Polski
Perspektywa

Perspektywa

SEP rozpoczyna kampanię na rzecz socjalistycznej alternatywy w 2024 r. dla Bidena i Trumpa, korporacyjnych kandydatów wojny i dyktatury!

David North, krajowy przewodniczący Socialist Equality Party (US), ogłosił dziś wybór Josepha Kishore'a i Jerry'ego White'a na kandydatów SEP w prezydenckiej kampanii wyborczej w 2024 roku. Strona internetowa kampanii jest dostępna pod adresem socialism2024.org. W ramach relacji z wyborów w USA w 2024 r., World Socialist Web Site publikuje jako dzisiejszą perspektywę tekst ogłoszenia Northa.

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter

W imieniu Socialist Equality Party mam zaszczyt ogłosić, że SEP będzie kandydować w wyborach prezydenckich w 2024 roku.

Joe Kishore, krajowy sekretarz Socialist Equality Party, będzie naszym kandydatem na prezydenta.

Jerry White, redaktor działu pracy World Socialist Web Site, został wybrany na kandydata SEP na wiceprezydenta.

Zarówno Joe Kishore, jak i Jerry White mają długą i zasłużoną historię jako bojownicy o socjalizm i interesy klasy robotniczej.

Joe, który ma 44 lata, jest aktywny w ruchu socjalistycznym od ćwierć wieku. Od 2008 r. jest sekretarzem krajowym Socialist Equality Party i odegrał kluczową rolę w rozwoju jej programu politycznego i budowaniu SEP. Reprezentował Socialist Equality Party jako jej kandydat na prezydenta w 2020 roku.

Jerry, który ma 64 lata, dołączył do Workers League — poprzedniczki Socialist Equality Party — 45 lat temu. W ciągu tych wielu lat Jerry — począwszy od historycznego strajku PATCO w 1981 roku — jako rewolucyjny dziennikarz relacjonował i interweniował w niezliczonych walkach klasy robotniczej. Reprezentował także Socialist Equality Party we wcześniejszych wyborach krajowych, ostatnio jako jej kandydat na prezydenta w 2016 roku.

Socialist Equality Party interweniuje w tych wyborach, aby podnieść świadomość polityczną klasy robotniczej, rozwinąć jej zrozumienie, że nie można znaleźć rozwiązania żadnego z problemów stojących przed ludźmi pracy, z wyjątkiem zakończenia systemu kapitalistycznego i zastąpienia go socjalizmem, i że to wielkie historyczne zadanie można osiągnąć jedynie poprzez przyjęcie globalnej strategii mającej na celu mobilizację siły amerykańskiej i międzynarodowej klasy robotniczej w zjednoczonej walce ze światowym systemem kapitalistycznym.

Program Socialist Equality Party nie jest utopią. Jest koniecznością. Ludzkość stoi w obliczu kryzysu egzystencjalnego. System kapitalistyczny jest historycznie przestarzały. Jest on nie tylko niezdolny do poprawy warunków życia ogromnej większości ludności świata. Prowadzi ludzkość do katastrofy. Alternatywą, przed którą stoi ludzkość, jest socjalizm lub kapitalistyczne barbarzyństwo.

Jaka jest rzeczywistość kapitalizmu w 2024 roku?

Od 1945 r., czyli od zakończenia II wojny światowej, zagrożenie kataklizmem III wojny światowej nie było tak duże. W rzeczywistości konflikty toczące się obecnie w Europie i na Bliskim Wschodzie, a także te, które rozprzestrzeniają się w regionie Sahelu w Afryce i na Zakaukaziu w Azji Środkowej, są początkiem szybko rozwijającej się globalnej wojny.

Wojna na Ukrainie, którą administracja Bidena celowo sprowokowała dwa lata temu w celu osłabienia Rosji i zacieśnienia uścisku amerykańskiego imperializmu i jego sojuszników z NATO nad Eurazją, w ramach przygotowań do nadchodzącego starcia z Chinami, grozi eskalacją konfliktu nuklearnego. Niemcy po raz kolejny znalazły się na wojennej ścieżce. Siły NATO wielokrotnie oświadczały, że groźba wymiany nuklearnej nie powstrzyma ich przed kontynuowaniem wojny. Celowe użycie taktycznej i strategicznej broni jądrowej — które przez dziesięciolecia było odrzucane jako synonim szaleństwa — jest obecnie „normalizowane” jako uzasadniony element imperialistycznej strategii geopolitycznej.

Podczas gdy na Ukrainie szaleje wojna, faszystowski reżim izraelski — przy pełnym wsparciu Białego Domu i sojuszniczych rządów w Europie — kontynuuje morderczą kampanię przeciwko mieszkańcom Strefy Gazy. Liczba ofiar śmiertelnych zbliża się do 30 000. Bomby o masie jednej tony, dostarczane przez administrację Bidena, są masowo zrzucane na bezbronną ludność. Nawet gdy każdego dnia giną setki kobiet i dzieci, administracja Bidena odmawia zażądania przerwania ognia. Ludobójstwo jest „normalizowane”.

Pandemia COVID-19 trwa już piąty rok. Ponad milion Amerykanów zmarło w wyniku zakażenia. W skali globalnej szacuje się, że całkowita liczba zgonów spowodowanych pandemią przekracza obecnie 28 milionów. Niezliczone miliony są zarażane wielokrotnie i nawet jeśli unikną śmiertelnego wyniku, znoszą nędzę i osłabienie związane z długim COVID. Każdy kapitalistyczny rząd zlikwidował najbardziej minimalne środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby.

Sprzeciwia się nawet używaniu masek, a w niektórych przypadkach grozi sankcjami karnymi. Hasłem rządzących elit, początkowo głoszonym przez byłego premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, jest „Niech ciała piętrzą się wysoko”. Sprzeciwiając się wdrożeniu dobrze znanych i skutecznych środków zdrowia publicznego w celu powstrzymania przenoszenia wirusa, nadal rozprzestrzenia się on i mutuje, zarażając miliony ludzi każdego dnia. Masowa śmierć i osłabienie są normalizowane.

Kryminalna obojętność kapitalistycznych rządów na życie ludności świata jest powielana przez ich stosunek do przetrwania planety. Żadna ilość informacji potwierdzających katastrofalne konsekwencje globalnego ocieplenia nie zmusi klasy rządzącej do przyjęcia polityki, która według naukowców jest pilnie potrzebna, aby uniknąć planetarnego samobójstwa.

David North

Reakcyjną społeczną istotą systemu kapitalistycznego jest absolutne podporządkowanie potrzeb społeczeństwa ludzkiego dążeniu do ogromnych zysków i koncentracji oszałamiających poziomów bogactwa na kontach bankowych oligarchów finansowo-korporacyjnych, którzy rządzą społeczeństwem.

„Za każdą wielką fortuną kryje się wielka zbrodnia” — zauważył francuski powieściopisarz Balzac, który krytycznym okiem obserwował rozwój klasy kapitalistów na początku XIX wieku. Genialny pisarz nie mógł sobie jednak wyobrazić, w jakim stopniu jego aforyzm zostanie potwierdzony przez astronomiczne sumy kontrolowane przez dzisiejszych oligarchów. „Wielkie fortuny”, do których odnosił się Balzac, sięgały kilku milionów. Majątki współczesnych oligarchów korporacyjno-finansowych liczone są w dziesiątkach i setkach miliardów.

Najbardziej podstawowym wskaźnikiem postępowego lub reakcyjnego charakteru społeczeństwa jest to, czy staje się ono bardziej równe, czy bardziej nierówne. Według tego standardu reakcyjny charakter amerykańskiego i globalnego społeczeństwa kapitalistycznego jest poza dyskusją. Nierówności społeczne osiągnęły poziom przekraczający wszystko, co istniało od co najmniej stulecia.

Najbogatszy jeden procent światowej populacji posiada obecnie prawie połowę światowego bogactwa, podczas gdy najbiedniejsze 50 procent posiada zaledwie trzy czwarte jednego procenta. Osiemdziesięciu jeden miliarderów posiada więcej majątku niż połowa światowej populacji. Najbogatszy jeden procent zgarnął 38 procent całego dodatkowego bogactwa zgromadzonego od połowy lat 90-tych, podczas gdy dolne 50 procent otrzymało zaledwie 2 procent.

Stany Zjednoczone mają największą koncentrację miliarderów na świecie, których łączny majątek wzrósł do 5,2 biliona dolarów w 2023 roku. Ta ogromna koncentracja bogactwa i odpowiadający jej stopień nierówności społecznych są całkowicie niezgodne z demokracją.

W mediach dużo mówi się o zagrożeniu dla amerykańskiej demokracji. Prezydent Biden deklaruje, że jest wszystkim, co stoi, a raczej zatacza się, na drodze do dyktatury pod rządami Trumpa. Jeśli rzeczywiście tak jest, to demokracja jest z pewnością skazana na zagładę.

Ale walka z dyktaturą i faszyzmem może odnieść sukces tylko w takim stopniu, w jakim zostaną zrozumiane przyczyny tych zjawisk.

Trump — który wyłonił się z cuchnących kanałów nowojorskiego i New Jersey przemysłu nieruchomości i kasyn — uosabia jedynie przestępczość amerykańskiego kapitalizmu.

Demokracja nie może przetrwać obok ogromnych nierówności społecznych. Kapitalistyczni oligarchowie zwracają się dziś w stronę autorytaryzmu i faszyzmu — tak jak robili to w Niemczech w latach 30. XX wieku — aby bronić swojego bogactwa przed rosnącą falą niezadowolenia społecznego i walki klasowej. Nie jest to tylko zjawisko amerykańskie. Ma ono miejsce na całym świecie. Fala strajków, która przetoczyła się przez Stany Zjednoczone w 2023 r., była częścią międzynarodowego ruchu.

Ten globalny wzrost będzie się utrzymywał i umacniał w 2024 roku.

Żadna z dwóch głównych partii kapitalistycznych — Demokraci i Republikanie — nie ma do zaoferowania klasie robotniczej nic poza zubożeniem, represjami politycznymi i wojną. Próba zamachu stanu z 6 stycznia 2021 r. nie była odosobnionym epizodem. Rzeczywiście, miała bardziej charakter próby generalnej. Amerykańska demokracja jest na wykończeniu. Nie może przetrwać w oparciu o kapitalizm.

Dlatego też Socialist Equality Party będzie realizować program wzywający do zakończenia dyktatury korporacyjno-finansowej, ustanowienia demokratycznie kontrolowanej własności publicznej nad konglomeratami finansowo-korporacyjnymi i rozwiązania ogromnego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

SEP będzie opowiadać się za obszernym i dalekosiężnym programem redystrybucji bogactwa od superbogatych do szerokich mas ludności.

SEP będzie również walczyć z okrutnym szowinizmem partii kapitalistycznych. Będziemy potępiać i demaskować brutalne traktowanie imigrantów z Ameryki Łacińskiej oraz stać na straży fundamentalnego demokratycznego prawa wszystkich ludzi pracy do godnego życia, gdziekolwiek zechcą.

Socialist Equality Party wyjaśni, że wdrożenie tego programu będzie wymagało przekazania władzy politycznej klasie robotniczej.

Wybory w Stanach Zjednoczonych to wydarzenie na skalę światową. To, co dzieje się w USA, ma wpływ na każdy kraj na świecie. Biorąc pod uwagę globalny wpływ wyborów w USA, każda osoba na świecie powinna mieć prawo do oddania głosu w listopadzie.

Socialist Equality Party interweniuje w wyborach prezydenckich w 2024 r., ponieważ krytyczny charakter obecnego kryzysu wymaga rozwoju świadomego klasowo, socjalistycznego ruchu klasy robotniczej.

Kryzys gospodarczy, polityczny i społeczny systemu kapitalistycznego będzie się nasilał przez cały rok 2024. Z kolei globalny opór klasy robotniczej będzie coraz bardziej zdeterminowany i świadomy politycznie. W tym procesie SEP i jego współtowarzyszy w partiach zrzeszonych w Międzynarodowym Komitecie Czwartej Międzynarodówki będą odgrywać coraz bardziej decydującą rolę.

Socialist Equality Party nie jest zwykłą organizacją zbierającą głosy, wykrzykującą demagogiczne slogany, wypowiadającą frazesy i dostosowującą swój program do najniższego wspólnego mianownika. Pozostawiamy to politycznym szarlatanom z pseudolewicowych organizacji, które mają nadzieję na osiągnięcie drobnych i nieistotnych reform za zgodą i w sojuszu z Partią Demokratyczną. Co więcej, Socialist Equality Party nie dzieli populacji na różne sprzeczne tożsamości osobiste — takie jak pochodzenie etniczne, rasa, płeć i preferencje seksualne — z których każda walczy o bardziej korzystną dla siebie redystrybucję bogactwa w ramach kapitalizmu.

Program Socialist Equality Party opiera się na uznaniu, że podstawowym konfliktem w społeczeństwie jest konflikt między klasami.

SEP jest partią historii. Jej praca teoretyczna, polityczna i praktyczna opiera się na ogromnym doświadczeniu walki rewolucyjnej, obejmującym ponad sto lat. Nasze tradycje są zakorzenione w międzynarodowych zasadach i programie marksistowskiego socjalizmu, tak jak był on broniony i rozwijany przez ruch trockistowski, który został założony w 1923 roku, w opozycji do stalinizmu, socjaldemokracji, reakcyjnego nacjonalizmu i niezliczonych odmian polityki klasy średniej.

Socialist Equality Party uznaje globalną skalę kryzysu kapitalistycznego i ogromne zadania stojące przed ruchem, który stara się zmienić świat. Ale czerpiemy pewność i optymizm nie tylko z faktu, że niezwykłe postępy w nauce i technologii w pełni umożliwiają racjonalną i postępową reorganizację światowej gospodarki w interesie ludzkości, ale także z faktu, że istnieje siła społeczna, która jest wystarczająco potężna, aby przeprowadzić rewolucyjną transformację świata — amerykańska i międzynarodowa klasa robotnicza.

SEP przeprowadzi swoją kampanię na skalę międzynarodową, aby wyjaśnić robotnikom i pracownikom konieczność zjednoczonej ogólnoświatowej walki przeciwko zejściu kapitalizmu do barbarzyństwa.

Ale jego sukces, sukces naszej kampanii, zależy od Twojego wsparcia i udziału w kampanii wyborczej Socialist Equality Party. Pomóż nam umieścić Josepha Kishore'a i Jerry'ego White'a na listach wyborczych w jak największej liczbie stanów. Wzywamy robotników i młodzież — i wszystkich tych, którzy uznają, że kapitalizm znalazł się w ślepym zaułku — do przyłączenia się do tej walki. Wystąp w obronie klasy robotniczej. Wnieście wkład finansowy i aktywnie uczestniczcie w naszej kampanii. Buduj komitety kampanii SEP w swoich fabrykach, miejscach pracy, szkołach i dzielnicach.

Walka przeciwko ubóstwu, represjom i III wojnie światowej jest walką o światowy socjalizm!

Loading