Delta-variant av Covid-19 dominerende i Storbritannia, som sprer seg raskt med millioner fortsatt ikke vaksinerte

Den svært smittsomme varianten av Covid-19 som oppsto i India, nå av Verdens helseorganisasjon (WHO) kalt varianten Delta, er nå offisielt den dominerende virusavgreiningen i Storbritannia, og den sprer seg raskt.

På torsdag kunngjorde Public Health England [det britiske helsedepartementets etat for folkehelse] at antallet laboratoriebekreftede infeksjonstilfeller av Delta-koronaviruset har steget med 79 prosent den siste uka, til 12 431 tilfeller, og dermed har passert antallet infeksjonstilfeller av varianten som først ble oppdaget i Kent, nå benevnt Alpha.

Reisende på London Underground denne uka [Foto: WSWS media]

Regjeringen har satt inn høygiret for å hevde at viruset er under kontroll, og påstår at status for vaksineutrullingen tilsier at alt fortsatt må tillates å returnere til det normale. Ikke bare raser Delta-varianten, men på torsdag innrømmet regjeringen at en nepalsk avgreining av Delta-varianten, som har oppnådd en ny mutasjon, også er til stede i Storbritannia.

Delta ble først oppdaget i Storbritannia den 1. april, men regjeringen offentliggjorde ikke dens eksistens før den 15. april, helt i tråd med regjeringens overordnede mål om ikke å gjøre noen ting for å forhindre en ytterligere åpning av økonomien.

Denne hensynsløse gjenåpningen, som har pågått i flere måneder og skal fullføres innen mindre enn tre uker, den 21. juni, har tilrettelagt for at den relativt vellykkede utrulling av vaksiner avspores av spredningen av en svært smittsom variant. Per den 17. mai var det meste av økonomien gjenåpnet, inkludert kafeer, restauranter, treningssentre, kinoer og de fleste ikke-essensielle sektorer av næringslivet.

Infeksjonstilfeller og dødsfall av Delta-varianten har hatt en jevn stigning, fra et utgangspunkt med bare noen få infeksjoner. De sju siste dagene har det vært minst 3 000 daglige tilfeller. Fredag den 28. mai nådde dette 4 000 tilfeller, og innen denne ukas torsdag hadde tallet nådd nesten 6 000 daglige tilfeller (5 774) – det høyeste antallet siden Storbritannia ved slutten av mars fortsatt var under en begrenset nasjonal nedstengning. På fredag nådde antallet nye tilfeller et nytt toppnivå med 6 238 infeksjoner. Covid-dødsfall har også begynt å tilta igjen, fra ingen dødsfall rapportert sist mandag – et tall media insisterte på berettiget å avslutte, uten forsinkelse, de gjenværende nedstengningsrestriksjonene. Tolv dødsfall ble rapportert onsdag, 18 på torsdag og 11 på fredag.

Mer dramatisk på dette tidspunktet er at økningen av antallet koronavirustilfeller i Storbritannia avdekkes i alle bortsett fra tre av kongerikets regioner, med en stigning av R-raten (virusets reproduksjonsrate) fra mellom 1 til 1,2 – opp fra forrige ukes rate på mellom 1 og 1,1. Antallet Delta-infeksjonstilfeller stiger med de raskeste ratene i London, og avisa Evening Standard rapporterte fredag at mer enn to tredjedeler av alle Covid-19-tilfeller i hovedstaden antas å være av Delta-varianten.

Ifølge det britisk statistikkbyrået ONS [Office for National Statistics] var det et oppsving på 76,5 prosent av antall infeksjonstilfeller av koronavirus nasjonalt, i uka fram til den 29. mai. Da ONS kunngjorde sin ukentlige oversikt på fredag, bekjentgjorde de at én av hver 640 personer (86 000) i private husholdninger i England hadde Covid-19 i uka fram til 29. mai – opp fra én av hver 1 120 (48 500) i uka før.

Antall tilfeller ser ut til å stige enda raskere blant Skottlands 5 millioner innbyggere. På torsdag kunngjorde Nicola Sturgeon, First Minister og partileder for Det skotske nasjonalpartiet (SNP), at ytterligere 992 mennesker hadde testet positivt – det høyeste antallet daglig registrete tilfeller siden 17. februar – med antallet nye Covid-tilfeller mer enn tredoblet bare den siste måneden.

Alle beviser peker i retning av at Delta-varianten er, som fryktet, langt mer overførbar enn [Kent] Alpha-varianten som ble oppdaget i fjor, og som raskt ble dominerende i Storbritannia, for så å spre seg raskt over hele kloden.

Neil Ferguson, en ledende epidemiolog ved Imperial College London og tidligere medlem av regjeringens vitenskapsråd SAGE [Scientific Advisory Group for Emergencies] advarte torsdag, på BBC Radio 4’s program Today, for at Delta er «et sted fra rundt 30 prosent og kanskje til-og-med opp til 100 prosent mer overførbart». Data pekte i en «negativ retning», og han sa «det beste estimatet for øyeblikket er at denne varianten kan være 60 prosent mer overførbar enn [Kent] Alpha-varianten.»

Ferguson blir latterliggjort i den høyreorienterte pressen som «Professor Lockdown». Hans advarsler om at regjeringens erklærte agenda for flokkimmunitet kunne føre til opptil 500 000 dødsfall var sentralt i å tvinge fram den første nedstengningen i fjor.

Dersom det viser seg at Deltas overførbarhet er i størrelsesorden 60 prosent høyere, da kan dette ha en katastrofal innvirkning under betingelser der bare 50 prosent av befolkningen er fullvaksinert, og nesten alle barn og millioner av voksne under 40 fortsatt er fullstendig ikke-vaksinerte. Ifølge SAGE-modellering vil en avgreining av Covid som er 50 prosent eller mer overførbar enn [Kent] Alpha-avgreiningen, føre til mellom 10 000 og 20 000 sykehusinnleggelser per dag innen sommeren, og 1 000 daglige dødsfall innen august. SAGE forutså at slike tall raskt ville overvelde det britiske helsevesenet – National Health Service. Ti tusen sykehusinnleggelser daglig er mer enn det dobbelte av Storbritannias toppnivå for sykehusinnleggelser så langt under pandemien.

Public Health England estimerte i sin tekniske orientering, utgitt på torsdag, at Delta-varianten representerer så mye som 2,5 ganger større sannsynlighet for å føre til sykehusinnleggelse, enn [Kent] Alpha-varianten.

Dette kan føre til ytterligere forferdelige konsekvenser under betingelser der anslagsvis 1 million mennesker i private husholdninger i Storbritannia rapporterte at de hadde opplevd «long Covid», langtidsvirkninger etter tidligere infeksjon, i løpet av de fire ukene fram til den 2. mai. Av disse mente, eller trodde, over en tredjedel (376 000) at de først pådro seg viruset for over et år siden.

Francis Crick Institute og UCLH Biomedical Research Center publiserte på torsdag en studie som er ekstremt bekymringsfull, der de ble påpekt at den nåværende generasjonen av vaksiner kan være i ferd med å bli forbigått av de nye virusvariantene. De som har fått to doser av Pfizer-vaksinen hadde nivåer av nøytraliserende antistoffer som var mer enn fem ganger lavere mot Delta-varianten til sammenligning med den opprinnelige virusstammen. For de som bare har fått én vaksinedose, er antistoffnivået mot Delta enda lavere. Videre er antistoffnivåene lavere med økende alder, og det blir registrert at disse nivåene faller over tid.

Ett Pfizer-stikk resulterer i at 79 prosent av personene har en kvantifiserbar nøytraliserende antistoffrespons mot den opprinnelige stammen. Mot [Kent] Alpha-avgreiningen faller dette nivået til 50 prosent, mot Delta-avgreiningen til 32 prosent og til så lavt nivå som 25 prosent for [den sørafrikanske] Beta-varianten.

Gjennom hele pandemien har regjeringen, bistått av Labour Party og fagorganisasjonene, insistert på at skolene ikke er smittevektorer, og at barn og lærere må innfinne seg i klasserommen slik at foreldrene kan gå på jobb og generere profitter for selskapene.

Nok en gang blir disse løgnene tilbakevist. Data fra Public Health England denne uka, som dekker perioden fra 26. april til 30. mai, viste allerede 140 infeksjonstilfeller av Delta-varianten på skolene. Ved slutten av april var det bare tre Delta-klynger i grunnskolen, men ved slutten av mai hadde dette skutt opp til 39 klynger. Med totalt 97 utbrudd på skoler, med minst én av variantene avdekket, tilsvarer dette rundt én av hver 250 skoler på nasjonalt nivå.

Professor Christina Pagel, direktør for den klinisk operasjonelle forskningsenheten ved University College London, sa til Guardian at tallene var bevis for at skolene nå er «en vesentlig kilde» for overføring.

Bare noen få dager etter at Konservativ-statsministeren Boris Johnson sa han ikke ser noen grunn til ikke å pløye på for å fjerne «alle juridiske begrensninger for sosial kontakt» innen den 21. juni, ble regjeringen tvunget til å ta Portugal ut av sin «grønne liste» over feriereisemål, tildels på grunn av hva transportminister Grant Shapps sa var oppdagelsen av en «Nepal-mutasjon av den såkalte indiske varianten». Shapps sa det på dette stadiet ikke kunne utelukkes at mutasjonen er «vaksineunnvikende».

På torsdag ble det kunngjort at alle ferierende briter som for øyeblikket befinner seg i Portugal må returnere til Storbritannia innen tirsdag, for der å underlegge seg ti dagers karantene.

Et lite antall Delta-varianter, deriblant den nepalske, har en ekstra mutasjon, K417N, som det har blitt identifisert anslagsvis 90 infeksjonstilfeller av i hele verden – 12 i Portugal, 36 i Storbritannia, 12 i USA og fire i India. Ifølge virussekvensering utført av Public Health England kan det faktisk allerede være 43 tilfeller i Storbritannia.

Til tross for den framvoksende folkehelsekatastrofen insisterer regjeringen fortsatt på at «frigjøringsdagen» den 21. juni må opprettholdes, og tilbyr kun det «råd» at folk jobber hjemmefra såframt det er mulig.

Loading