Tysklands utdanningsminister Karliczek støtter den høyreorienterte ekstremistprofessoren Jörg Baberowski

Konrad Adenauer Stiftelsen (KAS), som er innordnet med Den kristelig-demokratiske union (CDU), det største partiet i den tyske GroKo-regjeringen [den føderale storkoalisjonen, med sosialdemokratene (SPD) og Den kristelig-sosiale union (CSU)], arrangerte den 12. februar et symposium med tittelen «Akademisk frihet: Hevdelsen og realiteten for en kjerneverdi».

På podiet sammen med Anja Karliczek, føderal tysk utdanningsminister, Norbert Lammert, tidligere Bundestagpresident og KAS-styreleder, Bernhard Kempen, president i Forbundet for universitetsprofessorer og -forelesere, satt også den høyreorienterte ekstremistprofessoren Jörg Baberowski. Deres felles opptreden er dokumentert på stiftelsens offisielle KAS-hjemmeside.

Baberowski besørget bare noen dager tidligere en avslørende demonstrasjon på hva han forstår med «ytringsfrihet». Han rev ned valgplakatene til IYSSE-klubben [International Youth and Students for Social Equality] på campus ved Humboldt Universitet (HU) i Berlin, fra ei oppslagstavle og ødela dem. Da han oppdaget at Sven Wurm, IYSSE-talsmann ved HU og representant i studentparlamentet, filmet hans handlinger, langet Baberowski ut mot ham og truet ham med bemerkningen: «Skal jeg slå deg i ansiktet?» Hendelsen ble fanget på video.

Baberowski med favnen full av nedrevne IYSSE-plakater

Ingen på KAS-arrangementet brydde seg om Baberowskis angrep på studentkritikere. I likhet med Sabine Kunst, den sosialdemokratiske administrasjonspresidenten ved Humboldt Universitet, støtter den tyske regjeringen den høyreorienterte ekstremistprofessoren. Karliczek erklærte tidligere sin støtte til Baberowski i en offisiell uttalelse bekjengjort i 2019.

I sin innledende tale hevdet utdanningsminister Karliczek: «De nylige hendelsene og forstyrrelsene av undervisning og vitenskapelig virksomhet ved noen universiteter er varselstegn. Akademikere og universitetsstudenter burde få lov til å være, ja faktisk må kunne være utfordrende og i stand til å vurdere kontroversielle emner offentlig.»

Bernhard Kempen, presidenten for Den tyske forening for universitetsprofessorer og -forelesere, som også er en notorisk forsvarer av Baberowski, gjorde klart i den påfølgende debatten hvilken type «utfordrende» professor Karliczek hadde i tankene.

Den offisielle rapporten fra møtet uttalte: «Hendelsene som involverte kontroversielle forskere som Jörg Baberowski, Berndt Lucke og Herfried Münkler, som førte til protester ved universitetene, ‘representerer en spektral forflytning for bredden av akademisk debatt,’ sa Kempen, og han beskrev denne utviklingen som ‘farlig’».

Kempen talte til fordel for «at universitetene inntar et klart standpunkt». De burde «ikke bli misforstått som en beskyttende sone der enhver selvdefinert gruppe kan bestemme hva som kan, eller ikke kan sies i vitenskapens navn».

De «vitenskapelige» formeningene Kempen mener ikke bør kritiseres av studenter er faktisk høyreekstreme posisjoner som lenge ble ansett som «uakseptable» ved tyske universiteter. Og med god grunn. Etter nazistenes forbrytelser og de to verdenskrigene lansert fra tysk grunn, ble det ansett som uakseptabelt å bagatellisere Hitler og Det tredje riket, og å fremme høyreekstreme og militaristiske posisjoner.

Men denne konsensus endte for lenge siden. Mediene og politikere hyller høyreorienterte ekstremister, militarister og partimedlemmer av Alternative für Deutschland (AfD) som ærbare «akademikere», og fordømmer kritikk av dem som angrep på «den akademiske frihet».

Baberowski, som leder instituttet for østeuropeisk historie ved Humboldt Universitet, er den mest velkjente nazi-apologeten blant tyske historikere, siden Ernst Noltes bortgang. Han uttalte i 2014 til Der Spiegel: «Hitler var ikke en psykopat, og han var ikke ondskapsfull. Han ønsket ikke å snakke om utryddelsen av jødene ved sitt bord.»

I januar i år fortalte han Frankfurter Allgemeine Zeitung at Hitler «ikke ønsket å vite noe om Auschwitz», som er en av hovedløgnene promotert av Holocaust-fornektere. Baberowskis «vitenskapelige» verk er karakterisert av bagatellisering av nazistenes og Det tredje rikets forbrytelser.

Münkler, nå professor emeritus [pensjonert], er en av de ledende krigshisserne og stormaktsstrategene for tysk imperialisme. I hans essay fra 2015 «Makt i sentrum» [lenke til engelsk omtale; omtalen i original på tysk], krevde han at Tyskland måtte påta seg rollen som Europas hegemon ved å tre inn som en «tukter» [engelsk: taskmaster; tysk: Zuchtmeister], heller enn å forbli en «betaler» [engelsk: paymaster; tysk: Zahlmeister]. I intervjuer og taler [engelsk tekst; tysk original] har han appellert for kjøp og bruk av våpenbestykkede droner, og beskrevet giftgass som et «humant» våpen, og han har klaget over at menneskene i et «post-heroisk samfunn» ikke lenger er villige til å ofre livet for økonomiske og geostrategiske interesser.

Lucke, som var målet for protester ved Hamburg Universitet, er grunnleggeren av AfD, partiet med æresformannen Alexander Gaulland som glorifiserer Wehrmacht [o. anm.: Det tredje rikets væpnede styrker] og som beskriver nazi-regimet som bare noe «fugleskitt på mer enn 1 000 år med vellykket tysk historie».

Björn Höcke, AfDs partileder i Thüringen, som Lucke feiret på en valgfest da han var AfD-leder, er en fascist. Han advarte i ei bok mot «folkets forestående død på grunn av befolkningsutskifting» og han tok til orde for tvangsdeportering av «kulturelt fremmede» mennesker fra Tyskland, ved hjelp av et «storskala prosjekt for re-emigrering».

Lucke tar også til orde for rasistiske synspunkter, og han har fordømt flyktninger som «samfunnets bunnskvip», blant andre ting. Dette forhindret ikke Hamburg-koalisjonsregjeringen av Sosialdemokratene (SPD) og De Grønne, fra å tvinge gjennom Luckes gjenansettelse ved universitetet, der de utkommanderte politiet mot studentenes motstand.

Den tyske regjeringens helhjertede forsvar for Baberowski og det aggressive forsvaret av AfD-professorer som Lucke, må tas som en advarsel. Under betingelser av den dypeste kapitalistkrisen siden 1930-tallet, voksende konflikter mellom de store maktene, og forberedelser for nye kriger, innordner styringseliten seg ikke bare med høyreorienterte ekstremistkrefter, den omfavner også deres metoder.

Baberowskis angrep på Wurm byr en forsmak på den typen regime styringseliten søker å få etablert i Tyskland, 75 år etter kollapsen av Det tredje riket, for å få pålagt sin agenda for militarisme, styrkingen av det undertrykkende statsapparatet, og håndhevingen av angrep på offentlige tjenester og arbeideres levestandarder.

Mens Baberowskis vulgære trusler og fysiske angrep på studenter tilsynelatende beskyttes av «akademisk frihet», er ikke det tilfelle for kritikken av hans høyreorienterte posisjoner. Årsaken til dette er ikke vanskelig å fatte. Den høyreorienterte professorens posisjoner deles av regjeringen. Beslutningen til Sosialdemokratene (SPD) og [søsterpartiene] Den kristelig-demokratiske union (CDU) og Den kristelig-sosiale union (CSU) om å videreføre storkoalisjonen [GroKo-regjeringen] etter det føderale 2017-valget, gjorde AfD til det førende opposisjonspartiet i Bundestag [Forbundsdagen; det føderale parlamentet]. Hele tiden siden har de integrert de høyreorienterte ekstremistene inn i parlamentariske affærer, og de har adoptert AfDs agitasjon og politiske retningslinjer.

Storkoalisjonens politiske arsenal omfatter trivialiseringen av nazistene og en kamp mot venstresiden. Det er verdt å merke seg at Baberowski i år skal spille en viktig rolle ved offisielle minneseremonier om slutten av andre verdenskrig. Den høyreorienterte ekstremistideologen skal tale i Sachsen den 4. mai på et arrangement i regi av Minnesmerkeforeningen, sammen med Peter Tauber, forsvarsdepartementets parlamentariske statssekretær.

I den siste rapporten fra Verfassungsschutz – den hemmelige innenriksetterretningen BfV [Bundesamt für Verfassungsschutz; Forbundskontoret for beskyttelse av forfatningen] – inkluderer GroKo-regjeringen Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) [Sosialistisk Likhetsparti; den tyske seksjonen av ICFI] for andre år på rad, som en «gjenstand for overvåkning», fordi partiet ifølge innenriksdepartementets beskyldninger taler for et sosialistisk program «mot den bestående statlige og sosiale orden, som partiet baktaler universelt som kapitalistisk, det er imot EU, imot en angivelig nasjonalisme, og imot militarisme og imperialisme».

SGP anla søksmål [engelsk tekst] mot Verfassungsschutz i 2019, og i partiets uttalelse «Stopp den høyreorienterte konspirasjonen! Forsvar SGP mot den tyske hemmelige etterretningen Verfassungsschutz!» ble det advart: «Med sitt angrep på SGP ønsker denne kriminelle statsetaten å sette en presedens for opprettelsen av et eksplisitt politisk og ideologisk rettssystem som vil forfølge enhver som kritiserer reaksjonære sosiale og politiske trender. Streikende arbeidere vil bli målrettet, sammen med boksellere som tilbyr marxistisk litteratur, eller kritiske kunstnere, journalister og intellektuelle.»

Baberowskis angrep på venstreorienterte studenter, og regjeringens støtte for ham, understreker hvor langt fremskreden denne prosessen er. Det er på høy tid å ta til handling. Vi oppfordrer alle som forsvarer demokratiske rettigheter og som ønsker å motsette seg gjenopplivingen av fascisme og militarisme, om ta kontakt med oss i dag, og bli med i kampen for en sosialistisk kontra-offensiv.

Forfatteren anbefaler også:

Slå alarm! Politisk konspirasjon og fascismens gjenkomst i Tyskland

[15. februar 2020]

Hamburg senate deploys police against student anti-Nazi protest

[2. november 2019]

Jörg Baberowski’s falsification of history

[5. desember 2016]

Berlin correspondence:” Germany’s Humboldt University in the service of militarism

[20. juni 2016]

Loading