Polski
Perspektywa

Stop politycznemu wrabianiu ukraińskiego socjalisty Bogdana Syrotiuka!

25 kwietnia 2024 r. Bogdan Syrotiuk, 25-letni przywódca Młodej Gwardii Bolszewików-Leninistów (YGBL), socjalistyczno-trockistowskiej organizacji działającej na Ukrainie, w Rosji i w całym byłym ZSRR, został aresztowany przez osławioną państwową służbę bezpieczeństwa skrajnie prawicowego reżimu Zełenskiego, SBU. Bogdan jest przetrzymywany w okropnych warunkach w więzieniu o zaostrzonym rygorze w mieście Mikołajów na południu Ukrainy.

Międzynarodowy Komitet Czwartej Międzynarodówki (ICFI), światowy ruch trockistowski, z którym YGBL jest politycznie powiązana, w końcu uzyskał rzeczywiste dokumenty, w których SBU przedstawia swoje zarzuty przeciwko Bogdanowi Syrotiukowi. Dokumenty te, które stanowią podstawę jego zatrzymania, jasno pokazują, że Bogdan jest ofiarą potwornego wrabiania przez państwo. Zarzuty wymyślone przez SBU są prymitywną kombinacją kłamstw, oczywistych fałszerstw i politycznych absurdów.

Bogdan Syrotiuk, kwiecień 2023 r.

Co więcej, dokumenty przedłożone przez SBU są skierowane nie tylko przeciwko Bogdanowi. Są one niczym innym jak wypowiedzeniem wojny całej lewicowej i socjalistycznej opozycji wobec reżimu Zełenskiego, a w szczególności Międzynarodowemu Komitetowi Czwartej Międzynarodówki i jego organowi publicznemu, World Socialist Web Site.

Głównym zarzutem postawionym Bogdanowi Syrotiukowi jest to, że jest on winny zdrady stanu. Podstawą tego zarzutu jest to, że Bogdan przez ostatnie dwa lata był „zaangażowany w przygotowywanie publikacji zleconych przez przedstawicieli rosyjskiej agencji propagandowo-informacyjnej, World Socialist Web Site” [podkreślenie dodane].

World Socialist Web Site została potępiona jako instrument „aktywnej wojny informacyjnej przeciwko Ukrainie” prowadzonej przez Rosję, która

wykorzystuje tak zwanych „lewicowych” propagandystów i ich platformy informacyjne (strony internetowe, media i platformy społecznościowe) do dyskredytowania wsparcia Ukrainy przez partnerów międzynarodowych, usprawiedliwiania agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, oskarżania krajów zachodnich o stworzenie warunków, w których Rosja została zmuszona do rozpoczęcia tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, podżegania do wojny na Ukrainie poprzez dostarczanie jej broni itp. W rezultacie są one wykorzystywane przez Rosję do systematycznego przekazywania prokremlowskich narracji ludności Ukrainy i krajów sojuszniczych Ukrainy. [...]

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę, World Socialist Web Site „WSWS” regularnie publikuje artykuły w różnych językach, mające na celu zdyskredytowanie Ukrainy i przedstawicieli rządów na całym świecie za pomoc Ukrainie w walce z agresorem.

Sprzeciw ICFI wobec wojny USA-NATO na Ukrainie jest zasadniczym elementem jego programu politycznego, głęboko zakorzenionym w socjalistycznych i internacjonalistycznych zasadach ruchu trockistowskiego. Próba ukraińskiego reżimu przedstawienia tego sprzeciwu jako instrumentu putinowskiej sieci propagandowej jest równie podstępna, co politycznie absurdalna. Nieprzejednana opozycja Międzynarodowego Komitetu IV Międzynarodówki wobec reżimu Putina — która pojawiła się w konsekwencji ostatecznej zdrady socjalizmu przez stalinowską biurokrację i przywrócenia kapitalizmu w byłym ZSRR — jest fundamentalnym faktem politycznym, który jest uzasadniony nie tylko w tekstach pisanych liczonych w setkach, ale także w wyczerpująco udokumentowanej działalności ruchu trockistowskiego na przestrzeni dziesięcioleci.

Zgodnie ze swoim faszystowskim charakterem, ukraiński reżim działa w oparciu o dobrze znaną zasadę Hitlera i jego ministra propagandy, Josepha Goebbelsa: „Im większe kłamstwo, tym łatwiej w nie uwierzyć”.

W tym konkretnym przypadku reżim Zełenskiego wydaje się wierzyć, że skala kłamstw SBU jest tak duża, że po prostu przytłoczy myślącą opinię publiczną. Oczekuje więc, że opinia publiczna zaakceptuje fakt, że reżim Putina kieruje pracą WSWS, którą akt oskarżenia SBU opisuje jako

internetową publikację światowego ruchu trockistowskiego, Międzynarodowego Komitetu Czwartej Międzynarodówki i jego stowarzyszonych sekcji w Partiach Równości Socjalistycznej na całym świecie, która obejmuje główne problemy społeczno-polityczne na całym świecie z pozycji rewolucyjnej opozycji wobec kapitalistycznego systemu rynkowego, w celu ustanowienia światowego socjalizmu w drodze rewolucji socjalistycznej.

W żadnym momencie SBU nie próbuje wyjaśnić sprzeczności, która niszczy sprawę przeciwko Bogdanowi, tj. że zasady polityczne, które podtrzymuje jako socjalistyczny i internacjonalistyczny przeciwnik wojen prowadzonych przez kapitalistyczną klasę rządzącą, są nie do pogodzenia z polityką reżimu Putina, w tym z jego inwazją na Ukrainę.

Próbuje uniknąć sprzeczności, po prostu kłamiąc. Akt oskarżenia twierdzi, że działalność Bogdana, „działającego na polecenie przedstawiciela World Socialist Web Site”, polegała na „wspieraniu i usprawiedliwianiu prowadzenia rosyjskiej wojny agresywnej na terytorium Ukrainy [...]”.

Każde słowo jest kłamstwem. Sprzeciw ICFI, jej organizacji stowarzyszonych i WSWS wobec rosyjskiej inwazji, zgodnie z jej wrogością wobec reżimu Putina, jest faktem politycznym, który jest udokumentowany w setkach artykułów, które zostały opublikowane od pierwszego dnia inwazji.

Ludzie gromadzą się wśród zniszczeń spowodowanych ostrzałem centrum handlowego w Kijowie na Ukrainie, poniedziałek, 21 marca 2022 r. [AP Photo/Rodrigo Abd]

24 lutego 2022 r. , w dniu rosyjskiej inwazji, ICFI opublikowało na WSWS oświadczenie zatytułowane: „Sprzeciw wobec inwazji rządu Putina na Ukrainę i podżegania wojennego USA-NATO! Za jednością rosyjskich i ukraińskich robotników!” [25 lutego w języku polskim]. Zaczynało się ono:

Komitet Międzynarodowy Czwartej Międzynarodówki (ICFI) oraz World Socialist Web Site potępiają rosyjską interwencję wojskową na Ukrainie. Pomimo prowokacji i gróźb ze strony USA i NATO, inwazja Rosji na Ukrainę musi spotkać się ze sprzeciwem socjalistów i świadomych swej klasy robotników. Katastrofy, którą zapoczątkował rozpad Związku Radzieckiego w 1991 r., nie da się odwrócić w oparciu o rosyjski nacjonalizm, na wskroś reakcyjną ideologię, która służy interesom kapitalistycznej klasy rządzącej reprezentowanej przez Władimira Putina.

Nie jest potrzebny powrót do carskiej polityki zagranicznej sprzed 1917 r., ale raczej odrodzenie w Rosji i na całym świecie internacjonalizmu socjalistycznego, który zainspirował rewolucję październikową 1917 r. i doprowadził do powstania Związku Radzieckiego jako państwa robotniczego. Inwazja na Ukrainę, niezależnie od uzasadnień podawanych przez reżim Putina, posłuży jedynie do podzielenia rosyjskiej i ukraińskiej klasy robotniczej, a ponadto będzie służyć interesom imperializmu amerykańskiego i europejskiego.

W dwóch głównych oświadczeniach, które złożył w ciągu ostatniego tygodnia, Putin uzasadnił swoje działania, wyliczając prowokacje i zbrodnie Stanów Zjednoczonych. Nie ulega wątpliwości, że w jego potępieniu hipokryzji Waszyngtonu jest wiele prawdy. Jednak ideologia antykomunistyczna i ksenofobiczna, na którą się powołuje, oraz interesy, których rzekomo broni, są na wskroś reakcyjne i nie są w stanie przemówić do szerokich mas klasy robotniczej w Rosji, a tym bardziej na Ukrainie i na całym świecie. Znaczną część klasy robotniczej w Rosji i na Ukrainie odstraszy cynizm, z jakim Putin gloryfikuje heroiczną walkę Związku Radzieckiego z nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej, jednocześnie potępiając rewolucję październikową i istnienie ZSRR jako państwa wielonarodowego.

ICFI podkreślało, że socjalistyczny sprzeciw wobec imperializmu jest nie do pogodzenia z jakąkolwiek formą szowinizmu narodowego i dlatego odrzuciło wszystkie uzasadnienia inwazji podane przez reżim Putina i jego apologetów. Powoływanie się przez nich na „obronę narodową” nie mogło być zaakceptowane przez socjalistów. Pokonanie imperializmu i jego obalenie było możliwe tylko poprzez rewolucyjną walkę międzynarodowej klasy robotniczej. Oświadczenie ICFI cytowało słowa Trockiego: „Nie wiązać się z państwem narodowym w czasie wojny, nie podążać za logiką wojny, lecz kierować się zasadami walki klasowej — to może zrobić tylko partia, która już w czasie pokoju bezkompromisowo wypowiedziała wojnę państwu narodowemu”.

Bogdan Syrotiuk

ICFI wezwało „do natychmiastowego zakończenia wojny” i wyjaśniło: „Odrzucając inwazję na Ukrainę, potępiamy politykę imperializmu USA i NATO, których roszczenia do obrony demokracji i praw człowieka są przesiąknięte krwią i hipokryzją. ”.

Ta deklaracja polityczna opracowała zasady i politykę, które kierowały pracą ICFI i WSWS od początku wojny.

26 lutego 2022 r. Międzynarodowy Komitet zorganizował międzynarodowe webinarium, podczas którego zdecydowanie opowiedział się przeciwko wojnie. Wśród prelegentów, oprócz mnie, byli Nick Beams, wieloletni lider australijskiej sekcji Międzynarodowego Komitetu, Johannes Stern, lider ICFI w Niemczech, Thomas Scripps, czołowy członek sekcji ICFI w Wielkiej Brytanii, Joseph Kishore, krajowy sekretarz Socialist Equality Party w Stanach Zjednoczonych oraz Evan Blake, inny czołowy członek SEP (USA).

ICFI nigdy nie zrezygnowało z pryncypialnego sprzeciwu wobec polityki NATO i Rosji, który wysunęło w pierwszych dniach wojny.

Relacje między ICFI a towarzyszami z YGBL zbiegły się niemal dokładnie z wybuchem wojny. Zostali oni przyciągnięci do ICFI właśnie z powodu jej sprzeciwu zarówno wobec wojny, jak i narodowego szowinizmu rosyjskiego i ukraińskiego reżimu.

Akt oskarżenia SBU zarzuca, że World Socialist Web Site powierzyła Bogdanowi „zadanie przygotowywania, pisania, redagowania i publikowania [...] zarówno na stronie internetowej WSWS, jak i w innych mediach o orientacji komunistycznej, artykułów, publikacji, komentarzy itp. mających na celu rozpowszechnianie prorosyjskich narracji związanych ze zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r., na co [Bogdan Syrotiuk] wyraził dobrowolną zgodę”.

Na poparcie tego twierdzenia SBU powołuje się na oświadczenie YGBL zatytułowane „Za organizacją międzynarodowego ruchu robotników i młodzieży przeciwko wojnie!”. Twierdzi, że dokument ten, zamieszczony na World Socialist Web Site 12 października 2022 r., zawiera „fragmenty, oświadczenia, zdania i frazy [...] które zawierają uzasadnienie zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej, która rozpoczęła się w 2014 r.[...]”.

Rzeczywisty dokument wyraźnie obnaża to kłamstwo. W deklaracji YGBL nie ma ani jednego zdania, które wskazywałoby na poparcie dla inwazji na Ukrainę. SBU cytuje dokument wybiórczo, włączając fragmenty tylko z ponumerowanych paragrafów 4, 7, 8, 10 i 13. Paragrafy od 4 do 8 — SBU przerywa ciągłość analizy YGBL, pomijając paragrafy 5 i 6 — zawierają zwięzłe marksistowskie wyjaśnienie obiektywnego kryzysu kapitalistycznego i celów politycznych, które legły u podstaw wywołania wojny przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników z NATO. Stwierdzają oni:

4. Nowy porządek świata, który chcą ustanowić Stany Zjednoczone, wygląda tak: Rosja i Chiny mają zostać podporządkowane imperializmowi i podzielone, jeśli będzie to konieczne do utrzymania bezpośredniej kontroli nad ich zasobami naturalnymi, przemysłowo-technologicznymi i ludzkimi.

5. Europejskie potęgi imperialistyczne wspierają Stany Zjednoczone w walce o własne miejsce w nowym podziale świata. W tym samym czasie europejski imperializm, będąc zmuszony przez Stany Zjednoczone do wydawania racji żywnościowych, widzi wyjście ze swojej gospodarczej i geopolitycznej sytuacji tylko w ponownym podziale świata, w którym może odzyskać swoją dawną wielkość.

6. Japonia, Korea Południowa i Australia wspierają USA tylko w takim stopniu, w jakim odpowiada to ich interesom w walce z Chinami w regionie Pacyfiku. Kraje te będą wspierać USA tak długo, jak długo pozwoli im to konkurować z Chinami. Proces podziału stref wpływów ożywi sprzeczności między kapitalistycznymi potęgami Pacyfiku, które znajdują się w takim samym stanie zawieszenia jak Europa.

7. Kryzys z 2008 roku ożywił walki klasowe na całym świecie. Arabska wiosna z początku 2010 roku jest żywym dowodem tego ożywienia. Zmusiła ona amerykański i europejski imperializm do podjęcia bardziej zdecydowanych kroków. W 2014 r. wsparły one pucz na Ukrainie. Dzięki temu zamachowi stanu USA były w stanie stworzyć wszystkie warunki do zbudowania przyczółka w przyszłej wojnie z Rosją.

8. Pandemia Covid-19, która wybuchła w 2020 r., zaostrzyła sprzeczności kapitalizmu i była bodźcem do szybszej ekspansji imperializmu amerykańskiego w ramach przygotowań do wojny z Rosją i Chinami. Stany Zjednoczone wkroczyły na bardziej prowokacyjną ścieżkę porzucenia polityki „jednych Chin” i zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, czego wyrazem był szczyt NATO w sierpniu 2021 r., który poparł „platformę krymską” Zełenskiego.

Co istotne, SBU pomija paragraf 9 deklaracji YGBL, który zawiera ostre oskarżenie reżimu Putina. Ustęp ten brzmi następująco:

Reakcyjny reżim Władimira Putina wyłonił się ze zdradzieckiego rozwiązania Związku Radzieckiego przez stalinowską biurokrację i restauracji kapitalizmu. Polityka Putina, w ostatecznym rozrachunku, ma na celu ochronę bogactwa postsowieckiej oligarchii przed presją zachodniego imperializmu z góry, a nawet bardziej krytycznie, przed ruchem rosyjskiej klasy robotniczej z dołu.

The SBU does cite paragraph 10, which continues the critique of the Putin regime, stating:

SBU cytuje paragraf 10, który kontynuuje krytykę reżimu Putina, stwierdzając:

W tym kontekście geopolitycznym i społecznym, awanturnicza inwazja Putina na Ukrainę 24 lutego była odpowiedzią rosyjskiej oligarchii na nieustanną ekspansję NATO na wschód. Głównym celem reżimu Putina było osiągnięcie poprzez presję „operacji specjalnej” nowej rundy rozmów z USA-NATO, ponieważ ostatnia runda zakończyła się przekroczeniem „czerwonych linii” ze strony USA-NATO, co spowodowało inwazję Putina [podkreślenie dodane].

Charakterystyka inwazji Putina jako „awanturniczej” nie jest w żaden sposób zgodna z tym, co SBU twierdzi, że jest „prorosyjską narracją”. Najwyraźniej zdając sobie sprawę z kruchości próby przedstawienia oświadczenia YGBL jako proputinowskiej propagandy, SBU zrezygnowała z dalszych cytatów z dokumentu, pomijając rozwinięcie przez YGBL potępienia polityki Putina w paragrafach 11 i 12, które stwierdzają:

11. Pragnienie rosyjskiej burżuazji „równego partnerstwa” z Zachodem było jednym z najbardziej utopijnych złudzeń. To złudzenie, historycznie wywodzące się ze stalinowskiej polityki „Frontów Ludowych”, a następnie „pokojowego współistnienia”, rozwinęło się wśród raczkującej klasy rosyjskich kapitalistów w latach 90-tych.

12. Reżim Putina nie pozbył się tego utopijnego złudzenia. Cała jego polityka polegała na manewrowaniu i szukaniu kompromisu z Zachodem, z którym rosyjska oligarchia chciała być „na równej stopie”. Tyle że zachodni imperializm, ze swoimi ambicjami podboju Rosji, nie przejmował się tymi pojednawczymi tonami reżimu Putina.

SBU nie zdecydowała się również zacytować paragrafu 17 oświadczenia YGBL, w którym stwierdza się:

Przebieg wojny po inwazji Putina na Ukrainę coraz bardziej podkreśla reakcyjny charakter tej inwazji. Twierdząc, że walczy o niezależność narodu rosyjskiego przed zagrożeniem ze strony zachodniego imperializmu, Putin w rzeczywistości broni jedynie niezależności rosyjskiej oligarchii, która wykorzystuje rosyjską klasę robotniczą i bogactwa surowcowe kraju.

Paragraf 18, który również nie został zacytowany, dalej podważa oskarżenie przez SBU Bogdana, YGBL i WSWS jako instrumentów rosyjskiej propagandy. W paragrafie tym stwierdza się, że

reżim Putina nie ma wyjścia z obecnego kryzysu rosyjskiego społeczeństwa. Nie będzie miał takiego wyjścia w przyszłości. Wszystkie wojskowe i polityczne działania reżimu Putina przyczynią się jedynie do eskalacji zachodniego imperializmu i pogorszenia warunków dla rosyjskiej, ukraińskiej i międzynarodowej klasy robotniczej.

SBU nie zacytowało również paragrafów 19 i 20, które ostrzegały przed katastrofą, do której może doprowadzić wojna.

19. Perspektywy obecnej wojny, jeśli rozpatrywać je w ramach systemu kapitalistycznego, są bardzo ponure. Po pierwsze, wojna ta przybierze charakter długoterminowy i nie będzie toczyć się wyłącznie między Ukrainą a Rosją. Jest to pierwszy krok do zaognienia sytuacji na świecie do tego stopnia, że groźba III wojny światowej jest po prostu nieunikniona. W przyszłej wojnie wezmą udział wszystkie kraje świata.

20. Po drugie, o charakterze wojny zadecyduje polityka klas rządzących, które obecnie stoją na jawnie antyludzkim stanowisku. Klasy rządzące lekkomyślnie zmierzają w kierunku użycia broni nuklearnej w konflikcie, tworząc w ten sposób realną możliwość nuklearnego Armagedonu. Widmo zniszczenia planety wynika z szalonej polityki imperialistycznych i kapitalistycznych rządów. Lekkomyślność rządzącej kapitalistycznej elity zmusza młodych ludzi do zastanowienia się, czy w ogóle będzie im dana jakakolwiek przyszłość.

SBU powołuje się na ten dokument jako dowód zdradzieckiej działalności Bogdana Syrotiuka. Jednak tekst tego dokumentu jednoznacznie obala zarzut, że Bogdan i YGBL promują proputinowską narrację.

Co więcej, i co najbardziej decydujące, ukraiński reżim nie przedstawia nawet skrawka dowodu na poparcie swojego absurdalnego i kłamliwego twierdzenia, że World Socialist Web Site jest „rosyjską agencją propagandową i informacyjną”. Tym plugawym oszczerstwem reżim Zełenskiego zdradza — niezależnie od trwającej wojny z Rosją — utrzymujący się wpływ wściekłej nienawiści stalinizmu do trockizmu. Podobnie jak w Rosji, przekazanie władzy na Ukrainie od stalinowskich biurokratów do kapitalistycznych oligarchów nie wymagało żadnych zmian w metodologii policji politycznej. Te same techniki fabrykacji i oszczerstw, wykorzystywane przez stalinowski reżim przeciwko trockistom w erze procesów moskiewskich i terroru lat 1936-39, nadal działają w Kijowie.

Bogdan Syrotiuk został oskarżony o zdradę stanu i grozi mu dożywotnie więzienie, co jest równoznaczne z wyrokiem śmierci. Ale zarzuty przeciwko Bogdanowi opierają się w całości na artykułach i przemówieniach, które opublikował na World Socialist Web Site, w których zadeklarował swój sprzeciw, jako socjalistyczny internacjonalista, wobec kapitalistycznych reżimów Zełenskiego i Putina oraz trwającej wojny, która kosztowała życie setek tysięcy Ukraińców i Rosjan.

Dym unosi się z budynków w Bachmucie na Ukrainie, miejscu ciężkich walk między wojskami ukraińskimi i rosyjskimi w środę, 26 kwietnia 2023 r. [AP Photo/Libkos]

SBU oskarża Bogdana o propagowanie w swoich przemówieniach i pismach zamieszczonych na World Socialist Web Site „które są dostępne dla każdego na świecie, w tym obywateli Ukrainy” informacji, które demaskują reakcyjny charakter ukraińskiego reżimu i wojny.

SBU oświadcza, że „przestępcze działania Bogdana zostały powstrzymane tylko dzięki interwencji organów ścigania”. Cóż za druzgocąca demaskacja twierdzeń, że wojna proxy USA-NATO toczy się w obronie demokracji na Ukrainie.

Rzeczywistość jest taka, że Ukraina jest skrajnie prawicową dyktaturą, która stosuje metody policyjne, aby powstrzymać wyrażanie powszechnego sprzeciwu wobec polityki, która przyniosła ludziom niezliczone cierpienia i śmierć.

Aresztowanie Bogdana Syrotiuka nastąpiło dokładnie w momencie narastającego powszechnego sprzeciwu wobec reżimu Zełenskiego. 18 maja wchodzi w życie nowa i bardzo niepopularna ustawa mobilizacyjna, która znacznie rozszerzy zasięg rekrutacji ukraińskich wojskowych. Nawet New York Times wyraził wątpliwości co do zdolności Zełenskiego do „znalezienia nowych żołnierzy, którzy odciążą zmęczone, często zdemoralizowane siły”.

W artykule opublikowanym na World Socialist Web Site 30 kwietnia, Maksym Goldarb, ukraiński socjalista, który był prześladowany przez reżim Zełenskiego, poinformował: „Coraz więcej ukraińskich mężczyzn desperacko próbuje uciec z kraju, nie chcąc umierać za czyjeś samolubne cele”.

Dodał:

To nie bogata mniejszość, ale biedna większość — bezrobotni, robotnicy, chłopi, nauczyciele, lekarze, pracownicy biurowi — zostaną wysłani do krwawej maszynki do mięsa. Teraz, wraz z przyjęciem nowego prawa, liczba ludzi pozbawionych podstawowych praw człowieka, którzy zostaną schwytani i upolowani jak zwierzęta i wysłani na front, wzrośnie wielokrotnie.

Zyski tych, którzy czerpią korzyści z tej wojny, również wzrosną wielokrotnie. [...] Te ogromne zyski zostaną podzielone między kompleks wojskowo-przemysłowy, jego lobbystów w amerykańskim i europejskim establishmencie oraz ukraińskich oligarchów.

Życie Bogdana Syrotiuka jest w niebezpieczeństwie. W warunkach terroru panującego na Ukrainie jest on pozbawiony wszelkich środków obrony. Wysiłki zmierzające do uzyskania kompetentnej reprezentacji prawnej zostały zniweczone przez rządowe groźby wobec obrońców. Co najmniej pięciu adwokatów odmówiło reprezentowania Bogdana, ponieważ naraziłoby ich to na poważne fizyczne niebezpieczeństwo.

Bogdan Syrotiuk na wiecu 9 maja na cześć radzieckiego zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej.

Znaczenie walki w obronie Bogdana i zapewnienia mu wolności wykracza poza Ukrainę. Jego uwięzienie jest kolejnym przykładem rosnącego międzynarodowego ataku na prawa demokratyczne, w miarę jak imperializm eskaluje swoje operacje wojskowe na całym świecie. Polityczny spisek mający na celu zniszczenie Juliana Assange'a uruchomił proces, który jest powielany na całym świecie.

Ci, którzy sprzeciwiają się i ujawniają zbrodnie imperialistycznych reżimów, są celem prześladowań ze strony państwa. Atak na podstawowe prawa demokratyczne — przede wszystkim wolność myśli i słowa — jest zawsze uzasadniany na podstawie kłamstw.

Przeciwnicy ludobójczej wojny Izraela przeciwko Gazańczykom są denuncjowani jako antysemici, nawet jeśli protestujący są Żydami. Ta sama kłamliwa metoda działa w przypadku denuncjacji Bogdana Syrotiuka jako agenta Rosji za sprzeciwianie się wojnie proxy na Ukrainie.

Prawdziwym powodem aresztowania i prześladowania Bogdana Syrotiuka jest to, że walczy on o jedność ukraińskiej, rosyjskiej i międzynarodowej klasy robotniczej przeciwko rządzącym kapitalistycznym elitom wszystkich krajów. Jak tak elokwentnie wyjaśnił towarzysz Andriej Ricki z rosyjskiego oddziału Młodej Gwardii Bolszewików Leninistów w przemówieniu wygłoszonym podczas obchodów Dnia Pierwszego Maja 2024 r. zorganizowanych przez Komitet Międzynarodowy:

Jedynym „przestępstwem” popełnionym przez Bogdana było jego przekonanie, że Ukraina może stać się prawdziwie wolna tylko poprzez niezależną walkę ukraińskiej klasy robotniczej, działającej wspólnie z międzynarodową klasą robotniczą przeciwko imperializmowi i wojnie. Zajmował pryncypialne stanowisko polityczne oparte na marksistowskim rozumieniu wojny, przeciwstawiając się fanatycznemu kultowi ukraińskiego nacjonalizmu, a także reakcyjnemu rosyjskiemu nacjonalizmowi reżimu Putina. Podobnie jak cały nasz ruch, walczył o zjednoczenie robotników w Rosji i na Ukrainie z robotnikami w krajach imperialistycznych, aby położyć kres bratobójczej wojnie, która pochłonęła życie co najmniej pół miliona Ukraińców i dziesiątek tysięcy Rosjan.

Swoje uwagi zakończył deklaracją fundamentalnej perspektywy, która leży u podstaw pracy Czwartej Międzynarodówki:

Żaden burżuazyjny reżim nie jest w stanie rozwiązać kryzysu inaczej niż poprzez wojnę i zniszczenie, ponieważ każdy inny sposób byłby sprzeczny z jego podstawowymi kapitalistycznymi interesami. Sprzeczności kapitalizmu nie mogą być rozwiązane w ramach granic państwowych i w oparciu o obronę własności prywatnej. Tylko międzynarodowa klasa robotnicza uzbrojona w program światowej rewolucji socjalistycznej będzie w stanie położyć kres wojnom i rozwiązać fundamentalny kryzys. Aby to zrobić, musi jednak walczyć o jedność ze swoimi braćmi i siostrami na całym świecie.

Międzynarodowy Komitet Czwartej Międzynarodówki wzywa do globalnej kampanii domagającej się natychmiastowego uwolnienia Bogdana Syrotiuka z więzienia. Walka o wolność Bogdana musi być podjęta przez robotników, studentów i wszystkich tych, którzy są zaangażowani w obronę praw demokratycznych i sprzeciwiają się eskalacji imperialistycznych wojen, które, jeśli nie zostaną powstrzymane, grożą ludzkości katastrofą nuklearną.

Dołącz do walki o uwolnienie Bogdana. Rozpowszechnij to oświadczenie tak szeroko, jak to możliwe w mediach społecznościowych. Zwróć uwagę kolegów z pracy, studentów i przyjaciół na tę sprawę. Aby podpisać petycję domagającą się uwolnienia Bogdana, przekazać fundusze na kampanię obronną i osobiście zaangażować się w walkę o jego wolność, odwiedź stronę wsws.org/freebogdan.

Loading