Arbeidere ved Volvo Trucks forbereder seg på kamp, der selskapet kutter helseforsikringer og bringer inn streikbrytere

På tirsdag, dagen etter at nesten 3 000 arbeidere ved Volvo Trucks for andre gang i år gikk ut i streik, kuttet det gigantiske multinasjonale konsernet helseforsikringene til arbeiderne og deres familier, brakte inn streikbrytere til fabrikkanlegget New River Valley i Dublin, Virginia, og begynte å sende ut brev som truer de streikende arbeiderne med oppsigelse.

På søndag avviste de organiserte Volvo-arbeiderne med 90 prosent det andre forsøket fra bilarbeider-fagforbundet United Auto Workers (UAW) på å presse gjennom en pro-selskap kontrakt. UAW la ned den første to-uker-lange streiken den 30. april, før fagforbundet første gangen forsøkte å få presset gjennom knefallavtalen, som den gangen også ble nedstemt av arbeiderne med 90 prosent. Etter det andre avtalenederlaget, nå sist søndag, følte UAW at de ikke hadde annet valg enn å sanksjonere en fornyelse av streiken, som begynte mandag kl. 12:00.

Striking workers in April (Source: UAW L. 2069)

Arbeidere har gått tilbake til streikevaktene fast besluttet på å slåss en seriøs kamp for å gjenvinne mer enn et tiår med lønns- og rettighetsinnrømmelser som har vært aksepterte av UAW, særlig nå som det svensk-baserte konsernet henter inn milliarder i profitter og betaler sine investorer rekordhøye utbytter. UAW har imidlertid gjort det klart at de ikke har til hensikt å føre noen reell kamp.

UAW-funksjonærene har ikke stilt noen krav til selskapet. UAW-finanssekretær Ray Curry, som leder forhandlingene, sa tvert imot i et brev til Volvo-ledelsen at hans mål var å oppnå en kontrakt som «fungerer både for selskapet og dets ansatte». Dette understreker bare at UAW ikke har til hensikt å slåss for arbeidernes krav om å reversere de betydelige innrømmelsene fagforbundet har presset gjennom i tidligere arbeidskontrakter, eksempelvis det flersjiktede avlønnings- og rettighetssystemet, enn si å vinne noen betydelige forbedringer. Slike oppnåelser ville så visst skade Volvos bunnlinje, og det er derfor UAW-lederne er så bittert imot det.

Mens UAW forkynner forlik med konsernbossene har Volvo-ledelsen kastet ned hansken til de streikende arbeiderne. I en kort melding lagt ut på Facebook-siden til lokalavdelingen UAW Local 2069, sa offisielle fagforeningsfunksjonærer: «Så selskapet kansellerte forsikringen vår fra og med midnatt i går. Dere er nå på Cobra gjennom UAW, og såframt dere registrerte dere forrige gang trenger dere ikke å registrere dere igjen.»

COBRA – 1985 Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act – er en amerikansk lov som gjør det mulig for arbeidere å forlenge deres arbeidsgiveres helseforsikringer etter at de er terminert. Mens UAW på fagforbundets nettsted indikerer at streikefondet skal dekke betalingen av forsikringspremier under COBRA, oppgir de at de begrenser dette til bare «visse rettigheter, som helsekonsultasjoner og reseptbelagte medisiner.» De fortsetter: «Rettighetene som ikke dekkes omfatter: tannhelse, syn, hørsel, eller sykefravær og ulykker.»

Volvo-arbeidernes grunnplankomité Volvo Workers Rank-and-File Committee (VWRFC), som har ledet opposisjonen mot UAWs utsalgskontrakter, meldte en uttalelse på tirsdag, med tittelen «Ingen helsetjenester? Ingen forhandlinger!»

Uttalelsen fordømmer Volvos provokasjon, og sier: «Som om dette ikke var nok rapporterte UAW dette faktum ukritisk, uten intensjon om å motsette seg denne selskapsmobbingen. De planlegger å være tilgjengelig for å gjenoppta forhandlinger på onsdag. Under disse omstendighetene er det imidlertid ingenting å forhandle om!»

Uttalelsen fortsetter: «Arbeidskolleger, dette angrepet på helsetjenestene truer oss alle direkte, og våre familier. I konteksten av en dødelig pandemi er dette en dolk rettet mot hjertet til alle arbeidende mennesker.»

«Beslutningen om å oppheve helsetjenestene gjør det klart at Volvo forbereder seg for å slåss. Dette kommer samtidig som selskapet oppfordrer arbeidere til å krysse streikevaktene og truer med å bryte streiken vår med streikebrytere. Politiet har instruert oss om ikke å blokkere inngangen til fabrikkanlegget, og UAW har gjort det klart at de vil vi skal adlyde denne ordren – som betyr å bryte streiken.»

Uttalelsen sier at selskapet «er fast bestemt på å slåss, og vi må vise enda større besluttsomhet. Det er umulig å vinne en krig dersom man gir etter i hvert et slag.»

VWRFC lister deretter opp deres krav: «For det første, UAW må umiddelbart avbryte alle forhandlinger inntil Volvo gjenoppretter full dekning av helseforsikringene, punktum. For det andre, inntil dekningen av helsetjenester er gjenopprettet må UAW dekke de fulle kostnadene for fullstendig tilgang til helsetjenester for alle arbeidere. Streikefondet på $ 790 millioner skal ikke brukes til å dekke de bestukkede byråkratenes ferier, ekstravagante måltider eller de enorme advokatsalærene til deres forsvar. Streikefondet er våre penger, som skal brukes til vår fordel, for vår kamp.»

Uttalelsen konkluderer: «Vi gjentar vårt krav om at utbetaling av streikelønn starter umiddelbart og oppfyller arbeidernes nåværende lønnsnivåer. Ingen sultrasjoner! Ingen medisinsk indusert økonomisk ruinering!»

En Volvo-arbeider fortalte World Socialist Web Site at selskapet ikke kuttet av rettighetene under den to-uker-lange streiken i april, «fordi den streiken koordinerte de med UAW». Nå kuttet Volvo dem imidlertid, akkurat som selskapet gjorde under den bitre to-måneder-lange streiken i 2008 mot innføringen av flersjiktsavlønningssystemet, en kamp som ble isolert og forrådt av UAW. Han sa: «UAW burde dekke kostnadene for full forsikringsdekning, og betale for det ut av fagforbundets streikefond på nesten $ 800 millioner.»

En annen arbeider la til: «Fagforbundet burde gi oss alle rettighetene. Vi har betalt fagforeningskontingentene gjennom mange år for at UAW skal ta seg av oss i tider som dette. Det er som å betale for bilforsikring, og når du kommer ut for ei ulykke så sier de: ‘Ok, du har punga fire dekk, men vi betaler bare for to.’ Du forteller dem at du trenger fire dekk for å kjøre videre, og så sier de ‘Sorry, det er ikke vårt problem.’»

Arbeidere har også rapportert at Volvo tirsdag morgen hentet inn et «tonn» av streikbrytere, samtidig som UAW begrenset antallet arbeidere på streikevakta. Både UAW og AFL-CIO er imot å mobilisere de tusenvis av organiserte arbeiderne fra Volvo og i tilgrensende områder, for å mobilisere for mass picketing mot streikebryteri, fordi dét raskt ville eskalere til en konfrontasjon med deres sentrale allierte, Virginias Demokrat-guvernør Ralph Northam, som har sendt ut delstatspolitiet for å eskortere streikebrytere gjennom sttreikevaktenes linjer.

I et innlegg på Facebook-siden til den lokale fagforeningen Local 2069 på tirsdag fortalte offisielle UAW-funksjonærer arbeiderne at de ikke kan gjøre noe annet enn å se på at streikbryterne krysser deres linjer, og de skriver: «Delstatspolitiet har informert oss om ikke å blokkere inngangene til fabrikkanlegget. Vi ønsker ikke å se noen komme i trøbbel, og vi vil at rettshåndhevelsen skal være nøytral i denne prosessen.»

Men Northams troopers, som allerede håndhever selskapets streikebryteroperasjon, er ikke «nøytrale». Som i enhver streik blir politiet satt inn for å beskytte selskapets profittinteresser, og for å håndheve påbud utstedt av selskapskontrollerte dommere. I Pittston-streiken i årene 1989 og 1990 satte Virginias Demokrat-guvernør Doug Wilder inn hundrevis av delstatens troopers, på tvers av kullfeltene, for å eskortere streikebrytere og arrestere streikende gruvearbeidere.

«Selv om vårt forhandlingsteam [offisielt benevnt Bargaining Team] ikke ville holde linja og bringe tilbake den kontrakten vi fortjener, så viste 90 til 91 prosent av medlemskapet at DE vil, og det to ganger,» sa en ung Volvo-arbeider til World Socialist Web Site. «Selskapet håper nå streikebrytere skal krysse strekevaktlinjene for å jobbe ned deres flyt på 2 000 lastebiler som står parkert over hele fylket, ulåste og sårbare. Vi har tyngde og innflytelse, og det ville være en handling av ubeskrivelig dumskap ikke å bruke det i sin fulleste utstrekning.»

Kampen både kan og må vinnes. I en tidligere uttalelse utgitt på tirsdag, forklarte arbeidernes grunnplankomité VWRFC at for å seire trengte arbeiderne deres egen strategi. I utviklingen av denne kampen må arbeiderne forstå at de står overfor en «krig på to fronter», sa komitéen. Den ene fronten består av det gigantiske konsernet og begge big business-partiene, domstolene og politiet. Den andre fronten er UAW, som har en strategi ikke for å vinne streiken, men for å beseire den.

VWRFC har skissert ei rekke tiltak som er nødvendige for å få plassert streiken på et seriøst fundament, inkludert tilbakekallingen av UAWs forhandlingsteam, grunnplanets tilsyn med forhandlingene og fulle inntekter for streikende arbeidere, betalt av UAW. Komitéen har også kalt for mass picketing – en massiv mobilisering på streikevaktene – for å forhindre streikebryteroperasjoner.

Samtidig er det klart at Volvo-arbeiderne ikke kan utkjempe denne kampen aleine. Det som kreves er mobiliseringen av Volvo-arbeidere på tvers av konsernets enorme imperium, fra Mack Trucks-arbeidere i Pennsylvania, Maryland og Virginia, til selskapets operasjoner i Sverige, Frankrike, Belgia, Russland, Brasil, India og Thailand. I tillegg til å mobilisere andre Volvo-arbeidere fordrer streikens seier at den tilknytter seg andre pågående kamper, deriblant de til Warrior Met-kullgruvearbeiderne i Alabama, Vale Inco-nikkelgruvearbeiderne i Ontario, Canada og Allegheny Technologies-stålverkarbeiderne i Pennsylvania og andre delstater.

Arbeidere ved General Motors, Ford og Stellantis i Detroit og andre byer, som gjentatte ganger har gått til opprør mot de samme UAW-lederne, har en særlig plikt til å komme Volvo-arbeiderne til unnsetning, og må forberede for felles aksjonering.

Grunnplankomitéen VWRFC har insistert på at arbeiderne ikke vil gjenoppta arbeidet uten å vinne deres minstekrav, som inkluderer en lønnsheving på 25 prosent, en slutt på systemet med flere nivå for avlønning, ingen alternativ arbeidstidsplan, fem personlige fridager for alle, en signeringsbonus på $ 4 000, ingen økning av helsetjenestekostnadene og full finansiering av pensjonistenes helsetjenester uten forsikringspremier eller ut-av-lomma betaling.

Komitéens uttalelse på tirsdag konkluderte: «Til UAW sier vi: Ikke engang tenk på å trekke den samme raske med å legge ned streiken uten at vi får se kontrakten, får ei uke til å studere den og stemme over den. Ingen kontrakt, ikke noe arbeid!»

Volvo- og Mack-arbeidere kan kontakte VWRFC på volvowrfc@gmail.com eller sende tekstmelding til (540) 307-0509.

Loading