Polski

Ukraiński rząd zakazuje World Socialist Web Site

Prezydent Joe Biden spotyka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Gabinecie Owalnym Białego Domu, czwartek, 21 września 2023 r., w Waszyngtonie. [AP Photo/Evan Vucci]

W poniedziałek, 3 czerwca, ukraiński rząd zdelegalizował World Socialist Web Site w całym kraju, wydając nakaz wszystkim dostawcom usług internetowych zablokowania dostępu do WSWS na czas nieokreślony.

Nakaz został wydany przez ukraińską Państwową Służbę Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji (Derżawna służba specialnoho zw’jazku ta zachistu informacij Ukraijny — Derżspecw’jazku), skrzydło aparatu wojskowo-wywiadowczego kraju. Nakazuje ona „dostawcom sieci i/lub usług komunikacji elektronicznej wdrożenie ograniczenia dostępu (zablokowanie dostępu) na własnych rekurencyjnych serwerach DNS do nazwy domeny (jak również jej subdomen) wsws.org”.

Nakaz nie ma daty końcowej i będzie obowiązywał „do zakończenia lub zniesienia stanu wojennego na Ukrainie”. Derżspecw’jazku twierdzi, że zakaz jest uzasadniony ogłoszeniem przez prezydenta Władimira Zełenskiego 24 lutego 2022 r. stanu wojennego, który zawiesił prawa demokratyczne w całym kraju.

Nakaz zakazujący dostępu do World Socialist Web Site demaskuje jako kłamstwa wszelkie twierdzenia, że wojna na Ukrainie pod przywództwem USA toczy się w imię „demokracji”. Wczoraj prezydent USA Joe Biden przemawiał na uroczystości upamiętniającej D-Day w Normandii i przedstawił wojnę jako „walkę między dyktaturą a wolnością”. W rzeczywistości Ukraina jest dyktaturą, w której rząd jest politycznie zależny od faszystów, którzy ubóstwiają Holokaust. Rząd brutalnie prześladuje przeciwników wojny i rażąco tłumi wolność słowa.

Decyzja o delegalizacji WSWS jest odpowiedzią na falę poparcia na Ukrainie i na arenie międzynarodowej dla Bogdana Syrotiuka, 25-letniego socjalistycznego internacjonalisty, który został aresztowany przez reżim Zełenskiego 25 kwietnia pod sfingowanym zarzutem „zdrady stanu” za pisanie artykułów dla WSWS, które prokuratorzy SBU (ukraińska agencja wywiadu wewnętrznego) podstępnie twierdzą, że są „rosyjską propagandą”.Syrotiuk i organizacja, do której należy, Młoda Gwardia Bolszewików-Leninistów (YGBL), są trockistami i zagorzałymi przeciwnikami zarówno wojny USA-NATO przeciwko Rosji, jak i kapitalistycznego rządu Władimira Putina.

Istnieją przekonujące dowody na to, że decyzja ukraińskiego rządu o zakazie WSWS została podjęta w porozumieniu z administracją Bidena.

Ukraińska Państwowa Służba Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji — instytucja, od której pochodzi nakaz zakazu WSWS — jest długoterminowym partnerem rządu Stanów Zjednoczonych. W lipcu 2022 r. amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Infrastruktury (CISA, część Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego) podpisała umowę z Derżspecw’jazku „w celu wzmocnienia współpracy w zakresie wspólnych priorytetów cyberbezpieczeństwa”, która „rozszerza istniejące relacje CISA z rządem Ukrainy”. Dyrektor CISA Jen Easterly powiedziała, że umowa „pozwoliła nam naprawdę skupić się na tym, jak skutecznie dzielić się informacjami, najlepszymi praktykami, wspólnie ćwiczyć, szkolić się i dowiedzieć się, jak polować na aktywność przeciwników”.

W dokumentach przedstawiających fałszywe zarzuty przeciwko Syrotiukowi, ukraiński rząd odwołuje się do „śledztwa” WSWS przeprowadzonego przez Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD), skrzydło Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. Zgodnie z dokumentami oskarżenia, CPD przeprowadziło „analizę publikacji zamieszczonych w zasobach WSWS.org [...] zgodnie z którą ustalono istotę szkód wyrządzonych przez [Syrotiuka] bezpieczeństwu informacyjnemu Ukrainy”.

Nie ma ani krzty dowodu na poparcie twierdzenia, że Syrotiuk lub WSWS są zwolennikami rosyjskiego rządu. Wręcz przeciwnie, dokumenty oskarżenia opierają się w całości na artykułach Syrotiuka i WSWS potępiających wojnę USA-NATO, ujawniających rolę faszystów w ukraińskim rządzie, ostrzegających przed niebezpieczeństwem eskalacji nuklearnej i wzywających do jedności rosyjskiej i ukraińskiej klasy robotniczej przeciwko obu rządom. Wśród „dowodów” przytaczanych przez ukraińskie władze jako dowód winy Syrotiuka znajduje się znaleziona w jego mieszkaniu literatura autorstwa Włodzimierza Lenina, Lwa Trockiego i przewodniczącego Międzynarodowej Rady Redakcyjnej WSWS Davida Northa.

Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ma również najbliższe powiązania z amerykańskim i brytyjskim imperializmem. Według artykułu Global Risk Insights z października 2022 r., „Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji [...] wyrosło z inicjatyw prowadzonych [...] przez Biuro Inicjatyw Przejściowych Departamentu Stanu (Office of Transition Initiatives — OTI). Inicjatywa OTI na rzecz budowania zaufania na Ukrainie II (Ukraine Confidence Building Initiative II) współpracowała z szeroką koalicją, w tym z siostrzaną organizacją [Centrum Globalnego Zaangażowania Departamentu Stanu USA], USAGM [Amerykańską Agencją Mediów Globalnych — US Agency for Global Media], a także z brytyjskim Biurem Spraw Zagranicznych Wspólnoty Narodów i Rozwoju (Foreign Commonwealth and Development Office). Wysiłek ten pozwolił Ukrainie »uruchomić« swoje działy przeciwdziałania dezinformacji prawie cały rok przed rosyjską inwazją”.

Warto zauważyć, że Centralne Dowództwo Pentagonu opublikowało w tym roku raport odnoszący się do nadchodzących wysiłków amerykańskiej Agencji ds. Mediów Globalnych w celu przeprowadzenia „badań rynkowych i ankiet krajowych” oraz określenia siły „dezinformacji” na Ukrainie i na arenie międzynarodowej. Według Pentagonu „metody badawcze projektów obejmują grupy fokusowe, panele monitorujące media i ankiety krajowe” w celu „zbadania wpływu” nastrojów antywojennych na Ukrainie, które określają jako produkt „dezinformacji”.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od marca do maja 2024 r., czyli w okresie obejmującym aresztowanie Syrotiuka i bezpośrednio poprzedzającym decyzję o delegalizacji WSWS. W tym okresie nastąpił znaczny wzrost sprzeciwu wobec wojny z Rosją na Ukrainie, co, jak obawiają się władze, zbiega się ze wzrostem czytelnictwa WSWS oraz rosnącą świadomością i sprzeciwem wobec ścigania Syrotiuka.

W oświadczeniu wydanym 30 kwietnia [1 maja po polsku] po aresztowaniu Syrotiuka, przewodniczący Międzynarodowej Rady Redakcyjnej WSWS David North wyjaśnił: „Aresztowanie Bogdana jest najnowszym przykładem tego, jak reżim Zełenskiego brutalnie tłumi lewicowe ruchy, których sprzeciw wobec wojny spotyka się z rosnącym oddźwiękiem wśród ukraińskiej klasy robotniczej”.

Wysiłki ukraińskiego rządu mające na celu przedstawienie Syrotiuka i WSWS jako proputinowskich „są politycznym absurdem”, napisał North. „W politycznej solidarności z Międzynarodowym Komitetem Czwartej Międzynarodówki (ICFI), YGBL sprzeciwia się oligarchicznym kapitalistycznym rządom zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji. W licznych artykułach na World Socialist Web Site i w przemówieniach na wydarzeniach ICFI, Bogdan jednoznacznie potępił wojnę i wezwał do jedności ukraińskiej i rosyjskiej klasy robotniczej przeciwko reakcyjnym narodowo-szowinistycznym reżimom w Kijowie i Moskwie. Jego towarzysze w Rosji jednoznacznie odrzucają kapitalistyczny reżim Putina i jego złudną neocarystyczną gloryfikację rosyjskiego nacjonalizmu”.

Kampania na rzecz uwolnienia Syrotiuka przyciągnęła szeroką międzynarodową uwagę, a Międzynarodowy Komitet powołał komitet obrony, który koordynuje globalną kampanię domagającą się jego uwolnienia. Wideo opublikowane na Twitterze/X przez North zostało obejrzane ponad 150 000 razy, a tysiące ludzi z całego świata podpisało petycję domagającą się uwolnienia Syrotiuka. Wybitni artyści, grupy polityczne, dziennikarze i osoby publiczne z całego świata wezwali ukraiński rząd do uwolnienia Syrotiuka i wycofania wszystkich zarzutów przeciwko niemu.

WSWS wzywa wszystkich czytelników do podpisywania i rozpowszechniania petycji domagającej się uwolnienia Syrotiuka (na stronie wsws.org/freebogdan), do kontaktowania się z WSWS i angażowania się w kampanię sprzeciwu wobec rozszerzającego się ataku na wolność słowa, a także do wydawania oświadczeń potępiających oskarżenie i decyzję o zakazie WSWS.

Loading