Polski

Koniec cenzurowania antywojennego filmu na Facebooku!

W sobotę Facebook usunął bez podania przyczyny popularny niemieckojęzyczny antywojenny film przygotowany przez Socjalistyczną Partię Równości (SGP, Sozialistische Gleichheitspartei). Nagranie zatytułowane „Kein Dritter Weltkrieg! Gegen Ukraine-Krieg, Nato-Aggression und deutsche Aufrüstung!“ („Żadnej trzeciej wojny światowej! Przeciw wojnie na Ukrainie, agresji NATO i zbrojeniom Niemiec!“) w ciągu kilku dni wyświetlono ponad 20 tys. razy.

W niedzielę SGP wezwała Facebooka do natychmiastowego zajęcia stanowiska i cofnięcia decyzji o usunięciu filmu. „W ten sposób realizujemy nasz konstytucyjny mandat do wyrażania opinii politycznych“ – oświadczyła partia, ale korporacja nie zareagowała. Usunięcie to można więc postrzegać jedynie jako akt cenzury politycznej wymierzony w niezależną, antywojenną perspektywę SGP. Wzywamy wszystkich czytelników do odrzucenia tej cenzury i wykorzystania wszystkich swoich kanałów w mediach społecznościowych i poza nimi, aby zaprotestować przeciwko niej w jak najbardziej zdecydowany sposób.

W nagraniu wideo przewodniczący SGP Christoph Vandreier i redaktor naczelny niemieckiej WSWS Johannes Stern jednoznacznie potępiają wojnę prowadzoną przez rząd rosyjski. Wyjaśniają też, w jaki sposób sprowokowały ją wojny prowadzone przez USA i ich europejskich sojuszników w ciągu ostatnich 30 lat oraz militarne okrążenie Rosji przez NATO.

Rozmówcy dają jasno do zrozumienia, że na Ukrainie toczy się wojna zastępcza między NATO a Rosją kosztem ludności, która może zakończyć się światową wojną jądrową. Jedynym sposobem na zapobieżenie katastrofie jest zjednoczenie rosyjskich i ukraińskich robotników w ramach międzynarodowego ruchu socjalistycznego przeciwko wojnie i jej korzeniom: kapitalizmowi.

Ta analiza i perspektywa uderzyła w nerw i w krótkim czasie dotarła do dziesiątek tysięcy ludzi. Film otrzymał ponad 150 polubień, został udostępniony 140 razy i skomentowany 120 razy. Wyraża on powszechny sprzeciw wobec podżegania do wojny przez NATO, który jest tłumiony w oficjalnych mediach. Zamiast tego mamy do czynienia z ogłuszającą propagandą wojenną, której celem jest wojna z Rosją, a w ostateczności z Chinami.

W weekend, kiedy nagranie zostało usunięte, prezydent USA Biden ogłosił, że zmiana reżimu w Rosji jest celem amerykańskiej polityki zagranicznej i ogłosił kilkudziesięcioletni stan wojny. Podobne stwierdzenia padły z ust kanclerza Scholza, który w niedzielę bronił potrojenia niemieckiego budżetu wojennego, aby Niemcy znów mogły prowadzić wojnę z Rosją.

Ta obłąkańcza polityka trzeciej wojny światowej jest odrzucana przez zdecydowaną większość społeczeństwa. Dlatego też media przestawiły się na tryb propagandy wojennej i nie dopuszczają nawet najbardziej podstawowych pytań. Cenzura, która ma być teraz wprowadzona, jest rozpaczliwą odpowiedzią na fakt, że ta propaganda coraz mniej się przyjmuje, a masy robotników szukają niezależnej perspektywy przeciwko wojnie.

Środki cenzury stosowane przez rządy we współpracy z gigantami technologicznymi od lat systematycznie się nasilają. Już w 2017 roku Google ogłosiło, że w przyszłości będzie faworyzować „autorytatywne źródła“ w wynikach wyszukiwania. W tym samym czasie strony internetowe o tematyce socjalistycznej i antywojennej, a w szczególności World Socialist Web Site, zostały ocenzurowane i zablokowane w wynikach wyszukiwania.

Facebook zatrudnił ponad 20 tys. osób do swojego zespołu ds. bezpieczeństwa i egzekwowania prawa, którego zadaniem jest monitorowanie postów na platformie i cenzurowanie niewygodnych wpisów. Wielu z tych pracowników ma wykształcenie wywiadowcze lub prawnicze i ściśle współpracuje z rządem USA. W Niemczech ścisła współpraca firm technologicznych z rządem została nawet uregulowana prawnie poprzez ustawę o egzekwowaniu praw w sieci (niem. Netzwerkdurchsetzungsgesetz).

W ubiegłym roku Facebook dwukrotnie próbował ocenzurować Międzynarodowy Komitet Czwartej Międzynarodówki (ICFI), którego SGP jest niemiecką sekcją. W dniu 22 stycznia Facebook zablokował konta prominentnych przedstawicieli ICFI i lokalnych oddziałów partii w USA, a przywrócił jedopiero po masowych protestach w dniu 25 stycznia. Miesiąc później Facebook uniemożliwił użytkownikom udostępnianie artykułu WSWSWashington Post's‚Wuhan lab’ conspiracy theory stands exposed“ („Teoria spiskowa Washington Postdotycząca ‚laboratorium w Wuhan’ została zdemaskowana“). Facebook uzasadnił to tym, że artykuł szerzył dezinformację. W maju koncern został zmuszony do uznania tego stwierdzenia za nieuzasadnionei do wydania artykułu.

Cenzura na Facebooku jest bezpośrednio związana z wysiłkami rządu, by doprowadzić do milczenia SGP i kryminalizacji wszelkiego sprzeciwu wobec wojny. W 2018 roku niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po raz pierwszy uwzględniło SGP w swoim raporcie na temat ochrony konstytucji i zniesławiło ją jako antykonstytucyjną. Po złożeniu przez SGP skargi w tej sprawie, ministerstwo uzasadniło inwigilację partii tym, że sama „walka o demokratyczne, egalitarne i socjalistyczne społeczeństwo“ oraz „agitacja przeciwko rzekomemu ‚imperializmowi’ i ‚militaryzmowi’“ są niezgodne z konstytucją.

W odpowiedzi na ten atak SGP stwierdziła w lipcu 2019 roku, że atak na nią był wymierzony przeciwko wszelkim ruchom postępowym. „Nawiązuje to do najgorszych autorytarnych i faszystowskich tradycji Niemiec. Jeśli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dopnie swego, stworzy to niebezpieczny precedens. Można go wykorzystać do rozprawienia się z każdym, kto walczy z nierównością społeczną, niszczeniem środowiska naturalnego, represjami państwowymi, rozbudową wojska i innymi bolączkami społeczeństwa kapitalistycznego“ – oświadczyła partia. Potwierdziło się to po raz kolejny, gdy Berliński Sąd Administracyjny poparł rząd federalny w orzeczeniu wydanym w pierwszej instancji.

Ocenzurowanie przez Facebooka antywojennego filmu SGP potwierdza te ostrzeżenia. W obliczu rosnących nierówności społecznych, brutalnej polityki „zysk przed życiem“ w obliczu pandemii, a przede wszystkim lekkomyślnego kursu na wojnę światową, każdy, kto sprzeciwia się podżeganiu do wojny i polityce prowadzonej w interesie bogatych, ma zostać stłumiony.

Dlatego niezwykle ważna jest walka z represjami wobec SGP, które ostatecznie wymierzone są we wszelką opozycję wobec oficjalnej polityki wojennej. Cenzurę Facebooka i rządu może powstrzymać jedynie mobilizacja międzynarodowej klasy robotniczej. Dlatego rozpowszechniajcie ten artykuł i protestujcie przeciwko cenzurze na wszystkich kanałach. Użyj hashtagów #defendSGP, #StopCensoringSocialism oraz #SpeakOutAgainstWW3 i rozpowszechniaj film, który został ocenzurowany.

Loading