Polski
Perspektywa

Żadnych nowych praw przeciwko socjalistom!

Obrońcie SGP przed atakami niemieckiego Urzędu

W dniu 18 listopada w berlińskim sądzie administracyjnym rozpoczyna się proces Socjalistycznej Partii Równości (Sozialistische Gleichheitspartei, SGP), niemieckiej sekcji Czwartej Międzynarodówki, rzeciwko Republice Federalnej Niemiec. Partia broni się przed obserwacją przez służby wywiadowcze i wymienieniem jej w rozdziale raportu w sprawie ochrony konstytucji poświęconym 'lewicowemu ekstremizmowi'.

Proces ten ma nadzwyczajne znaczenie. W uzasadnieniu inwigilacji SGP rząd federalny usprawiedliwia bowiem formę sprawiedliwości, która potępia postawy polityczne ('Gesinnungsjustiz'), która jest bezpośrednio związana z socjalistycznymi ustawami Bismarcka i nazistowskim prawem karnym 'woli' ('Willensstrafrecht'). W ten sposób uznaje za niekonstytucyjne wszelkie pozytywne odniesienia do Marksa i Engelsa, wszelką krytykę militaryzmu i wojny, a nawet każdą klasową analizę społeczeństwa.

Nie jest to skierowane wyłącznie przeciwko SGP. Podczas gdy polityka 'zysk przed życiem' w czasie pandemii ujawnia bankructwo kapitalizmu, podczas gdy coraz więcej pracowników podejmuje walkę z kradzieżą płac i masowymi zwolnieniami, podczas gdy rośnie sprzeciw wobec horrendalnego dozbrojenia, każdy, kto nazywa nierówność społeczną po imieniu i opowiada się za zniesieniem kapitalizmu, jest zastraszany i uciszany. Antydemokratyczne argumenty wobec SGP są od dawna używane wobec innych grup lewicowych.

Ten fundamentalny atak na prawa demokratyczne ze strony rządu federalnego należy zatem odrzucić z całą stanowczością. Wzywamy wszystkich, którzy chcą bronić praw demokratycznych i stawić czoła prawicowcom, do podpisania petycji online w obronie SGP na stronie change.org oraz do publikowania własnych oświadczeń, zdjęć i filmów w mediach społecznościowych pod hashtagiem #defendSGP.

Co rząd federalny chce zakazać

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji po raz pierwszy zaliczył partię SGP do 'lewicowych ekstremistów' w swoim raporcie latem 2018 roku. Służba wywiadowcza nie oskarżyła przy tym partii o żadne działania przestępcze, antykonstytucyjne lub ich planowanie, lecz wyraźnie potwierdziła, że realizuje ona swoje cele za pomocą legalnych środków. Uzasadniła ona swoją obserwację SGP wyłącznie tym, że opowiadała się ona za programem socjalistycznym i krytykowała kapitalizm.

Kiedy w styczniu 2019 roku SGP złożyła pozew, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiedziało 56-stronicowym pismem, które nie było dokumentem prawnym, lecz gniewną diatrybą przeciwko socjalizmowi. SGP szczegółowo przeanalizowała wówczas pismo, zwracając uwagę na jego antydemokratyczną argumentację, zgodnie z którą samo 'opowiadanie się za demokratycznym, egalitarnym, socjalistycznym społeczeństwem' jest niezgodne z konstytucją.

Nawet 'myślenie kategoriami klasowymi' i 'wiara w istnienie nie dających się pogodzić konkurujących ze sobą klas' mają być zakazane w myśleniu. W obliczu historycznie największej nierówności społecznej i bezwzględnej polityki Corony, która przedkłada zyski nad życie, każde odniesienie do tej polityki klasowej ma być kryminalizowane.

Nawet każde pozytywne odniesienie do Marksa, Engelsa, Lenina, Trockiego czy Luksemburg jest uznawane za atak na konstytucję. Ponadto rząd federalny formułuje cały katalog rzekomych 'działań przeciwko wolnemu, demokratycznemu porządkowi podstawowemu'. Obejmują one 'żądanie obalenia 'kapitalizmu' i ustanowienia socjalizmu', 'agitację przeciwko rzekomemu 'imperializmowi' i 'militaryzmowi'' oraz 'odrzucenie państw narodowych i Unii Europejskiej'.

Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie poprzestaje przy tym na konkretnych działaniach zmierzających do obalenia kapitalizmu. Nawet takie działania jak 'organizowanie imprez, publikowanie artykułów i udział w wyborach' są niezgodne z konstytucją, jeśli służą propagowaniu idei socjalistycznych.

Wprowadzając tego rodzaju 'Gesinnungsjustiz' rząd federalny kontynuuje antydemokratyczną tradycję, która leżała już u podstaw socjalistycznych ustaw Bismarcka i znalazła swój najostrzejszy wyraz w nazistowskim 'Willensstrafrecht' (prawo karne woli). Aby móc eliminować każdego przeciwnika politycznego, zamykać go w obozach koncentracyjnych i zabijać, coraz bardziej oddzielano odpowiedzialność karną od konkretnych działań.

Stop prawicowemu spiskowi!

Jest to poważne ostrzeżenie, jeśli klasa rządząca w Niemczech powróci do tych antydemokratycznych i faszystowskich tradycji. Wszędzie bowiem rosną tendencje prawicowe i skrajnie prawicowe, ponieważ celowe zakażenie, socjalna nierówność i wojna są nie do pogodzenia z prawami demokratycznymi. Próba zamachu stanu podjęta przez Trumpa 6 stycznia, przygotowania Bolsonaro do zamachu stanu i spisek wojskowy w Hiszpanii to złowieszcze wydarzenia w tym kierunku.

W Niemczech, kraju, w którym na rzecz kapitału popełniono największe zbrodnie w historii ludzkości, tendencje te są szczególnie zaawansowane. Raport w sprawie ochrony konstytucji i pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych są produktami skrajnie prawicowego spisku w aparacie państwowym, mającego na celu zastraszenie opinii publicznej i kryminalizację każdego sprzeciwu wobec kapitalizmu, nacjonalizmu, imperializmu i militaryzmu oraz wobec AfD(Alternatywa dla Niemiec, skjranie prawicowa partia) (jako 'lewicowego ekstremisty' i 'antykonstytucyjnego'.

Od dawna wiadomo, że raport z 2017 roku w sprawie ochrony konstytucji został napisany przez ówczesnego szefa władz Hansa-Georga Maaßena w ścisłym porozumieniu z prawicowymi ekstremistami z AfD. Kiedy Maaßen został usunięty z powodu zbyt jawnie radykalnych prawicowych wypowiedzi, jego wieloletni zastępca Thomas Haldenwang kontynuował ten kurs.

Przez dziesięciolecia władza ta była ściśle powiązana ze sceną neonazistowską, którą kontroluje i finansuje poprzez rozległą sieć informatorów. W samym środowisku NSU (Narodowosocjalistyczne Podziemie, neonazistowska grupa terrorystyczna), władze bezpieczeństwa zainstalowały ponad 40 takich pracowników. Podczas gdy grupy lewicowe są obserwowane i zniesławiane za swoje poglądy, władze trzymają swoją ochronną dłoń nad niezliczonymi siatkami prawicowych terrorystów ekstremistycznych w wojsku i policji, które gromadzą broń i sporządzają listy ofiar przeciwników politycznych. Nawet po atakach terrorystycznych w Halle i Hanau oraz zabójstwie Waltera Lübcke, przywódcy tych sieci pozostają na wolności, a ich struktury są nienaruszone.

Brońcie SGP!

SGP znalazła się na celowniku Urzędu Ochrony Konstytucji, ponieważ sprzeciwia się rosnącemu militaryzmowi i silnemu przesunięciu na prawo, wyrażając szeroki sprzeciw społeczeństwa. Zdemaskowała ona prawicowy spisek w aparacie państwowym i walczy o program socjalistyczny w klasie robotniczej.

Atak na SGP jest jednak wymierzony w każdy postępowy ruch. Jeśli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dopnie swego, stworzy to niebezpieczny precedens. Może być wykorzystany do rozprawienia się z każdym, kto walczy z nierównością społeczną, niszczeniem środowiska, represjami państwowymi, rozbudową wojska i innymi bolączkami społeczeństwa kapitalistycznego. Zgodnie z logiką pisma prześladowani mogą być strajkujący robotnicy, księgarze sprzedający literaturę marksistowską, krytyczni artyści, dziennikarze i intelektualiści.

Już teraz argumentacja wypracowana w dokumencie przeciwko SGP jest wykorzystywana przeciwko innym grupom lewicowym. Na przykład w odpowiedzi na małe pytanie grupy parlamentarnej Lewicy rząd federalny uzasadnił inwigilację przez służby specjalne lewicowego dziennika 'junge Welt' w maju tego roku, mówiąc między innymi, że powoływał się on na Marksa i Engelsa oraz zakładał istnienie klas. Od tego czasu pod obserwacją znalazły się również liczne zespoły lewicowe, organizacje antyfaszystowskie oraz zajmująca się krytyką klimatu grupa 'Ende Gelände', które zostały wymienione w raporcie w sprawie ochrony konstytucji.

Ta forma sprawiedliwości, która potępia postawy polityczne, musi zostać natychmiast powstrzymana! Dlatego po raz kolejny wzywamy wszystkich, którzy chcą bronić praw demokratycznych i przeciwdziałać prawicowemu zagrożeniu, aby zaprotestowali przeciwko atakowi Urzędu Ochrony Konstytucji i bronili SGP. Podpisz petycję SGP na stronie change.org i publikuj swoje wypowiedzi, zdjęcia i filmy w mediach społecznościowych pod hashtagiem #defendSGP. Należy natychmiast zaprzestać obserwacji SGP i wszystkich innych ugrupowań lewicowych przez Urząd Ochrony Konstytucji i zlikwidować tę prawicową wylęgarnie antydemokratycznych spisków.

Loading