Raseri vokser blant Volvo Trucks-arbeidere over UAWs forsøk på å sabotere streiken

Volvo, den globale produsenten av tunge lastebiler, skrur opp bestrebelsene for å knuse streiken og det gryende opprøret fra nesten 3 000 produksjonsarbeidere ved selskapets fabrikkanlegg New River Valley (NRV) i det sørvestlige Virginia. Sist søndag stemte arbeiderne, med 90 prosent, modig ned og trosset den andre United Auto Workers-støttede utsalgskontrakten.

Volvo brakte på onsdag inn varebiler fulle av streikebrytere, rapporterte arbeidere til World Socialist Web Site. «Ved hovedinngangen brakte de inn 10 til 12 svarte varebiler fulle av folk,» sa Sam, en arbeider på fabrikkanlegget, som har fått sitt navn endret som beskyttelse mot gjengjeldelse.

Volvo-arbeidere på streikevakt denne uka [Kilde: UAW Local 2069/Facebook]

Det er en voksende erkjennelse blant arbeiderne at UAW bevisst undergraver streiken, og tilrettelegger for at selskapets streikebryteroperasjoner kan fortsette. Siden den andre arbeidsnedleggelsen startet på mandag har UAW beordret arbeiderne å trekke seg tilbake fra veiene inn til anlegget og tillate streikbrytere å passere, i tillegg til at fagforbundet har begrenset antallet på streikevaktene. «Det er satt opp skilt overalt ved fagforeningshallen som sier at du ikke skal stoppe noen som helst kjøretøy,» sa Sam. «De postet også at dersom du skulle forårsake en forstyrrelse, da vil du bli fjernet av delstatspolitiet.»

Ei rekke av bildene fra streikevaktene på Facebook viste imidlertid på onsdag store grupper arbeidere som sto i veiene, og ignorerte UAWs beordringer.

Den lokale fagforeningsavdelingen UAW Local 2069 rapporterte på onsdag at selskapet vil sende ut oppsigelsesbrev, og det ble hevder at «dette er en normal del av prosessen». Lokalavdelingen rapporterte på tirsdag at selskapet hadde avskåret arbeidernes tilgang til helsetjenester, en provoserende og aggressiv handling som fagforeningen ikke ga noen indikasjon på å motsette seg.

Senere på dagen onsdag responderte arbeidere harmt da Local 2069 kunngjorde på Facebook at streikelønnutbetaling «burde være» tilgjengelig den 21. juni. «Vi ventet to uker forrige gang [men] vi avsluttet aldri streiken, dere fikk oss til å gå tilbake til arbeid, så hvorfor må vi vente igjen?» kommenterte en arbeider, med henvisning til fagforeningens ensidige nedleggelse av den første to-ukers streiken den 30. april. UAW deler bare ut elendige $ 275 uka i streikelønn, mindre enn den føderale minstelønna, fra fagforbundet streikefond på $ 790 millioner [NOK 6,5 milliarder].

Avskjæringen av helsetjenesterettigheter og smulene som blir tilbudt i streikelønn har blitt fordømt i uttalelser meldt av arbeidernes grunnplankomité – Volvo Workers Rank-and-File Committee (VWRFC). Komitéen, som arbeidere har sagt var katalysatoren for motstanden mot UAWs to første utsalgsavtaler, har forlangt at det ikke må bli noen nye forhandlinger før dekningen av helseforsikringer er gjeninnført, og at streikelønna umiddelbart må økes til å dekke arbeidernes fulle inntekter.

UAW er skremt av det voksende opprøret fra grunnplanet og føler seg beleiret, der fagforbundet arbeider med en klar strategi for å isolere og båndlegge arbeiderne. Om noe, bestreber det seg nå på å få tvunget gjennom en enda dårligere kontrakt enn de to første pro-selskap avtalene.

Arbeidere fortalte WSWS at de mener de blir straffet av UAW for to ganger å ha stemt ned fagforbundets pro-selskap kontrakter med 90 prosent. I begge tilfellene ville avtalen ha hevet helsetjenestekostnadene, opprettholdt det forhatte flersjiktsavlønnings- og rettighetssystemet, medført et effektivt kutt i reallønningene, gjort slutt på åtte-timersdagen og satt pensjonistenes helsetjenesterettigheter i fare.

I et åpenbart hevngjerrig trekk fortalte UAW på onsdag arbeidere, inkludert de som er eldre og kan ha helseproblemer, at de ikke får ta med seg lenestoler når de er på streikevakt.

«Noen eldre fyrer hadde brakt med seg lenestoler, og UAW sa de til enhver tid måtte stå,» sa Sam. «De fortalte streikekapteinen ‘screw you, vi kommer ikke til å bli ståenede hele tiden.’» Arbeidere sa at ordren om å ikke bringe med seg lenestoler til streikevaktene kom fra Local 2069-presidenten Matt Blondino selv.

Blondino ga et kort intervju til en lokal CBS-tilknytning som gikk på lufta på tirsdag. Om hans opptreden var ment å redde ansikt overfor arbeiderne hadde den faktisk motsatt effekt. «Han virket for skremt til å få sagt noe, det er hva alle sier,» sa Sam. Han la til at arbeiderne følte at hvis det var sånn at han hadde så lite å si om deres kamp, da betyr det at «det ikke er for oss han slåss».

Mens World Socialist Web Site har publisert flere daglige rapporter om arbeidsnedleggelsen, og har brakt kampen til arbeideres oppmerksomhet både i USA [engelsk tekst] og internasjonalt, har streiken blitt utsatt for en regelrett blackout av de nasjonale mediene i USA, med dekningen stort sett begrenset til lokalnyhetene. I skrivende stund har verken New York Times eller Wall Street Journal publisert en eneste artikkel om den siste streiken, og Washington Post hadde bare et kort gjentrykk av en Associated Press-rapport på mandag morgen.

Medietausheten gjenspeiler en dypere uro blant selskapsmediene og det politisk etablissementet, så vel som blant de godt betalte lederne som opererer fagorganisasjonsapparatet på deres vegne. Verken UAW eller AFL-CIO, det største føderale fagforeningsforbundet i USA, har lagt ut noen informasjon om streiken på deres nettsider, og de har heller ikke gjort noe for å informere deres medlemmer om den.

Det kan være liten tvil om at både Volvo og UAW har vært i diskusjon med Virginias delstatsregjering, ledet av Det demokratiske partiet, og med Biden-administrasjonen siden søndagens ydmykende nederlag av fagforbund-selskap-kontrakten. Siden Biden og Demokratene inntok embetet har de forsøkt å få støttet opp fagorganisasjonene, da de i dem ser et bolverk mot det stigende tidevannet av arbeiderklassens harme. Biden ga sin støtte til fagorganiseringspådrivet ved Amazons lageranlegg i Bessemer, Alabama, som ble avvist med en margin på to til én av arbeiderne, som ble overveldende fremmedgjort av kampanjen.

Det hvite hus har også nedsatt ei spesialarbeidsgruppe for fagorganisering, bestående av kabinettrepresentanter på øverste nivå av nasjonal sikkerhet og økonomisk politikk. Spesialarbeidsgruppa avholder online-baserte «lytteøkter» med fagorganisasjonsledere gjennom slutten av uka, der de diskuterer politiske retningslinjer fagforbundsjefene håper å kunne se implementert av Biden-administrasjonen, ifølge Bloomberg Law.

Kapitaliststaten forsøker å styrke fagorganisasjonenes grep om arbeiderne og integrere dem nærmere inn i sine strategiske diskusjoner, i håp om å få avledet en truende sosial eksplosjon. På tvers av USA og i andre land har det i år vært et initielt oppsving av streiker mot fallende lønns- og arbeidsbetingelser, så vel som mot den dødelige innvirkningen av Covid-19-pandemien. I hvert tilfelle har arbeidere umiddelbart kommet i kollisjon med fagforeningene, som har jobbet for å isolere arbeidsnedleggelser, lamme deres effektivitet og avvæpne arbeidere i møte med stadig mer ondsinnede angrep fra selskapene.

Ved Warrior Met Coal i Alabama, hvor gruvearbeidere har streiket siden slutten av mars og i april stemte ned en avtalet støttet av gruvearbeiderfagforbundet United Mine Workers med 1 006 mot 45, har et økende antall arbeidere på streikevaktene blitt påkjørt av streikbrytere som tvinger seg gjennom i biler. Helsekonsernet Tenet Healthcare har leid inn faste erstatningsarbeidere og i stigende grad terminert streikende sykepleiere ved St. Vincent Hospital i Worcester, Massachusetts. Og stålverkarbeidernes fagforbund United Steelworkers har holdt ei rekke arbeiderkamper isolert fra hverandre, deriblant de streikende ATI-stålverkarbeiderne i flere delstater og nikkelgruvearbeiderne ved Vale Inco i Canada, så vel som oljeraffineriarbeidere utsatt for lockout ved ExxonMobil i Beaumont, Texas.

Den kritisk viktige oppgaven for arbeidere i hver av disse kampene er å bryte ut av den kunstige separasjonen som fagorganisasjonene pålegger dem, forene deres krefter og mobilisere langt bredere deler av arbeiderklassen, både i USA og internasjonalt. Men for at denne foreningen skal kunne finne sted fordres det et nettverk av nye organisasjoner, bestående av grunnplankomitéer som den som ble dannet av arbeidere ved Volvo Trucks.

Det er et mektig reservoar av ønsker i arbeiderklassen for enhet, og en kollektiv kamp for endelig å få slutt på det tiår-lange selskapsangrepet.

En arbeider ved Mack Trucks (som også eies av svenskbaserte Volvo Group) i Allentown, Pennsylvania, fortalte WSWS at arbeidere ved hans fabrikk fulgte streiken ved NRV nøye, og ønsket å gi uttrykk for deres støtte. Der han henvendte seg til de streikende arbeiderne, sa han: «Hvis vi alle var sammen og stengte ned Allentown, Hagerstown, Maryland og de andre fabrikkene, da ville det virkelig skade Volvo. Vi er alle i samme båt og burde være under samme kontrakt. Volvo fortsetter å gjøre store penger, og vi fortsetter å gi opp kontrakt etter kontrakt.»

«Kontrakten vår kommer opp [til fornyelse] om to år, og vi støtter dere og vil at dere skal få mer enn hva vi gjorde i 2019. Vi gikk streikevakter, og jeg hatet det at vi bare fikk betalt $ 275, mens UAW har alle de pengene i streikefondet. Alle her følger oppmerksomt med og vil at dere skal få det dere trenger.»

«Førerhusene til våre day trucks og Mack Anthem-trucks lakkeres på NRV. Hagerstown-fabrikkanlegget lager motorer for oss her, og for NRV. Vi ønsker ikke å håndtere noe som kommer fra NRV under streiken, men vi må være forente, sånn at ledelsen ikke kan permittere eller si oss opp.»

«UAWs fabrikkleder, presidenten for lokalforeningen, alle er de imot en grunnplankomité, men vi trenger en på vår fabrikk også. Jeg sier til grunnplankomitéen Volvo Workers Rank-and-File Committee: Stå sterke og slåss for det arbeiderne fortjener.»

Volvo- og Mack-arbeidere kan kontakte VWRFC på volvowrfc@gmail.com eller sende tekstmelding til (540) 307-0509.

Loading