Polski
Perspektywa

Klasa robotnicza, walka z kapitalistycznym barbarzyństwem i budowa Światowej Partii Rewolucji Socjalistycznej

Część druga

To jest druga z czterech części serii, która po raz pierwszy została opublikowana w języku angielskim 4 stycznia.

Pandemia COVID-19 oraz normalizacja masowej śmierci i cierpienia

1. Wraz z początkiem Nowego Roku pandemia COVID-19 nadal zbiera ogromne żniwo w życiu i zdrowiu globalnej populacji. Obecnie świat przeżywa kolejną falę masowych infekcji, osłabienia i śmierci, napędzaną przez silnie zmutowany, wysoce zakaźny i odporny na układ odpornościowy wariant JN.1, który szybko stał się dominujący na całym świecie w grudniu. Kłamstwa każdego kapitalistycznego rządu i korporacyjnych mediów, uosabiane przez deklarację Joe Bidena z września 2022 r., że „pandemia się skończyła“, są niczym innym jak propagandą.

2. Według najnowszych danych dotyczących ścieków opublikowanych przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom] — obecnie jedynego wiarygodnego wskaźnika do śledzenia rozprzestrzeniania się wirusa z powodu demontażu wszystkich systemów nadzoru pandemicznego — 23 grudnia Stany Zjednoczone osiągnęły już drugi najwyższy poziom transmisji wirusa w całej pandemii. Było to zanim rekordowe 115 milionów Amerykanów podróżowało na duże odległości, aby odwiedzić członków rodziny na święta, nieświadomie rozprzestrzeniając wirusa wśród swoich bliskich.

3. Naukowcy przewidują, że fala ta wkrótce osiągnie szczytowy poziom około 2 milionów infekcji dziennie, a prawie jedna trzecia amerykańskiej populacji, czyli około 100 milionów ludzi, zostanie prawdopodobnie zarażona COVID-19 w czasie trwania fali. We wszystkich krajach, w których dane dotyczące ścieków są nadal śledzone, w ciągu ostatniego miesiąca udokumentowano podobne niemal rekordowe lub nawet rekordowe poziomy transmisji, ponieważ JN.1 stał się dominujący na całym świecie.

4. Każdy opóźniony wskaźnik — hospitalizacje, zgony i cierpienie z powodu long COVID — będzie się stale pogarszał na całym świecie w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Hospitalizacje już rosną w najbardziej dotkniętych północno-wschodnich i środkowo-zachodnich regionach USA, zmuszając wiele sieci szpitali do ponownego wdrożenia nakazów maskowania w desperackim wysiłku, aby utrzymać się na powierzchni, podczas gdy pacjenci są zatłoczeni. Szpitale w Rzymie i innych częściach Włoch, a także w innych krajach, są zalewane pacjentami cierpiącymi na choroby układu oddechowego. Oficjalna liczba zgonów z powodu COVID-19 w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 1000 każdego tygodnia w ciągu ostatnich trzech miesięcy i będzie nadal rosnąć. Przyjmując ostrożne szacunki Światowej Organizacji Zdrowia, zgodnie z którymi 10% zakażeń prowadzi do long COVID, co najmniej 10 milionów Amerykanów będzie cierpieć na tę straszną chorobę w nadchodzących miesiącach.

Niektóre z najbardziej rozpowszechnionych objawów long COVID

5. Wszystkie fakty i dane dotyczące obecnego stanu pandemii są ukrywane przed światową populacją. Zamiast tego została ona początkowo narażona na kłamstwa, oszczerstwa i propagandę, a pandemia jest obecnie owiana milczeniem. Istnieje systematyczne ukrywanie prawdziwej powagi kryzysu, wymuszane przez rząd, korporacje, media i biurokracje związków zawodowych. Oficjalna polityka przekształciła się w zwykłe ignorowanie, zaprzeczanie i fałszowanie rzeczywistości pandemii, bez względu na konsekwencje, ponieważ każdego dnia miliony ludzi chorują, a tysiące umierają na całym świecie.

6. Klasa kapitalistyczna wybrała politykę „na zawsze COVID“ polegającą na całkowitym poddaniu się, dając wirusowi wolną rękę do zarażania miliardów ludzi każdego roku, osłabiając i zabijając miliony oraz tworząc optymalne warunki dla niekontrolowanej ewolucji wirusa. Poważni naukowcy nadal ostrzegają, że nic nie powstrzyma koronawirusa przed staniem się jeszcze bardziej patogennym i śmiertelnym. Zniesienie wszelkich środków mających na celu powstrzymanie wirusa tylko zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju takiego wariantu.

7. Tak jak elity rządzące znormalizowały ludobójstwo i wojnę nuklearną, tak celowo znormalizowały trwającą masową śmierć i ludzkie cierpienie poprzez nieograniczone rozprzestrzenianie się COVID-19. Ta sama obojętność na ludzkie życie przenika teraz korytarze władzy, przede wszystkim w imperialistycznych ośrodkach, które stoją na czele XXI-wiecznego zejścia w kapitalistyczne barbarzyństwo.

8. Najdokładniejszą miarą rzeczywistego poziomu zgonów spowodowanych pandemią jest nadwyżka zgonów powyżej wartości wyjściowych sprzed pandemii. W 2020 r., według trackera The Economist, odnotowano 5 460 000 zgonów związanych z pandemią. W 2021 r., najbardziej śmiercionośnym roku pandemii, w którym wariant Delta zabił miliony w samych Indiach, odnotowano oszałamiającą liczbę 12 540 000 zgonów. W 2022 r. odnotowano kolejne 6 900 000 zgonów. W ciągu ostatniego roku, do 18 listopada, czyli ostatniej daty, w której The Economist zaktualizował swój tracker, odnotowano ponad 2 500 000 zgonów. Łączna liczba nadmiernych zgonów wynosi obecnie 27,4 miliona, czyli czterokrotnie więcej niż oficjalna liczba 7 milionów.

9. Przeważająca większość tych zgonów jest bezpośrednio związana z COVID-19, zarówno na ostrym etapie infekcji, jak i z powodu niezliczonych negatywnych skutków, jakie wirus może mieć na organizm. Jak udokumentowano w tysiącach badań od 2020 r., zakażenie COVID-19 zwiększa ryzyko zawału serca, udaru mózgu, choroby nerek, cukrzycy, rozregulowania układu odpornościowego, różnych zaburzeń neurologicznych i nie tylko.

10. Oprócz tego ogromnego poziomu śmierci, której można było zapobiec, pandemia spowodowała również największą skalę osłabienia w historii ludzkości. Setki milionów ludzi na całym świecie cierpi obecnie z powodu przedłużających się objawów znanych jako long COVID, które mogą mieć wpływ na praktycznie każdy organ w ciele. Liczne badania wykazały, że ryzyko zachorowania na long COVID wzrasta wraz z każdą kolejną infekcją, a badanie opublikowane w Statistics Canada w zeszłym miesiącu wykazało, że odsetek Kanadyjczyków, u których rozwinął się long COVID wzrósł z 14,6% po pierwszej infekcji COVID-19 do 38% po trzeciej infekcji.

Ewolucja polityki „na zawsze COVID“

11. W pierwszym roku pandemii w różnych krajach i różnych częściach klasy rządzącej każdego kraju pojawiły się trzy alternatywne strategie: eliminacja, łagodzenie i „odporność zbiorowa“. Ta ostatnia polityka, polegająca po prostu na umożliwieniu rozprzestrzeniania się wirusa bez żadnych środków zdrowia publicznego, została po raz pierwszy wdrożona w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Brazylii, części Stanów Zjednoczonych i innych krajach. Polityka ta szybko przybrała formę wojny przeciwko ludności i była przestępcza w pełnym tego słowa znaczeniu.

12. Surowa kalkulacja kapitalistycznej chciwości zysku dyktowała decyzje polityczne tych krajów: raczej pozwolimy umrzeć milionowi ludzi, niż stracimy bilion dolarów na giełdach. Po przeforsowaniu ustawy CARES i innych środków ratunkowych w globalnych centrach finansowych w USA na przełomie marca i kwietnia 2020 r., postawa klasy rządzącej natychmiast zmieniła się w coraz większe odrzucenie publicznej opieki zdrowotnej i obojętność na masową śmierć i cierpienie z powodu long COVID. Ówczesny brytyjski premier Boris Johnson podsumował tę zbrodniczą postawę, gdy oświadczył, że Covid-19 to „po prostu naturalny sposób radzenia sobie ze starymi ludźmi“.

Premier Boris Johnson (po lewej) prowadzi konferencję prasową na temat COVID-19 z kanclerzem skarbu Rishi Sunakiem, 10 października 2020 r. [Photo by Pippa Fowler/No 10 Downing Street / CC BY 2.0]

13. W Stanach Zjednoczonych felietonista New York Times Thomas Friedman z zadowoleniem przyjął lekkomyślną politykę Szwecji, tworząc frazę „lekarstwo nie może być gorsze od choroby“, która wkrótce stała się mantrą Donalda Trumpa dla jego propagandy powrotu do pracy i przeciwdziałania blokadom. We wstępie do pierwszego tomu książki „Koronawirus, kapitalizm i wojna klas: społeczna i polityczna chronologia pandemii“ WSWS stwierdza:

W istocie fraza ta wyrażała interesy klasowe oligarchii finansowej, która po niecałych dwóch tygodniach nie tolerowałaby już lockdownów ani innych niezbędnych środków zdrowia publicznego, które spowalniały przenoszenie wirusa, ale pozbawiały korporacje siły roboczej, której potrzebowały do wyzysku pracy i generowania zysków.

14. W innych krajach bardziej rygorystyczne blokady zostały wprowadzone w 2020 r., wraz z noszeniem masek, w ramach strategii łagodzenia skutków. Wraz z wprowadzeniem szczepionek w 2021 r. rozpowszechniła się perspektywa, że dzięki szczepieniom, maskowaniu i innym ograniczonym środkom łagodzącym pandemia zostanie stopniowo zakończona. Okazało się to złudną fantazją, jak pokazał rozwój bardziej patogennego wariantu Delta w maju 2021 r., a w szczególności wysoce zakaźnego wariantu Omikron w listopadzie 2021 r.

15. Gdy omikron szybko zainfekował miliardy i zabił miliony ludzi na całym świecie, powszechna kapitalistyczna reakcja na pandemię przekształciła się w otwarte podważanie i odrzucanie wszelkich wysiłków mających na celu złagodzenie rozprzestrzeniania się COVID-19. Rozpoczęto nieustającą kampanię propagandową, aby przedstawić omikron i całe jego potomstwo jako „łagodne“, „endemiczne“ i porównywalne z grypą sezonową. W 2022 r. zniesiono wszystkie nakazy noszenia maseczek w szkołach i innych miejscach publicznych, zlikwidowano bezpłatne punkty testowania PCR, a dane dotyczące przypadków zachorowań, hospitalizacji i zgonów ulegały stopniowej erozji.

16. Kampania ta pogłębiła się dalej w 2023 roku. W maju ubiegłego roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), administracja Bidena i inne krajowe agencje zdrowia formalnie zakończyły swoje deklaracje dotyczące stanu zagrożenia zdrowia publicznego (PHE) w związku z COVID-19, kodyfikując w prawie to, co już wcześniej było de facto rezygnacją z wszelkich oficjalnych reakcji na największy kryzys zdrowia publicznego od ponad wieku. W rezultacie duża część globalnej populacji została rozbrojona i nieświadoma trwających zagrożeń związanych z pandemią.

17. Jednocześnie zakończenie PHE ułatwiło zniesienie całego nadzoru pandemicznego, w tym zgłaszania przypadków i zgonów, a także testów w szpitalach, co sprawiło, że oficjalne statystyki były całkowicie niedokładne. Ta zmiana polityki sfinalizowała również prywatyzację wszystkich testów, szczepionek i terapii. Pfizer i Moderna pobierają obecnie od pacjentów i firm ubezpieczeniowych ponad 100 USD za swoje szczepionki, a Pfizer planuje wycenić swoje ratujące życie leczenie Paxlovidem na 1390 USD, gdy skończą się zapasy rządowe, prawdopodobnie w nadchodzącym roku. Ponad 13,4 miliona Amerykanów zostało wypisanych z Medicaid w 2023 roku, a kolejne miliony mają stracić to niezbędne ubezpieczenie zdrowotne w 2024 roku. Szpitale w całym kraju zniosły mandaty dotyczące masek, niezbędne do ochrony najbardziej zagrożonych populacji, co spowodowało znaczny wzrost liczby zakażeń szpitalnych COVID-19 i zgonów w ubiegłym roku. Podobne procesy miały miejsce w całej Europie, podczas gdy na całym świecie zaktualizowane szczepienia przypominające i terapie, takie jak Paxlovid, nie są nawet dostępne dla zdecydowanej większości populacji.

18. Powszechne przyjęcie „na zawsze COVID“ wymagało odrodzenia koncepcji eugenicznych we wszystkich sekcjach klasy rządzącej. Aby uzasadnić ciągłe fale masowych infekcji, osłabienia i śmierci, osoby starsze i najbardziej bezbronne musiały zostać uznane za bezwartościowe przez oficjalne społeczeństwo.

19. Najwyraźniejsze wyartykułowanie tej faszystowskiej ideologii zostało wyrażone przez dwóch czołowych amerykańskich urzędników ds. zdrowia w administracji Bidena, lekarzy Rochelle Walensky i Anthony'ego Fauci. W dniu 7 stycznia 2021 r., zaledwie kilka tygodni po pojawieniu się wariantu omikron i wśród rosnącej liczby hospitalizacji i zgonów spowodowanych koronawirusem, Walensky stwierdziła w wywiadzie dla ABC, że „pocieszającą wiadomością“ jest to, że „przytłaczająca liczba zgonów“ wystąpiła u „ludzi, którzy i tak nie są zdrowi“. Prawie dwa lata później, 28 sierpnia 2023 r., Fauci powiedział BBC, że „bezbronni spadną na margines, zostaną zarażeni, będą hospitalizowani, a niektórzy umrą“.

Dr Anthony Fauci, dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych. [AP Photo/Sarah Silbiger]

20. Ataki na naukę osiągnęły swój szczyt w czwartym roku pandemii wraz z kampanią przeciwko noszeniu masek ochronnych. Towarzyszyło temu absolutnie fałszywe twierdzenie, że „pandemia się skończyła“. Ta systematyczna kampania dezinformacyjna, której źródłem są wszystkie rządy i firmy medialne na całym świecie, nie ma żadnych podstaw naukowych.

21. Ostatecznie potężne interesy finansowe i gospodarcze świadomie promowały porzucenie środków łagodzących w ramach celowych wysiłków na rzecz obniżenia średniej długości życia. Ta eugeniczna polityka była egzekwowana przez wiodące organy zdrowia publicznego w administracji Bidena. Sam Biden, który został wybrany częściowo ze względu na swoją obietnicę kampanii „podążania za nauką“ i powstrzymania pandemii, nadzorował śmierć ponad 700 000 Amerykanów z powodu COVID-19. W styczniu 2023 r. publicznie przyznał, że „przestał o tym myśleć“.

22. Walka z pandemią została osłabiona przez nieustanny atak na społeczność naukową, w tym fizyczne groźby przeciwko życiu naukowców, takich jak Peter Hotez, kampania, do której dostosowała się Partia Demokratyczna. Jednocześnie edukacja publiczna znajduje się w stanie swobodnego upadku po dziesięcioleciach cięć budżetowych, które są obecnie potęgowane, ponieważ wszystkie dodatkowe fundusze na pandemię wysychają. Każdy postępowy rozwój od czasów Oświecenia, w tym wszystkie podstawowe zasady zdrowia publicznego, są niszczone przez klasę rządzącą, która zmierza w kierunku faszyzmu i wojny nuklearnej.

Walka o globalną eliminację w 2024 roku

23. Trzecia strategia wobec pandemii, eliminacja, okazała się możliwa od samego początku dzięki doświadczeniom w Chinach i innych krajach, które pokazały, że istnieje alternatywa dla polityki i programu masowej śmierci. Poprzez prawidłowe zastosowanie metod zdrowia publicznego, opracowanych przez wieki i dobrze znanych ekspertom w tej dziedzinie, można było zatrzymać przenoszenie COVID-19 i uratować życie.

24. Po tym, jak początkowe nieumiejętne zarządzanie pandemią przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) wywołało rosnący opór ludności, szybko zmieniła ona kurs w styczniu 2020 r. i wprowadziła niezbędne blokady, w połączeniu z masowymi testami, ścisłym śledzeniem kontaktów i bezpieczną izolacją wszystkich zakażonych pacjentów, w celu przerwania wszystkich łańcuchów przenoszenia wirusa. Po 76 dniach populacja została zwolniona z blokady i powróciła do względnie normalnych warunków sprzed pandemii. Ryzyko przekroczenia przez wirusa granic Chin było ściśle monitorowane, a wszelkie ogniska choroby były tłumione w zarodku. Nowa Zelandia, Wietnam, Australia i inne kraje podążyły za chińskim modelem i podobnie były w stanie utrzymać Zero-COVID przez długi czas.

25. Podczas gdy w pierwszym roku pandemii na całym świecie zmarły miliony ludzi, w pierwszym wybuchu epidemii w Chinach odnotowano tylko 4634 zgony, a w kolejnym roku zaledwie cztery. Jednak długoterminowa skuteczność tej strategii eliminacji zależała od jej międzynarodowego zastosowania. Ta sama fundamentalna sprzeczność w chińskiej strategii gospodarczej, cały rozwój kraju w oparciu o nacjonalizm, ujawniła się tragicznie w trakcie pandemii.

26. Przez następne dwa i pół roku imperialistyczne mocarstwa wykorzystywały pandemię przeciwko Chinom, jako część swoich długotrwałych przygotowań do wojny. Głównymi osiami tej antychińskiej propagandy były „kłamstwo Wuhan Lab“ — teoria spiskowa wymyślona przez faszystowskiego doradcę Trumpa, Steve'a Bannona, w styczniu 2020 r. w celu zrzucenia całej winy za pandemię na Chiny — oraz niekończąca się agitacja przeciwko ratującej życie polityce Zero-COVID. Punktem kulminacyjnym były wyraźne groźby ze strony Apple, Nike i innych dużych zachodnich korporacji, że jesienią 2022 r. przeniosą swoje zakłady produkcyjne z Chin w odpowiedzi na tymczasowe blokady, które zapobiegły rozprzestrzenianiu się wariantu Omicron. W efekcie imperializm wymusił życie i zdrowie chińskiej populacji w zamian za gwarantowaną tanią siłę roboczą.

27. W końcu kapitulując pod tymi naciskami, chiński rząd podjął absolutnie brutalną i reakcyjną decyzję o szybkim porzuceniu wszystkich środków Zero-COVID między listopadem a grudniem 2022 roku. Dla chińskiej populacji wyniki były katastrofalne. Wiele badań naukowych szacuje, że 1-2 miliony Chińczyków zostało zabitych przez COVID-19 zeszłej zimy w wyniku tej zmiany polityki. Od tego czasu Chiny zostały włączone do globalnej polityki „na zawsze COVID“. Po wielu falach infekcji i zgonów w ubiegłym roku, ponad 100 milionów Chińczyków z 1,4 miliarda ludności kraju prawdopodobnie cierpi teraz na long COVID.

Oddział ratunkowy szpitala w Chinach, 3 stycznia 2023 r. [AP Photo/Andy Wong]

28. Długotrwały sukces Zero-COVID w Chinach udowodnił wykonalność strategii eliminacji COVID-19, nawet w mniej rozwiniętych i gęsto zaludnionych krajach. Jednocześnie jego ostateczny upadek potwierdził niewykonalność jakiegokolwiek programu narodowego w epoce imperializmu. Powodem niewykonalności były ramy krajowe, a nie sama polityka. Wyeliminowanie wirusa jest nadal wykonalne i konieczne, ale można to osiągnąć jedynie poprzez zbudowanie masowego ruchu, który walczy o następujące zasady:

  • Walka z pandemią jest kwestią polityczną i rewolucyjną, która wymaga socjalistycznego rozwiązania.

  • Organizacja zdrowia publicznego musi opierać się na potrzebach społecznych, a nie na zyskach korporacji.

  • Motyw zysku musi zostać całkowicie usunięty ze wszystkich firm medycznych, farmaceutycznych i ubezpieczeniowych.

29. Jedynym sposobem na powstrzymanie pandemii jest globalnie skoordynowana strategia eliminacji, w ramach której cała populacja świata działa solidarnie i ze zbiorową determinacją, aby wdrożyć szeroko zakrojony program zdrowia publicznego. Strategia ta musi koncentrować się na masowych testach, śledzeniu kontaktów, bezpiecznej izolacji i leczeniu wszystkich zakażonych pacjentów, powszechnym stosowaniu wysokiej jakości masek oraz renowacji wszystkich budynków publicznych w celu zapewnienia czystego powietrza w pomieszczeniach za pomocą filtrów HEPA i bezpiecznego wdrożenia urządzeń Far-UVC.

30. Po czterech latach pandemii stało się jasne, że taka globalna strategia nigdy nie zmaterializuje się w ramach światowego kapitalizmu, który podporządkowuje wszystkie wydatki na zdrowie publiczne nienasyconym interesom zysku chciwej na pieniądze oligarchii finansowej. Pomysł, że choroba powinna zostać wyeliminowana lub wykorzeniona, centralna koncepcja publicznej opieki zdrowotnej, został porzucony. Zakończenie pandemii i zapobieżenie dalszemu pogrążaniu się w kapitalistycznym barbarzyństwie i III wojnie światowej będzie możliwe tylko poprzez światową rewolucję socjalistyczną.

31. Wszystko, co zostało powiedziane na temat pandemii, odnosi się z jeszcze większą siłą do rosnącego zagrożenia egzystencjalnego związanego ze zmianami klimatu, których skutki są coraz bardziej odczuwalne w dużej części globu. Miniony rok był świadkiem niemal codziennego bicia rekordów temperatury i licznych ekstremalnych zjawisk pogodowych na całym świecie. Ogromne pożary, fale upałów i zanieczyszczenie powietrza stały się wszechobecne na każdym kontynencie, podczas gdy globalne topnienie czap lodowych i lodowców przyspiesza. Liczne badania wykazały, że destabilizacja ziemskich ekosystemów poprzez zmiany klimatu i nieplanowaną urbanizację wypycha tysiące gatunków z ich rodzimych siedlisk, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się chorób i przyszłych pandemii.

Dym z pożarów w kanadyjskim Quebecu pokrywa New Jersey i Nowy Jork, 7 czerwca 2023 r. [Photo by Anthony Quintano]

32. Rozwój nauki i gromadzenie zasobów społeczeństwa w celu zaspokojenia tych pilnych potrzeb społecznych można zrealizować tylko w ramach światowego społeczeństwa socjalistycznego. Nie mniej niż walka przeciwko wojnie, walka przeciwko pandemii i zmianom klimatycznym wymaga zbudowania międzynarodowego ruchu socjalistycznego. Międzynarodowy Komitet Czwartej Międzynarodówki jest jedynym prawdziwym ruchem socjalistycznym na świecie walczącym o te polityki.

33. Uderzające jest to, że nie ma żadnej relacji na temat pandemii, która nawet zbliżyłaby się do World Socialist Web Site. Jedyna systematyczna, zjednoczona kampania przeciwko pandemii była prowadzona przez Międzynarodowy Komitet Czwartej Międzynarodówki, jej stowarzyszone Partie Równości Socjalistycznej i WSWS na całym świecie. Różne pseudolewicowe tendencje klasy średniej albo zignorowały pandemię, albo otwarcie przyjęły „na zawsze COVID“. Biurokracje związków zawodowych nieustannie służyły interesom klasy rządzącej. W obliczu ogromnych obaw zgłaszanych przez szeregowych robotników w każdej branży — zwłaszcza wśród pracowników służby zdrowia i nauczycieli zmuszonych do pracy bez ochrony w najbardziej niebezpiecznych warunkach — aparaty związkowe działały jako organy wdrażające politykę rządzących, poświęcając ludność pracującą na masowe infekcje, osłabienie i śmierć.

34. Walka z pandemią jest kwestią w pełni rewolucyjną. ICFI jest jedyną organizacją polityczną, która rozumiała to od samego początku, walczyła o to i prowadziła systematyczną kampanię edukacyjną i wyjaśniającą w klasie robotniczej. Na WSWS opublikowano ponad 6000 artykułów na temat pandemii. Oprócz specjalistycznych czasopism naukowych i biuletynów, żadna inna publikacja prasowa na świecie, zarówno burżuazyjna, jak i pseudolewicowa, nie relacjonuje sumiennie i systematycznie rozwoju pandemii.

35. Walka z pandemią musi znaleźć się w centrum zmagań klasy robotniczej w nadchodzącym roku, które nie ograniczą się jedynie do kwestii kontraktowych. W centrum tej walki pozostają głębokie kwestie społeczne, w tym najbardziej podstawowe prawa do życia i zdrowia oraz wielowiekowa walka o zdrowie publiczne. Tylko ICFI, wyrażający historyczne interesy klasy robotniczej, walczył i będzie nadal walczył o te zasady na skalę światową.

Loading