Polski

Historyk Timothy Snyder wybiela zbrodnie ukraińskiej skrajnej prawicy

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany na Twitterze.

Wszechobecny Timothy Snyder pojawił się w Davos, aby stwierdzić, że utrata świadomości historycznej podkopała fundamenty demokracji. Jednak jako główny propagandzista NATO, który popiera wojnę, Snyder przyczynił się do zafałszowania zapisów historycznych.

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter

Przez ostatnią dekadę — zgodnie z politycznymi imperatywami inspirowanego przez USA puczu na Majdanie w 2014 r., który obalił wybrany prorosyjski rząd — Snyder starał się stworzyć różową narrację o ukraińskim nacjonalizmie jako heroicznej walce o demokrację.

Ta narracja wymagała kosmetycznej rewizji ukraińskiej historii i polityki, usuwając centralną rolę faszysty Stepana Bandery, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i jej wojskowego skrzydła — Ukraińskiej Armii Partyzanckiej (UPA).

Jednak bezczelność tej manipulacji zapisem historycznym ujawniają obszerne teksty Snydera na temat Bandery, OUN, UPA i faszyzmu ukraińskiego. Wiele artykułów na ten temat zamieścił w New York Review of Books.

W artykule opublikowanym w numerze z 24 lutego 2010 r. „A Fascist Hero in Democratic Kiev” („Faszystowski bohater w demokratycznym Kijowie”), Snyder wyraził poważne zaniepokojenie przyznaniem przez ówczesnego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę najwyższego państwowego odznaczenia „Bohatera Ukrainy” Stepanowi Banderze.

Komentując protesty głównego rabina Ukrainy, dużej liczby Ukraińców, a nawet prezydenta Polski, Snyder napisał:

Nie ma w tym nic dziwnego. Bandera dążył do uczynienia z Ukrainy jednopartyjnej dyktatury faszystowskiej bez mniejszości narodowych. W czasie II wojny światowej jego zwolennicy zamordowali wielu Polaków i Żydów.

Snyder poświęcił swój esej wyjaśnieniu historycznego tła rehabilitacji Bandery. Będąc jeszcze zdolnym do pisania historii, a nie propagandy, Snyder dokonał przeglądu reakcyjnych korzeni i ideologii tej centralnej i trwałej siły ukraińskiego nacjonalizmu.

Dominującym czynnikiem, który ukształtował politykę Bandery, był faszyzm Benito Mussoliniego. „Młodzi terroryści, tacy jak Stepan Bandera — pisze Snyder — zostali ukształtowani nie przez przedwojenne imperia, ale przez ideologię faszystowską i doświadczenie dyskryminacji narodowej w Polsce”.

Snyder przeanalizował udział Bandery i OUN w zamachach terrorystycznych, których celem było wyeliminowanie zwolenników pojednania polsko-ukraińskiego. „Głównymi celami ich zamachów byli Ukraińcy i Polacy, którzy pragnęli współpracować“ — czytamy.

Po dojściu Hitlera do władzy w 1933 r. Bandera „widział w nazistach jedyną siłę, która może zniszczyć obu ich ciemiężycieli, Polskę i Związek Radziecki. Działacze OUN byli w kontakcie z niemieckim wywiadem wojskowym”.

Bandera z zadowoleniem przyjął inwazję Hitlera na Polskę w 1939 r. i na Związek Radziecki dwa lata później. OUN i UPA współpracowały z nazistami w realizacji Holocaustu. Snyder napisał:

Niektórzy z tych ukraińskich nacjonalistów pomagali Niemcom w organizowaniu morderczych pogromów Żydów. Postępując w ten sposób, wspierali politykę niemiecką, która jednak była zgodna z ich własnym programem czystości etnicznej i utożsamiania Żydów z tyranią sowiecką.

Reżim nazistowski aresztował Banderę, ale nie był on traktowany jako wróg III Rzeszy. „Podobnie jak inni znani wschodnioeuropejscy nacjonaliści — pisze Snyder — był trzymany w rezerwie na wypadek jakiejś przyszłej sytuacji, w której mógłby się przydać nazistom”.

UPA nie ograniczała swoich mordów do Żydów. W latach 1943-44, jak pisze Snyder, „partyzanci UPA zamordowali dziesiątki tysięcy Polaków, w większości kobiet i dzieci”. Pomimo tych zbrodni, nienawiść OUN do Związku Radzieckiego i komunizmu sprawiła, że była ona atrakcyjna dla USA i Wielkiej Brytanii.

Po rozpoczęciu zimnej wojny niektórzy członkowie OUN-B i bojownicy UPA zostali zwerbowani przez wywiad brytyjski i amerykański, a następnie zrzuceni na spadochronach w skazanych na porażkę misjach za granicę sowiecką.

Co do Bandery, Snyder napisał, że: „pozostał wierny idei faszystowskiej Ukrainy aż do zamordowania go przez KGB w 1959 roku”.

Snyder zauważył w swoim eseju z 2010 roku, że odchodzący wówczas proamerykański prezydent Ukrainy Juszczenko „uważa za bohatera [Banderę] człowieka, którego program polityczny wzywał do czystości etnicznej i którego zwolennicy brali udział w czystkach etnicznych Polaków, a w niektórych przypadkach w Holokauście”.

Obejmując Banderę, Juszczenko położył się cieniem na swoim politycznym dziedzictwie.

Po napisaniu tego eseju Snyder usunął ze swoich prac historycznych wszelkie odniesienia do Bandery i OUN. W opublikowanej w październiku 2010 r. książce Skrwawione ziemie (ang. Bloodlands), poświęconej ludobójstwu na Ukrainie i w Europie Wschodniej, znajdują się tylko dwie przelotne, jednozdaniowe wzmianki o OUN i żadnej o jej roli w Holokauście. Stepan Bandera jest wymieniony tylko raz z nazwiska, bez określenia jego pozycji, ideologii czy polityki.

Z powodów, które najlepiej zna sam Snyder, postanowił on usunąć ze swoich prac na temat historii Ukrainy wszelkie dalsze dyskusje na temat centralnej roli OUN w ludobójczym niszczeniu ukraińskiego żydostwa.

Przemiana Snydera z historyka w propagandystę ukraińskiego nacjonalizmu przyniosła mu uznanie mediów. Powinien jednak rozważyć przestrogę zawartą w Ewangelii Marka 8,36: „Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?”

Loading