Polski
Perspektywa

Wstrzymanie płatności na rzecz UNRWA ma na celu zagłodzenie Palestyńczyków i realizację izraelskich planów czystek etnicznych

Palestyńczycy stoją w kolejce po darmowy posiłek w Rafah w Strefie Gazy 21 grudnia 2023 r. [AP Photo/Fatima Shbair] [AP Photo/Fatima Shbair]

Stany Zjednoczone i inne imperialistyczne potęgi wycofały fundusze z Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA), bezpośrednio wspierając wojenny cel Izraela, jakim jest podbój Strefy Gazy poprzez bezlitosne bombardowanie i głodzenie Palestyńczyków.

Jest to część szerszej kampanii czystek etnicznych Palestyńczyków, w tym na Zachodnim Brzegu i na całym Bliskim Wschodzie.

27 stycznia Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) orzekł, że Izrael musi „podjąć wszelkie możliwe środki“, aby uniknąć aktów ludobójstwa. W ciągu kilku godzin Izrael rozpoczął zaplanowany wcześniej kontratak. Komisarz generalny UNRWA Philippe Lazzarini, działając zgodnie z instrukcjami z Waszyngtonu, zaledwie kilka godzin później zgłosił bezpodstawne zarzuty przekazane mu tydzień temu przez izraelskie służby bezpieczeństwa, twierdząc, że 12 z 13 000 pracowników UNRWA w Strefie Gazy brało udział w inwazji Hamasu na Izrael 7 października.

Stany Zjednoczone natychmiast zawiesiły wszelkie finansowanie UNRWA. W ślad za Waszyngtonem poszło 10 innych państw, w tym Niemcy, Wielka Brytania i Francja.

Konsekwencje są przerażające.

Około 21 międzynarodowych agencji pomocowych, w tym Save the Children, ActionAid, Oxfam i Duńska Rada ds. Uchodźców, napisało, że są „głęboko zaniepokojeni i oburzeni“ decyzją podjętą „w obliczu szybko pogarszającej się katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy“.

Ich wspólny list jest kontynuowany:

Zawieszenie finansowania przez państwa-darczyńców osłabia ratującą życie pomoc dla ponad dwóch milionów cywilów, w tym ponad połowy dzieci, którzy są zależni od pomocy UNRWA w Strefie Gazy. Ludności grozi głód, śmierć głodowa i epidemie, ponieważ Izrael nadal masowo bombarduje Gazę i celowo uniemożliwia dostawy pomocy.

Palestyńskie grupy, w tym Niezależna Komisja Praw Człowieka (ICHR), Centrum Praw Człowieka Al Mezan i Palestyńskie Centrum Praw Człowieka w Rafah, określiły to posunięcie jako „kontynuację ludobójstwa praktykowanego przez siły okupacyjne w Strefie Gazy“, co doprowadziłoby ponad dwa miliony Palestyńczyków w Strefie do „śmierci głodowej“.

Śmierć głodowa jest wyraźnym zamiarem Izraela i wszystkich jego zwolenników, bez względu na cyniczne oświadczenia, które od czasu do czasu wygłaszają. Wszystkie imperialistyczne mocarstwa niezachwianie broniły rzekomego „prawa Izraela do obrony“, podczas gdy jego siły zbrojne wymordowały około 30 000 Palestyńczyków, głównie kobiet i dzieci, raniły 65 000 innych, zrównały z ziemią ponad połowę niezbędnej infrastruktury Gazy i pozostawiły 1,9 miliona ludzi (85 procent ludności) wewnętrznie przesiedlonych.

Bez mrugnięcia okiem, Izrael i jego sojusznicy podpisali teraz wyrok śmierci na dziesiątki tysięcy kolejnych osób.

Według raportu kanału informacyjnego CNN, dzieci w Strefie Gazy walczą o czerstwy chleb i jedzą trawę, aby zaspokoić głód. Nie ma czystej wody, choroby takie jak cholera i biegunka są powszechne i nie ma funkcjonujących szpitali. Martin Griffiths, szef ONZ ds. pomocy doraźnej, powiedział CNN, że „zdecydowana większość“ z 400 000 mieszkańców Gazy, sklasyfikowanych przez organizacje ONZ jako zagrożeni głodem, „w rzeczywistości już głoduje“.

Eliminacja Agencji ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) jest jednym z celów wojennych Izraela. W atakach izraelskich sił zbrojnych zginęło już ponad 150 pracowników UNRWA i setki uchodźców. Tajny raport izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wyciekł w grudniu, sugerował, że UNRWA powinna zostać zamknięta, a jej robotnicy i pracownicy oskarżeni o współpracę z Hamasem w tym celu.

— Nie możemy wygrać tej wojny, jeśli nie zniszczymy UNRWA — oświadczyła Noga Arbel z prawicowej Fundacji Kohelet w styczniu w Knesecie. Należy uniemożliwić jej „narodziny kolejnych terrorystów“ poprzez wspieranie palestyńskich uchodźców. Minister spraw zagranicznych Israel Katz wyjaśnił, że jednym z jego celów jest „promowanie polityki, która zapewni, że UNRWA przestanie istnieć dzień po izraelskim zwycięstwie w Gazie“.

Cel ten wykracza daleko poza Strefę Gazy. Łącznie ze Strefą Gazy i Zachodnim Brzegiem, około sześciu milionów Palestyńczyków w 58 obozach dla uchodźców, rozmieszczonych także w Jordanii, Libanie i Syrii, jest uzależnionych od pomocy przekazywanej przez UNRWA i jej 30-tysięczny personel.

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) został założony w 1950 roku. Podobnie jak w przypadku wielu krótkotrwałych organizacji, które go poprzedziły, jego misją było zapewnienie pomocy uchodźcom na całym świecie, głównie europejskim Żydom, którzy przeżyli okropności nazistowskiego reżimu i II wojny światowej, w celu dobrowolnej repatriacji i lokalnej integracji lub przesiedlenia do kraju trzeciego.

Jednak UNRWA, założona w 1949 roku, została utrzymana jako oddzielny podmiot, ponieważ repatriacja 700 000 Palestyńczyków, którzy uciekli lub zostali wypędzeni z Palestyny po ustanowieniu Izraela i wojnie arabsko-izraelskiej w latach 1948-49, była anatemą dla syjonistycznego reżimu. Sąsiednie kraje arabskie w większości odmówiły obywatelstwa, jednocześnie cynicznie ogłaszając, że zamknięcie Palestyńczyków w brudnych, przepełnionych obozach jest wyrazem ich sprzeciwu wobec wywłaszczenia przez Izrael.

To sprawiło, że Palestyńczycy byli całkowicie zdani na łaskę i niełaskę nieadekwatnych funduszy na żywność, schronienie, opiekę zdrowotną i edukację, dostarczanych przez imperialistyczne mocarstwa, na czele z USA i Niemcami. Izrael wielokrotnie próbował zablokować finansowanie UNRWA, twierdząc, że jest to przykrywka dla Hamasu. W 2018 r. prezydent Donald Trump zakończył finansowanie agencji przez USA, które zostało tylko częściowo przywrócone za rządów Bidena.

Syjoniści postrzegają obecnie UNRWA jako przeszkodę w wyeliminowaniu Palestyńczyków jako rozpoznawalnego narodu, ponieważ utrzymuje miliony z nich razem i pozwala im domagać się prawa do powrotu do swoich domów, zapisanego w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 194.

Jonathan S. Tobin, redaktor naczelny prawicowego Jewish News Syndicate, szczegółowo przedstawił stanowisko syjonistów. „W przeciwieństwie do każdej innej populacji uchodźców, palestyńscy Arabowie nie zostali przesiedleni“, narzeka, ale „pozostali na miejscu, czekając na dzień, w którym będą mogli ‚wrócić do domu‘ do swoich dawnych wiosek na terenie dzisiejszego Izraela ... Nie traćmy więc czasu na kłótnie o szczegóły współudziału UNRWA w zamachach z 7 października i innych atakach terrorystycznych. Jedyną dyskusją, jaką należy przeprowadzić, jest dyskusja na temat zniesienia UNRWA i zastąpienia jej prawdziwą agencją ds. uchodźców“.

Konferencja „Zwycięstwo Izraela“, która odbyła się w niedzielę w Jerozolimie, potwierdziła zamiar Izraela trwałej aneksji terytoriów okupowanych. W wydarzeniu wzięli udział minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gvir, minister finansów Bezalel Smotrich oraz wielu innych ministrów i członków Knesetu. Wezwano do przywrócenia żydowskich osiedli w Strefie Gazy i ich ekspansji na Zachodnim Brzegu.

Robotnicy i młodzież na całym świecie maszerowali milionami, tydzień po tygodniu, domagając się zakończenia ludobójstwa w Strefie Gazy. Powiedziano im, że masowa presja może doprowadzić do zawieszenia broni. Okazało się jednak, że ich rządy nadal wspierały Izrael i jedynie grzecznie prosiły go, by zabijał nieco mniej cywilów.

Następnie kazano im polegać na ONZ, a wstępny werdykt MTS okrzyknięto dowodem na to, że wciąż istnieje promyk nadziei na powrót do rządów prawa. Zamiast tego MTS nie tylko nie wezwał nawet do tymczasowego zawieszenia broni — mimo że było to oficjalne stanowisko większości ONZ — ale jego pokorne apele do Izraela o powstrzymanie IDF doprowadziły jedynie do jeszcze większych zbrodni wojennych.

Należy wyciągnąć wnioski. Walka z ludobójstwem jest walką z imperializmem USA-NATO, dla którego Izrael jest głównym agentem na Bliskim Wschodzie. Waszyngton, Londyn i inne stolice popierają Izrael w Strefie Gazy, ponieważ wyeliminowanie „kwestii palestyńskiej“ toruje drogę do szerszej wojny na Bliskim Wschodzie wymierzonej w Iran i jego sojuszników, co samo w sobie wiąże się z planami wojny z Rosją i Chinami w celu zapewnienia niekwestionowanej kontroli nad światem i jego zasobami.

Uniemożliwienie Izraelowi, Stanom Zjednoczonym i innym imperialistycznym potęgom realizacji ich celu, jakim jest etniczna czystka Palestyńczyków, wymaga zatem rozwoju międzynarodowego i socjalistycznego ruchu klasy robotniczej przeciwko wojnie, zarówno przeciwko podżegającym do wojny rządom, jak i ich nominalnym partiom opozycyjnym, a także przeciwko kapitalistycznemu systemowi globalnego wyzysku, którego wszystkie one bronią.

Loading