Polski

Oświadczenie w sprawie aresztowania Bogdana Syrotiuka przez ukraińską SBU

W czwartek 25 kwietnia Bogdan Syrotiuk — socjalistyczny przeciwnik skrajnie prawicowego reżimu Zełenskiego i podsycanej przez NATO wojny między Ukrainą a Rosją — został aresztowany przez ukraińską służbę bezpieczeństwa SBU w swoim rodzinnym mieście Pierwomajsk na południu Ukrainy.

25-letni Bogdan, który jest w złym stanie zdrowia, jest przetrzymywany w więzieniu w Nikołajewie w okrutnych warunkach pod fałszywym pretekstem podważania integralności terytorialnej Ukrainy i służenia interesom Rosji. Jeśli Bogdan zostanie uznany winnym tych zarzutów w pokazowym procesie, grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia, co jest równoznaczne z wyrokiem śmierci.

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter

Aresztowanie Bogdana jest najnowszym przykładem tego, jak reżim Zełenskiego brutalnie tłumi lewicowe ruchy, których sprzeciw wobec wojny spotyka się z rosnącym oddźwiękiem wśród ukraińskiej klasy robotniczej.

Agenci SBU przeszukali mieszkanie Bogdana i biuro, którego używał do prowadzenia działalności politycznej i edukacyjnej. World Socialist Web Site została poinformowana, że SBU twierdziło, iż w biurze znaleziono rosyjski płaszcz wojskowy, plecak z literą „Z” — symbolem kojarzonym z rosyjskim szowinizmem wojskowym — i maskę przeciwgazową. Tylko głupi faszystowscy policjanci oczekiwaliby, że ktokolwiek uwierzy, że takie przedmioty zostaną znalezione w biurze, w którym znajduje się duży wybór literatury marksistowsko-trockistowskiej, a zdjęcie Lwa Trockiego wisi w widocznym miejscu.

Jeśli takie przedmioty zostały „znalezione” w biurze Bogdana, to dlatego, że zostały tam umieszczone przez SBU, której pozbawione skrupułów i gestapowskie metody są powszechnie znane na Ukrainie.

Bogdan Syrotiuk na wiecu 9 maja na cześć radzieckiego zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej.


Próby przedstawienia Bogdana jako zwolennika reżimu Putina i jego inwazji na Ukrainę są politycznym absurdem. Towarzysz Syrotiuk jest czołowym członkiem Młodej Gwardii Bolszewików-Leninistów (YGBL), trockistowskiej organizacji młodzieżowej działającej na Ukrainie i w całym byłym Związku Radzieckim.

W politycznej solidarności z Międzynarodowym Komitetem Czwartej Międzynarodówki (ICFI), YGBL sprzeciwia się oligarchicznym kapitalistycznym rządom zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji. W licznych artykułach na World Socialist Web Site i w przemówieniach na wydarzeniach ICFI, Bogdan jednoznacznie potępił wojnę i wezwał do jedności ukraińskiej i rosyjskiej klasy robotniczej przeciwko reakcyjnym narodowo-szowinistycznym reżimom w Kijowie i Moskwie. Jego towarzysze w Rosji jednoznacznie odrzucają kapitalistyczny reżim Putina i jego złudną neocarystyczną gloryfikację rosyjskiego nacjonalizmu.

W przemówieniu napisanym trzy dni przed aresztowaniem, które zamierzał wygłosić na zbliżającym się wiecu pierwszomajowym Międzynarodowego Komitetu, towarzysz Bogdan oświadczył: „W dniu międzynarodowej solidarności klasy robotniczej, my, członkowie ukraińskiego oddziału Młodej Gwardii Bolszewików-Leninistów i całej YGBL, wzywamy do zjednoczenia ukraińskiego i rosyjskiego proletariatu z proletariatem krajów imperialistycznych, aby zakończyć tę wojnę!”.

Aresztowanie towarzysza Bogdana Syrotiuka, które jest częścią serii brutalnych represji reżimu Zełenskiego wobec przeciwników wojny i całej klasy robotniczej, obnaża kłamliwe twierdzenie, że wojna USA i NATO z Rosją jest prowadzona w obronie demokracji. Ukraina jest państwem policyjnym. Ludność znajduje się w stanie wojennym. Wybory zostały odwołane, a Zełenski rządzi jak dyktator, związany jedynie dyktatem swoich zwolenników z NATO, interesami finansowymi miliardowych oligarchów i neonazistowskich gangów, na których polega, by zastraszyć ukraińską ludność.

Biuro Demokracji, Praw Człowieka i Spraw Pracowniczych Departamentu Stanu USA uznało brutalnie represyjny charakter ukraińskiego reżimu w swoim najnowszym raporcie opublikowanym na początku tego miesiąca. Wśród poważnych „problemów związanych z prawami człowieka” wymienionych w raporcie znajdują się:

wymuszone zaginięcia; tortury i okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie; surowe i zagrażające życiu warunki przetrzymywania; arbitralne aresztowania lub zatrzymania; poważne problemy z niezależnością sądownictwa; ograniczenia wolności słowa, w tym dla członków mediów, w tym przemoc lub groźby przemocy wobec dziennikarzy, nieuzasadnione aresztowania lub ściganie dziennikarzy i cenzura; poważne ograniczenia wolności Internetu, znaczna ingerencja w wolność zgromadzeń i zrzeszania się, ograniczenia swobody przemieszczania się, poważna korupcja rządowa, powszechna przemoc na tle płciowym, systematyczne ograniczenia wolności zrzeszania się pracowników i najgorsze formy pracy dzieci. Niektóre z tych problemów związanych z prawami człowieka wynikają ze stanu wojennego, który nadal ogranicza swobody demokratyczne, w tym swobodę przemieszczania się, wolność prasy, wolność pokojowych zgromadzeń i ochronę prawną.

W warunkach brutalnego ucisku życie Bogdana Syrotiuka jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie. W więzieniach więźniowie są poddawani brutalnemu reżimowi administracji pełnej ukraińskich faszystów. Raport Departamentu Stanu USA kontynuuje:

Chociaż konstytucja i prawo zakazują tortur i innych okrutnych i nietypowych kar, pojawiły się doniesienia, że funkcjonariusze organów ścigania angażują się w takie nadużycia. W normalnych okolicznościach sądy nie mogłyby wykorzystywać zeznań i oświadczeń złożonych policji przez osoby zatrzymane pod przymusem jako dowodów w postępowaniu sądowym, ale wprowadzenie stanu wojennego od początku inwazji rosyjskiej na pełną skalę pozwoliło na to.

Szczególnie niepokojące w świetle próby wrobienia Bogdana przez SBU jako agenta rosyjskiej armii jest stwierdzenie Departamentu Stanu, że:

Istniały doniesienia, że funkcjonariusze organów ścigania i wojskowi źle traktowali, a czasem torturowali osoby zatrzymane w celu wymuszenia zeznań, zwykle w związku z domniemaną współpracą z Rosją.

Kijowski reżim odpowiedzialny za te okrucieństwa jest obsypywany miliardami dolarów i wyposażany w najnowszą broń przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników z NATO. Aresztowanie Bogdana nastąpiło w czasie, gdy Kongres USA głosował nad przeznaczeniem kolejnych 60 miliardów dolarów na wojnę, która kosztowała już życie około 500 000 ukraińskich żołnierzy. Administracja Bidena i jej odpowiednicy w Londynie, Paryżu, Berlinie, Rzymie i innych stolicach zaangażowanych w prowadzenie wojny zastępczej są nie mniej odpowiedzialni za los Bogdana Syrotiuka niż ich agenci w Kijowie.

Klasa robotnicza i młodzież na całym świecie są słusznie oburzeni zbrodniczą wojną, którą Izrael, przy wsparciu administracji Bidena i NATO, prowadzi przeciwko ludności Gazy. Jednak musi być jasne, że te same rządy, które są współwinne ludobójstwa w Gazie, sponsorują również wojnę zastępczą na Ukrainie. Przemoc w Gazie i na Ukrainie to połączone fronty globalnej eskalacji konfliktu zbrojnego, który grozi ludzkości katastrofą nuklearną.

Walka o wolność Bogdana i zakończenie wojny zastępczej musi być postrzegana jako integralna część walki przeciwko imperializmowi, ludobójstwu i faszyzmowi.

Międzynarodowy Komitet Czwartej Międzynarodówki i World Socialist Web Site wzywają do ogólnoświatowej kampanii domagającej się natychmiastowego uwolnienia Bogdana Syrotiuka.

Międzynarodowa klasa robotnicza i młodzież studencka na całym świecie musi zostać poinformowana o aresztowaniu Bogdana i zmobilizowana w jego obronie.

Wzywamy do jak najszerszego rozpowszechnienia tego oświadczenia za pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów społecznościowych. Na stronie Change.org powstała internetowa petycja wzywająca do uwolnienia Bogdana. Wzywamy do podpisania petycji i zamieszczenia na stronie internetowej oświadczenia, w którym powtórzone zostanie żądanie uwolnienia Bogdana. Poinformuj swoich kolegów i innych studentów o tej kampanii. Więcej informacji na temat tego, jak można zaangażować się w walkę o uwolnienie Bogdana z więzienia, można znaleźć na stronie World Socialist Web Site pod adresem widocznym na tym ekranie.

Bogdan Syrotiuk musi zostać uwolniony!

Loading