BBC Panorama avslører regjeringsansvar for britiske helsearbeideres død

Mandagens kringkasting av etterforskning utført av BBC-programmet Panorama, med tittelen «Har regjeringen sviktet NHS?», var en lamslående tiltale av Den konservative regjeringen for svikt i besørgingen av personlig verneutstyr (PPE) [Personal Protective Equipment] for helsearbeidere.

Dokumentaren, med rapportering av Richard Bilton, beskriver i detalj den kriminelle mangelen på forberedelse for pandemien, som blir meldt av arbeidere i det nasjonale helsevesenet NHS [National Health Service] og av folkehelseeksperter. Programmet avslører Den konservative regjeringens forsøk på å dekke over sin svikt, som fortsatt setter livene til ytterligere leger og sykepleiere i fare.

Ved bruke av dokumenter innenfra NHS-forsyningskjeden klipper etterforskningen ministres påstander i biter, om å ha besørget 1 milliard PPE-elementer de to siste månedene. Mer enn halvparten av disse elementene er kirurgihansker, og i de fleste tilfeller er hver enkelt hanske talt som et eget element. Den nest-største elementbeholdningen på lager er plastforklær, beskrevet av en ulykke- og beredskapslege som: «Hva du forventer at ei serveringsdame skal kle seg med… det gjør absolutt ingenting.» Elementer som rengjøringsutstyr, avfallssekker, vaskemiddel og papirhåndklær regnes også som PPE i de offisielle tallene.

Panorama-programmet Has the Government Failed the NHS [Har regjeringen sviktet det nasjonale helsevesenet (NHS)]

I henhold til Verdens helseorganisasjons (WHO) retningslinjer for PPE, bør personal som pleier Covid-19 pasienter ikle seg en full beskyttelseskjortel, hansker, ansiktsmaske og øyebeskyttelse.

Panorama refererte tilfellet med en NHS-sykepleier i si fjerde uke på ventilator, som ble syk av Covid-19 mens han jobbet på sykehuset Southend. Redaksjonens undersøkelse fant at hele NHS-administrasjonsforvaltningen i Mid- og Sør-Essex, som opererer flere lokalsykehus og tre større sykehus, deriblant Southend, bare ble bestykket med 360 beskyttende medisinske kjortler, over de fem ukene før sykepleieren ble innlagt. Dette er mindre enn 10 per dag. En anonym helseadministrator forklarer: «Forsyningskjeden er utilstrekklig, uforutsigbar og inhabil. Vi kan be om 10 000 kjortler og i stedet bli levert 5 000 forklær.»

En video tatt opp av en sykepleier viser esker med utdaterte ansiktsmasker han og hans kolleger forventes å bruke, med noen som gikk ut på dato i 2016. «Klistremerket som de har dekket over det utdaterte klistremerket med, viser også en utgått dato.»

Helsearbeidere i avdelinger for generell kirurgi blir fortalt at de bare trenger plastforklær og grunnleggende kirurgimasker.

Tapene påført arbeidsstyrken er katastrofale. Programmet bemerker at nesten 100 NHS-arbeidere er døde etter å ha blitt syke av koronaviruset. Nursing Notes rapporterer at det per sist tirsdagformiddag antas at 140 helse- og sosialomsorgspersonell er døde av Covid-19. Med henvisning til regjeringens hyklerske hyllest av helsearbeidere, uttalte en intensivsykepleier til Panorama: «Det å kalle oss helter gjør det bare helt i orden at vi dør.»

Utilstrekkelig personlig verneutstyr donert til NHS-ansatte

Med forakt for verdien av helsearbeideres liv kunngjorde regjeringen samme dag som Panorama ble sendt at de ville kompensere familiene til NHS- og sosialomsorgsarbeidere drept av Covid-19 med bare £ 60 000. Disse skitne blodpengene utgjør knapt to årslønninger for husholdninger som i mange tilfeller har mistet kjære enda med flere tiår lengre forventede livsløp. Dette vil uunngåelig bli brukt til å undergrave fremtidige rettssaker, som vil kunne bli anlagt mot statsråder for deres ansvar for å ha utsatt arbeidernes liv i fare.

Som Panorama dokumenter eksisterte muligheten for å forberede en sikker respons på pandemien. Legen Irial Eno sa til programmet: «[Regjeringen] fortsetter å si ‘dette er helt usette forhold.’ Det er usette forhold. Men de var ikke uventet.» Bilton forklarer: «I nesten et tiår har [en pandemi] vært utnevnt som den største trusselen mot Storbritannia.» Ingen tiltak i det hele tatt ble iverksatt for å takle denne trusselen.

Regjeringens pandemiveiledning fra 2009 sier at fulle beskyttelseskjortler, den beste typen ansiktsmasker og øyebeskyttelse er standardkrav for helsepersonell som kan komme i kontakt med et virus under en pandemi. Over de neste ti årene «kjøpte imidlertid ikke regjeringen inn noen sykehuskjortler i det hele tatt». Selv da regjeringsrådgivere advarte om at det ville trenges kjortler i beredskapslageret, ble ingen handlet. Det ble heller ikke et eneste visir, en vattpinne eller en likpose. Flere enn 20 millioner respirasjonsmasker kan det ikke gjøres rede for. På den opprinnelige lagerføringen er det oppført 33 millioner av dem, men bare 12 millioner er utdelt. Bilton melder: «Regjeringen nekter å forklare hvor de andre livreddende maskene kan ha tatt veien.»

Avvisningen av å lagerføre grunnleggende PPE-elementer som kreves av helsearbeidere, var del av nedskjæringsprogrammet på flere milliarder pund gjennomført av koalisjonsregjeringen til De konservative og Liberal-demokratene, fra 2010 til 2015. Fra 2013 til 2016, da de håndhevet brutale sparetiltak for å betale for bankredningen i 2008 og 2009, ble verdien av den nasjonale PPE-lagerbeholdningen skåret ned med 40 prosent.

Granskningen insisterer på at selv på dette stadiet «hadde Storbritannia fortsatt tid» til å forberede sin respons «da Covid-19 først dukket opp». I begynnelsen av februar i år meldte Det europeiske senteret for sykdomskontroll (ECDC) en advarsel om koronaviruset, og ga råd om oppbygging av lagerbeholdninger av åndedrettsmasker, øyebeskyttelser, kjortler og hansker. I henhold til ECDCs retningslinjer vil de alvorligste tilfellene av Covid-19 kreve 20 fulle PPE-sett per pasient per dag.

Regjeringen sviktet med å igangsette forsyningskjeder for anskaffelsen av disse ressursene. Panorama viser en fabrikk i Bolton som produserer det beskyttende materialet som brukes til å lage kjortler. De tilbød sine tjenester til regjeringen og Folkehelseetaten PHE [Public Health England], men hadde ikke hørt noe fra myndighetene i løpet av de 10 dagene som hadde gått da Panorama besøkte stedet. Innen granskningen gikk på lufta produserte fabrikken for NHS via en privat leverandør, men de ikke anvendte ukene betydde tapet av de potensielle 300 000 kjortler som ble solgt til USA. NHS trenger hundretusener per dag, mens regjeringen har tilgjengeliggjort drøyt 1,3 millioner kjortler under krisen.

En massiv propagandakampanje ble lansert for å holde disse manglene skjult. Innkjøpssjefer ved flere NHS-forvaltningsadministrasjoner uttalte seg anonymt til Panorama. Den ene sa: «Vi har fått beskjed om ikke å snakke om mangelen bortsett fra på møter. De vil ikke at folk skal vite hvor ille det er.»

Da regjeringen innså omfanget av katastrofen de hadde tilrettelagt for ikke lenger kunne holdes skjult, forflyttet den seg til å skape en bortforklaring. I januar fikk Covid-19 betegnelsen Infeksjonssykdom med store konsekvenser (HCID; High Consequence Infectious Disease). Storbritannias helse- og sikkerhetsråd [Health and Safety Executive] hevder at alt helsepersonell som arbeider med HCID må få utlevert respirasjonsmasker, visir med full ansiktsdekning og kjortler, hvilket betyr at regjeringen har en juridisk forpliktelse til å oppfylle disse kriteriene.

Regjeringen talte PPE-hansker som individuelle elementer i stedet for par

Panorama rapporterer at for seks uker siden nedjusterte regjeringen sin betegnelse for Covid-19. Storbritannia vurderer nå formelt Covid-19-koronavirus av mindre konsekvens enn SARS, MERS og H1N1. Samtidig ble PPE-retningslinjene flyttet vekk fra WHOs råd, og til den lavere standarden på hansker og mindre beskyttende forklær og kirurgimasker, for alle unntatt de farligste situasjonene.

Bilton melder: «Det synes klart at reglene har blitt endret på grunn av manglene.» Kilder i den vitenskapelige komitéen som traff beslutningen om å nedjustere klassifiseringen sa til Panorama: «Det måtte bli en pragmatisk beslutning, basert på tilgjengeligheten av PPE.»

Folkehelseeksperten John Ashton forklarer: «Covid-19 er den største smittsomme sykdommen som har rammet dette landet de siste hundre årene. Hvorfor i all verden skal den ikke være i kategorien for de mest alvorlige?»

Angående regjeringens respons på krisen, sier han: «De klarte ikke å få tatt et grep. De hentet sin rådgivning fra et for trangt spekter av personer. Og da ting fortsatte å eskalere ut av kontroll, begynte de å spinne historien, for å kunne si at de – faktisk – hadde fulgt vitenskapen, og at alt det de gjorde representerte perfekt fornuft. Jeg mener det er skammelig.»

Tragedien som utspiller seg i NHS gjentas ved pleiehjem over hele landet. Millioner av nøkkelarbeidere innen transport, matbutikker og logistikk lider den samme skjebnen. Operasjon Cygnus, utført i 2016 for å modellere effekten av en pandemi, forutså opptil 750 000 døde.

Morgenen etter at Panorama var sendt førte Storbritannias nasjonalaviser med overskrifter som godtok en rask gjenopptakelse av arbeid, som inkluderte «Tidevannet snur», «Håp i sikte: samtaler denne uka om å slakke på nedstengingen» og «Tid for å fyre opp motorene, sier statsministeren». Den fordømmende etterforskningen ble knapt nevnt. I mellomtiden fortsetter Labour Party og fagforeningene og samarbeide «konstruktivt» med regjeringen, og krever at den fremlegger en «exit-strategi» fra nedstengingen.

Forfatteren anbefaler også:

Brev fra en frontlinje-sykepleier ved Royal Bournmouth Hospital

[18. april 2020]

Bournmouth-sykepleiers brev til WSWS utløser bred diskusjon om farene NHS-arbeidere kontronterer under Corvid-19-pandemien

[18. april 2020]

Over 100 health and care workers have died from COVID-19 in the UK

[21. april 2020]

_____________________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Pandemien, profitter og kapitalismens berettigelse for lidelse og død

[20. april 2020]

Wall Street mesker seg på død

[16. april 2020]

Trumps kampanje for gjenåpning av næringsvirksomhet setter livet på spill for hundretusener

[13. april 2020]

Loading