatorów o „szacunek i koleżeństwo wobec innych na czacie“. Mówcy stali się wyraźnie bardziej ponurzy, gdy przeczytali czat i pozytywne reakcje na krytykę Northa.

W odpowiedzi na powoływanie się na tzw. prawo Ukrainy do samoobrony, North napisał: „Prawicowy burżuazyjny rząd Ukrainy nie walczy o samostanowienie, ale o prawo do wstąpienia do NATO“.

W innej wiadomości na czacie North zacytował fragment książki Lwa Trockiego Wojna aCzwarta Międzynarodówka:

Trocki właśnie wysłał wiadomość na to spotkanie: „,Socjalista‘, który głosi obronę narodową, jest drobnomieszczańskim reakcjonistą w służbie zgniłego kapitalizmu. Tylko ta partia, która wypowiedziała już w czasie pokoju wojnę państwu narodowemu, nie może się do niego przyłączyć w czasie wojny, nie może kierować się mapą wojenną, lecz mapą walki klasowej. Tylko wtedy, gdy w pełni zrozumie obiektywnie reakcyjną rolę państwa imperialistycznego, awangarda proletariacka może uodpornić się na wszelkiego rodzaju patriotyzm socjalny. Oznacza to, że prawdziwe zerwanie z ideologią i polityką ,obrony narodowej‘ jest możliwe tylko z punktu widzenia międzynarodowej rewolucji proletariackiej“.

Było to tak trafne wobec moderatorów imprezy, że postanowili oni natychmiast i bez ostrzeżenia wykluczyć Northa z czatu.

Kiedy uczestnicy zostali poinformowani o wykluczeniu Northa, wielu z nich zaczęło krytykować moderatorów jako niedemokratycznych zwolenników cenzury. Dyskutanci niechętnie kontynuowali dyskusję. Erin Cass odmówiła ponownego zabrania głosu, gdy moderator poprosił ją o to. Pozostali mówcy wygłosili pośpieszne uwagi końcowe i impreza się zakończyła.

Treść tego wydarzenia i decyzja organizatorów o wykluczeniu Davida Northa z powodu jego komentarzy na publicznym czacie jest demaskatorska. Pseudolewicowi obrońcy imperializmu amerykańskiego nie są w stanie zareagować w obliczu sprzeciwu ze strony lewicy socjalistycznej. Pomimo wszystkich twierdzeń, że amerykański imperializm walczy o „demokrację“ na Ukrainie, organizatorzy pokazali, że nie są w stanie respektować demokracji nawet na własnym czacie. Wydarzenie to było polityczną porażką organizatorów i związanych z nimi tendencji politycznych.

Loading