Et opprop til alle arbeidere om å støtte kampen til Volvo-arbeiderne i New River Valley!

Grunnplankomitéen til Amazon-arbeidere i Baltimore – Baltimore Amazon Workers Rank-and-File Committee – fordømmer Amazons forsøk på å legge press på produksjonsarbeiderne i New River Valley (NRV) for å akseptere utsalgskontrakten som blir kokt sammen av Volvo-ledelsen, med servil assistanse fra fagforbundet United Auto Workers (UAW).

Amazon-lageranlegget i Baltimore [Kilde: Maryland GovPics]

Nesten 3 000 Volvo-arbeidere i Dublin, Virginia, er for øyeblikket i kamp for å avvise [engelsk tekst] for andre gang et kontraktstilbud som er stint av innrømmelser, og som blir presset på dem av Volvo og UAW. I slutten av april fikk arbeiderne brått avbrutt deres streik av UAWs første forsøk for å tvinge dem til å akseptere selskapets tilbud. Sist måned stemte 91 prosent av arbeiderne «nei» mot dette knefall-forslaget, og etablerte, helt kritisk nødvendig, Volvo-arbeideres Grunnplankomité – Volvo Workers Rank-and-File Committee (VWRFC) – for å ta opp en kamp for bilarbeiderne på grunnplanet, uavhengig av det korrupte, pro-business fagforbundet UAW.

Ifølge nyhetsrapporter [engelsk tekst] besøkte Amazon-direktører nylig Volvo-konsernets NRV-anlegg for å legge press på bilprodusenten og UAW for å få avsluttet kontraktstvisten, og umiddelbart få brakt arbeiderne på plass. Amazon har kontrakter med NRV om å bygge selskapets flåte av varebiler på tvers av hele Nord-Amerika. I tillegg bygger Volvo et fabrikkanlegg i den nærliggende byen Salem, Virginia, som skal være involvert i produksjonen av ytterligere kjøretøy.

Dersom det er sånn at Amazon har involvert seg i kontraktsforhandlingene, da vil Amazon-arbeidere over hele verden gjenkjenne denne sterke arm-taktikken. Amazon bruker sin konserntyngde for å få Volvo-arbeidere «tilbake på plass», på samme måten som de gjør med sine egne ansatte.

I tillegg gjenspeiler aspekter av NRV-kontrakten, som begynnerlønna på $ 17 for nyansatte og innføringen av en 4x10-skiftplan (fire dager med 10-timers skift, for å redusere antall timer overtid), arbeidsbetingelsene vi Amazon-arbeidere nå står overfor. I flere måneder har vi arbeidere ved lageranlegget BWI2 Fulfillment Center i Baltimore blitt satt på et obligatorisk utvidet skift kalt MET – Mandatory Extended Time – mens andre har blitt tvunget til å jobbe 10,5-timers «megacycle»-skift.

Gjennom hele pandemien har Amazon rapportert titusenvis [engelsk tekst] av Covid-19-infeksjonstifeller på selskapets mange lageranlegg. I Ontario, Canada, resulterte dette i den tvungne nedstengningen av et helt anlegg [engelsk tekst]. Amazons totale antall Covid-19-tilfeller er utvilsomt langt høyere, ettersom Amazon ikke forteller oss, selskapets arbeidere, hva antallet infeksjonstilfeller de opplever er. Den siste rapporteringen av totale infeksjonstilfeller i USA var i oktober i fjor.

Vi Amazon-arbeidere gambler med våre liv hver dag, på selskapets mange lager-fasiliteter. Dette er ikke annerledes enn hva bilarbeidere møter på deres fabrikker. Rapporter fra New River Valley-fabrikkanlegget estimerer at så mange som en tredjedel av alle ansatte har vært smittet av Covid-19.

Om arbeidsbetingelsene ved Amazon og Volvo synes å være like er det ikke på grunn av Amazons såkalte «generøsitet», men på grunn av UAWs forræderi, som har gjort det mulig for deres fagorganiserte medlemmers lønninger å synke til begynnernivået for ikke-organiserte arbeidere. Ifølge selskapets uttalelser har de tre siste kontraktene ved NRV-fabrikkanlegget tillatt selskapet å kvitte seg med nesten 25 prosent av deres nåværende arbeidskostnader. Det nåværende tilbudet om å innlede med nyansettelser for $ 17 timen er identisk med begynnerlønna hos Amazon.

UAW, med deres bistand til selskapskampanjen for å få solgt dette siste kontrakttilbudet til fagforbundets medlemmer, er i en de facto allianse med Amazon og Volvo, mot arbeiderne. Vi oppfordrer Amazon-arbeidere over hele regionen til aktivt å støtte disse arbeiderne, til å lese uttalelsene publisert av VWRFC, og til å gjøre seg kjent med denne kampen. Det er deres kamp også.

Forøvrig appellerer vi også til Volvo-Mack-lastebilarbeidere i Maryland, Pennsylvania og andre steder, om å henvende seg til World Socialist Web Site, og til å slåss for å bryte muren av taushet som UAW pålegger dere, mellom dere og deres brødre og søstre ved NRV. Vi appellerer også til de streikende gruvearbeiderne ved Warrior Met coal [kullgruvene] i Alabama. Deres streik blir styrt til nederlag av deres fagforbund Union Mine Workers of America (UMWA), som i likhet med UAW ved Volvo, tvinger arbeiderne til å forbli isolerte i deres kamp.

I stedet for å slåss mot kullbossene har UMWA gått hen til fysisk å angripe [engelsk tekst] de streikende gruvearbeidernes støttespillere. Slik opptreden må kraftig fordømmes og motarbeides av hele arbeiderklassen!

Det er fundamentalt viktig at arbeidere danner sine egne uavhengige grunnplankomitéer for å utvide kampen, i arbeidernes interesse. Grunnplankomiteen ved Volvo – VWRFC – har forlangt:

• En lønnsøkning på 25 prosent over hele linja

• En levekostnadstilpasning (COLA) [cost of living allowance] for å holde nivået over inflasjonen

• En umiddelbar overføring av alle arbeidere til selskapets toppnivå for lønninger (p.t. $ 30)

• Opprettholdelse av nåværende helseforsikringsrettigheter og dekninger

Dersom konserngiganter som Amazon blir gitt anledning til å intervenere i denne kampen for å presse ned arbeidernes levestandarder, da er det arbeidernes plikt å gripe inn for deres egne interesser, og for å heve dem.

Akkurat som Virginias Demokrat-ledede delstatsregjering har tildelt Volvo-konsernet millioner av dollar i tilskuddspenger for å utvide sin virksomhet i NRV, har den gjort akkurat det samme for Amazon [engelsk tekst]. I tillegg til pengene tildelt [engelsk tekst] Amazon for å sette opp konsernets store lageranlegg på tvers av hele delstaten, har delstatsregjeringen også bidratt til å dekke kostnadene for byggingen av konsernets nye hovedkvarter «HQ2», beliggende i Virginia-forstedene til Washington, D.C.

Konsernet er implisert i dødsfallet til Amazon-arbeideren Poushawn Brown, som jobbet på Amazons DDC3 Industrial Drive lokalisering i Springfield, Virginia. Brown, som jobbet i selskapets Covid-19-testavdeling, døde mystisk mens hun sov, etter å ha kommet hjem fra et skift på anlegget der hun jobbet. Vår grunnplankomité – Baltimore Amazon Workers Rank-and-File Committee (BAWRFC) – har meldt en uttalelse som forlanger at Amazon offentliggjør all informasjon de har tilgjengelig om Poushawns siste dager på DDC3, for å bistå til å få fastslått hennes dødsårsak.

Vår herværende oppfordring til en allianse mellom grunnplanarbeidere ved Amazon og Volvo er i tråd med uttalelsen meldt i forrige måned på vegne av vår komité, som erklærer vår solidaritet med Den Internasjonale Arbeideralliansen av Grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC). I denne uttalelsen ga vi vår tilslutning til oppfordringen fra Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI) om å «forene arbeidere i en felles verdensdekkende kamp, motsette oss enhver bestrebelse fra kapitalistregjeringer og de reaksjonære forfekterne av utallige former for nasjonal, etnisk og rasistisk sjåvinisme og identitetspolitikk for å splitte arbeiderklassen i stridende fraksjoner».

Den nåværende kampen har, tvert imot, i likhet med den globale pandemien, vist at arbeidere må forene seg kollektivt for å forsvare seg mot kapitalistsystemet, siden dette systemet ikke erkjenner noen barrierer i sin jakt etter å utbytte oss. Som uttalelsen erklærer: «Arbeidere trenger en kollektiv stemme å snakke gjennom. Uten den har vi ingenting.» Vi oppfordrer alle arbeidere til å delta i denne kampen, til forsvar for våre kollektive interesser.

Loading