Polski
Perspektywa

List otwarty do ukraińskiego rządu: Uwolnić Bogdana Syrotiuka!

W czwartek, 13 czerwca, poniższy list od Socialist Equality Party i Międzynarodowej Redakcji World Socialist Web Site zostanie dostarczony do Oksany Markarowej, ambasador Ukrainy w Waszyngtonie.

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter

Pani Ambasador:

25 kwietnia 2024 r. SBU — państwowa służba bezpieczeństwa ukraińskiego rządu — aresztowała Bogdana Syrotiuka, 25-letniego lidera Młodej Gwardii Bolszewików-Leninistów, trockistowskiej organizacji działającej w Rosji, na Ukrainie i w innych krajach, które wcześniej były częścią Związku Radzieckiego. Przez ostatnie siedem tygodni towarzysz Syrotiuk był przetrzymywany w odosobnieniu w mikołajowskim więzieniu. Uniemożliwiono mu zapewnienie odpowiedniej reprezentacji prawnej, aby mógł przeciwstawić się kłamliwym zarzutom, które zostały przeciwko niemu wysunięte przez rząd, który Pani reprezentuje. Prawnicy w Kijowie i Mykołajowie z doświadczeniem w zwalczaniu politycznie motywowanych oskarżeń i wrabiania przez ukraiński rząd wycofali swoją ofertę reprezentowania Syrotiuka po groźbach odwetu, które doprowadziły ich do obawy o własne bezpieczeństwo.

Zarzuty wobec Bogdana Syrotiuka są pozbawione najmniejszych podstaw faktycznych. Twierdzenie, że dopuścił się on zdrady stanu, opiera się wyłącznie na jego publicznym sprzeciwie wobec wojny ukraińsko-rosyjskiej, który wyraził w artykułach opublikowanych na World Socialist Web Site [wsws.org].

W desperackiej próbie kryminalizacji korzystania przez Syrotiuka z demokratycznego prawa do wolności słowa, SBU twierdzi w swoich dokumentach oskarżenia, że World Socialist Web Site jest „rosyjską agencją propagandową i informacyjną”.

Bogdan Syrotiuk w swoim biurze.

Nie ma ani krzty dowodu na poparcie tego oburzającego zarzutu. Absurdalność tego kłamstwa jest oczywista dla każdego czytelnika World Socialist Web Site, nie mówiąc już o tych, którzy są zaznajomieni z historią i polityką Międzynarodowego Komitetu Czwartej Międzynarodówki (ICFI), który opiera się na socjalistycznych, internacjonalistycznych zasadach bronionych przez ruch trockistowski od jego założenia w 1923 roku.

W setkach artykułów opublikowanych na World Socialist Web Site od wybuchu wojny, ICFI jasno wyraził swój sprzeciw wobec polityki wojskowej zarówno ukraińskiego, jak i rosyjskiego rządu. 24 lutego 2022 r., w dniu rosyjskiej inwazji, WSWS, głos Międzynarodowego Komitetu, oświadczył:

Komitet Międzynarodowy Czwartej Międzynarodówki (ICFI) oraz World Socialist Web Site potępiają rosyjską interwencję wojskową na Ukrainie. Pomimo prowokacji i gróźb ze strony USA i NATO, inwazja Rosji na Ukrainę musi spotkać się ze sprzeciwem socjalistów i świadomych swej klasy robotników. Katastrofy, którą zapoczątkował rozpad Związku Radzieckiego w 1991 r., nie da się odwrócić w oparciu o rosyjski nacjonalizm, na wskroś reakcyjną ideologię, która służy interesom kapitalistycznej klasy rządzącej reprezentowanej przez Władimira Putina.

Policja państwowa Ukrainy bardzo dobrze wie, że nie może uzasadnić swojego oskarżenia o zdradę wobec tego młodego i odważnego socjalisty. Muszą zatem uciekać się do kłamstw stosowanych przez stalinowski reżim Związku Radzieckiego w erze terroru i procesów moskiewskich, kiedy potępiał on swoich trockistowskich przeciwników jako agentów nazistowskich Niemiec. Pomimo rozwiązania Związku Radzieckiego i restauracji kapitalizmu na Ukrainie, metody i duch stalinowskich agencji policyjnych żyją nadal.

Wbrew zarzutowi, że Bogdan Syrotiuk i WSWS są agentami rosyjskiej propagandy, akt oskarżenia SBU przyznaje, że World Socialist Web Site „obejmuje główne problemy społeczno-polityczne na całym świecie z pozycji rewolucyjnej opozycji wobec kapitalistycznego systemu rynkowego, w celu ustanowienia światowego socjalizmu poprzez rewolucję socjalistyczną”.

Ten rzeczowy opis marksistowsko-trockistowskiego programu WSWS — który jest anatemą dla kapitalistycznego reżimu Putina — obnaża oszukańczy charakter uwięzienia i oskarżenia Bogdana Syrotiuka.

Jest prześladowany i grozi mu dożywocie, ponieważ wzywa do jedności ukraińskiej i rosyjskiej klasy robotniczej w opozycji do wojny prowadzonej w interesie oligarchicznych elit kapitalistycznych obu krajów.

Bogdan Syrotiuk w połowie kwietnia 2024 roku.

Pani rząd — który gloryfikuje zjadliwie reakcyjne ideologie i programy, które charakteryzowały burżuazyjne ukraińskie ruchy nacjonalistyczne od czasów Skoropadskiego, Petlury, a co najgorsze, pro-nazistowskiego Stepana Bandery i jego Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów — obawia się odrodzenia socjalistycznych nastrojów wśród ukraińskiej klasy robotniczej, które nieuchronnie przybiorą formę dążenia do jedności z jej klasowymi braćmi i siostrami w Rosji oraz odrzucenia wojny. Dlatego po aresztowaniu Bogdana Syrotiuka wydano dyrektywę państwową z dnia 3 czerwca 2024 r., zakazującą dostępu do Internetu do World Socialist Web Site na całej Ukrainie.

Powszechnie wiadomo, że reżim Zełenskiego, który odwołał wybory i rządzi na podstawie stanu wojennego, zdelegalizował wszystkie lewicowe i socjalistyczne organizacje na Ukrainie. Nawet Departament Stanu USA został zmuszony w raporcie wydanym w maju przez Biuro Demokracji, Praw Człowieka i Pracy do zwrócenia uwagi na brutalnie represyjny charakter pani rządu.

W raporcie jako naruszenia praw człowieka wymieniono w szczególności „wymuszone zaginięcia, tortury i okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie; surowe i zagrażające życiu warunki w więzieniach; arbitralne aresztowania lub zatrzymania; poważne problemy z niezależnością sądownictwa; ograniczenia wolności słowa, w tym dla członków mediów, w tym przemoc lub groźby przemocy wobec dziennikarzy...”.

Bogdan Syrotiuk jest ofiarą bezprawia pani rządu. Jego aresztowanie 25 kwietnia miało miejsce wśród licznych doniesień międzynarodowych mediów o rosnącym sprzeciwie wobec wojny wśród ukraińskich robotników i młodzieży. Jest oczywiste, że oskarżenie Syrotiuka o zdradę stanu ma na celu zastraszenie przeciwników wojny, którą pani rząd prowadzi w interesie kapitalistycznej elity Ukrainy i jej imperialistycznych sojuszników.

Aresztowanie i oskarżenie Bogdana Syrotiuka wzbudziło oburzenie na całym świecie. Postępowe i socjalistyczne organizacje potępiły polityczne wrabianie.

Międzynarodowa kampania na rzecz jego uwolnienia z każdym dniem przybiera na sile. Tysiące ludzi z całego świata — robotnicy, młodzież, artyści i naukowcy — podpisało petycję domagającą się zaprzestania wrabiania i natychmiastowego uwolnienia Bogdana Syrotiuka z więzienia.

Pani Ambasador, prosimy o przekazanie niniejszego listu i naszego żądania uwolnienia Bogdana Syrotiuka do Pani rządu.

Z odpowiednimi uczuciami,

David North

Przewodniczący Socialist Equality Party (Socjalistycznej Partii Równości)

Przewodniczący Międzynarodowej Redakcji World Socialist Web Site

Loading